Eğitim Sitesi

EMPERYALİZM NEDİR?

EMPERYALİZM NEDİR?

emperyalizmnedirBir devletin sınırlarını, siyasî, askerî, ekonomik güç ve nüfuz alanını sürekli genişletme politikası. "İmparatorluk kurma eğilimi" anlamına gelen emperyalizm sözcüğü, eski çağlarda kurulmuş birçok imparatorluğun politikaları için de kullanılır. Mısır, Roma, Pers İmparatorluğu, Napoléon Fransası, geniş topraklar üzerine yayıldılar ve bu topraklarda yaşayan halklardan uzun yıllar boyunca çıkar sağladılar. Çeşitli halkları egemenlik altına alma zorunluluğu, emperyalist rejimlere otoriter ve saldırgan bir nitelik kazandırdı. 19. yüzyılda, üretimin belirli ellerde toplanması, karteller, tröstler gibi tekelci grupları oluşturdu. Birkaç büyük banka, ekonomik yaşamı bütünüyle egemenliği altına aldı ve tekelci bir nitelik kazanmış olan malî sermaye, banka sermayesiyle kaynaştı. Meta ihracatı yerine, sermaye ihracı ön plana geçti. 19. yüzyılın son yarısı, kapitalist devletlerin, dünyanın fethedilmemiş sömürgelerini ele geçirme çabaları ve bu konuda birbirleriyle yarışmaları şeklinde geçti. Ekonomik bakımdan en ileri durumda bulunan İngiltere ve Fransa, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Almanya, ABD ve Japonya'nın rekabetiyle karşılaştılar. Emperyalizm, serpilip geliştiği ilk ülke olan İngiltere'de sömürgeci bir karakter taşıyordu. Fransız emperyalizmi de, sömürgeci niteliğinin yanı sıra, finans oligarşisinin egemenliğine dayanıyordu. Alman kapitalizmi, Alman Birliği'nin kurulmasıyla, emperyalizme dönüşmeye başladı. İmparatorluğun temel dayanağı, Prusya askerî örgütünün çekirdeği olan Junkerler ile tröst sermayesi arasında kurulan yakın ilişkiydi. Rus emperyalizmine gelince, doğuda Japonya ile çatışırken, güneyde Akdeniz'e inebilmek için Balkan ülkelerine ve Boğazlar'a (Osmanlılar) karşı saldırgan bir politika geliştiriyordu. Japon emperyalizmi de, Alman emperyalizmine benzer bir nitelik gösteriyordu. Amerikan emperyalizmi, bir yanda geleneksel bir sömürgecilik biçimi olan askerî işgal yöntemini benimserken, öte yandan kendi hükümet çıkarları doğrultusunda hareket eden bir devletler zinciri yaratma eğilimi gösterdi. Günümüzde emperyalizm terimi özellikle 1870 sonrası gelişmeleri açıklamak için kullanılmaktadır. Bu süreci başlatan ve sürdüren temel nedenler, değerli madenleri elden geldiğince metropollere yığmak, üretim fazlasına yeni pazarlar ve yeni hammadde kaynakları bulmak, sermaye fazlası için yeni yatırım olanakları aramak ve nüfus artışını önlemekti. 

 

tags emperyalizm emperyalizm hakkında bilgi emperyalizm ile ilgili sömürgecilik yayılımcılık

Sayfada EMPERYALİZM NEDİR? başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

​​​​​​​EDVARD MUNCH KİMDİR?

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA