Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

eşrefoğulları ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiEŞREFOĞULLARI BEYLİĞİ

Beyşehir yöresinde kurulan ve 1280'den 1327'ye kadar 47 yıl hüküm sürmüş olan Anadolu Türk beyliği. Beylik, kurucusu Eşref Bey'in adını almıştır. Sonradan İlhanlılara bağlanan beylik 1391'de Beyşehir ve civarıyla birlikte Osmanlı ege... devam et

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

bilgiYAPRAK DERGİSİ

Ankara'da yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi. Orhan Veli Kanık tarafından on beş günde bir yayımlanmaya başladı (1949). 1950 yılına kadar 28 sayı çıktı. Tek yapraklı olan derginin başlıca yazarlı arasında, Sabahattin Eyüboğlu, Oktay... devam et

bilgiJÜT NEDİR?

Ihlamurgillerden bir lif bitkisi (Corchorus olitorus, C. capsularis) ve bu bitkiden elde edilen lifler. 2-4 m. yüksekliğinde, sapının çapı 20 m.yi bulan bir yıllık bir bitkidir. Lifleri soymuk tabakada bulunur. ... devam et

bilgiAHMET ŞUAYİP KİMDİR?

(1876 İstanbul-1910 İstanbul) yazar. Ortaöğrenimini Fatih Rüştiyesi ve Vefa İdadisi'nde, yükseköğrenimini -Orman ve Maadin Vekâleti'nde çalışarak- Hukuk Mektebi'nde tamamladı. Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı "Hayat ve Kitaplar", ... devam et

bilgiMAGMA NEDİR?

Yerkabuğunun 3.000 km derinliğe kadar uzanan manto adlı tabakasında yoğun ve ergimiş durumda bulunan mineraller karışımı. Esas olarak silikatlardan oluşur. İçinde çözünmüş gazlar ve su buharı da bulunur. Lav hâlinde yüzeye çıkan mag... devam et

bilgiHORNBLENT NEDİR?

Yaygın bir kayaç oluşturucu mineral grubu. Magmatik kayaçlarda, ayrıca başkalaşmış kayaçlarda bulunur. Amfiboller grubundan olan hornblent, genellikle öteki amfibollerden daha koyu renkli olmasıyla ayırt edilir. Hornblentin piroksenden olan... devam et

bilgiPARŞÖMEN NEDİR?

Üzerine yazı yazılmak üzere hazırlanmış hayvan derisi. II. Eumenes'in bilginlerinden Plinos tarafından, papirüs yokluğu karşısında icat edildi. İlk kez Bergama'da yapıldığı için pergamana adı verildi. Koyun, keçi, dana, domuz, antilop... devam et

bilgiDERİCİLİK NEDİR?

Yüzülmüş hayvan derilerini, birtakım kimyasal ve bitkisel maddeler yardımıyla işleyerek çeşitli eşya yapımında kullanılır hâle getirme. Bu amaçla, işlenmemiş ham deri, tabakhanelerde üstderideki kıllar ve boynuzsu tabaka ile derialtı... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler