Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

edebiyat ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiAHMET CEVAT EMRE KİMDİR?

(1887 Girit-1961 Ankara), yazar, dilci. Mektebi Harbiye'de okurken ileri görüşlü hareketlerinden ötürü Fizan'a gönderildi. Sürgündeyken Fransa'ya kaçarak Jön Türklerle ilişki kurdu. II. Meşrutiyet yıllarında yurda dönünce Darülfünun'd... devam et

bilgiEFSANE NEDİR?

Olağanüstü varlıkları ve olayları konu edinen ya da bir tarihsel olayı gerçekte olduğu gibi değil de, gerçekten uzaklaşarak öyküleyen anlatı türü; söylence. Halk edebiyatı ürünleri arasında sayılan efsaneler dört ana bölümde topl... devam et

bilgiEDEBİYAT-I CEDİDE NEDİR?

Başlıca temsilcileri arasında Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın'ın bulunduğu, Serveti Fünun Edebiyatı adıyla da bilinen edebiyat akımı. Yayın organı Serveti Fünun dergisidir. 1896... devam et

bilgiEDEBİYAT TARİHİ

Bir ulusun çağlar boyunca oluşturduğu edebiyat ürünlerini, bunları yaratan edebiyatçıların yaşayış ve sanat anlayışlarını, tarihsel gelişim süreci içinde inceleyerek o ulusun edebiyatının izlediği yolu, geçirdiği evreleri anlatan,... devam et

bilgiEDEBİYAT NEDİR?

Arapça "edeb" sözcüğünden türetilen kavram, ilk kez Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla, bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır. Günümüzde edebiyat kavramı şu anlamlarda kullanılmaktadır: 1) Düşünce, duygu, olay ve i... devam et

bilgiJANOS ECKMANN KİMDİR?

(1905 Keszthely/Macaristan-1971 Kaliforniya), Macar Türkoloğu. Budapeşte ve Viyana üniversitelerinde Macar, Alman ve Arap filolojisi okudu. Türkiye'de Orta ve Güney Anadolu ağızları (1936), Bulgaristan'da Varna ağzı üzerinde araştırmalar yap... devam et

bilgiEBÜZZİYA TEVFİK BEY KİMDİR?

(1849 İstanbul-1913 İstanbul), yazar, yayıncı. Bir-iki yıl devlet memurluğunda bulunduktan sonra basın hayatına atıldı ve Terakki gazetesinde yazmaya başladı. Hadika (1869-70), Namık Kemal ile birlikte İbret gazetelerini (1872), kısa süre ... devam et

bilgiALPHONSE DAUDET KİMDİR?

(1840 Nimes-1897 Paris), Fransız yazarı. Sonradan yoksul düşmüş bir fabrika sahibinin oğludur. Güney Fransa'da mutlu bir çocukluk geçirdi. Yazar olabilmek amacıyla Paris'e gitti (1857). Gazetelerde çıkan öyküleriyle tanındı. Figaro gazete... devam et

bilgiÇÖZÜMLEME NEDİR?

Bir bütünü kendisini oluşturan ögelere ayırma işlemi, tahlil. Karşıtı, parçaları birleştirerek bütünü oluşturma anlamındaki bireşim kavramıdır. Edebiyat terimi olarak öykü ve roman kişilerinin iç... devam et

bilgiÇÖZÜM (ÇÖZÜLÜŞ) NEDİR?

Bir edebiyat yapıtında anlatılan olayın ya da kurulan entrikanın çözüldüğü son bölüm. Daha çok bir tiyatro terimi olarak kullanılır. Aristoteles'in "Poetika"sında, düğümü izleyen, durumların karmaşıklığının ... devam et

bilgiÇOCUK EDEBİYATI

Çocukların okuyup zevk alabileceği, eğitsel amaçlar da taşıyan edebiyat yapıtlarının tümüne verilen ad. Çocuklar için yazılmış yapıtları kapsayan bu terim yaygın olarak kullanılmakla birlikte, çocuklar için bir edebiyatın olup olma... devam et

bilgiVEYSİ KİMDİR?

(1561 Alaşehir-1628 Üsküp), şair ve yazar. Medrese eğitimi gördü. Mısır, Akhisar, Tire, Alaşehir ve Turhal kadılıklarında bulundu. Sadrazam Ali Paşa'nın Macaristan seferine de kadı olarak katıldı. Birçok gazel yazdı. Osmanlı edebiyat ... devam et

bilgiSUUT KEMAL YETKİN KİMDİR?

(1903 Urfa-1980 Ankara), deneme yazarı. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Paris'te beş yıl felsefe öğrenimi gördü (1925-1930). Lise öğretmenliği ve müdürlük yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi esteti... devam et

bilgiYEDİ MEŞALECİLER

Millî edebiyat akımına tepki olarak doğan edebiyat hareketi. Bu hareketi başlatanlar Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret ve Kenan Hulusi Koray'dır. Çıkardıkları ortak ... devam et

bilgiHÜSEYİN CAHİT YALÇIN KİMDİR?

(1874 Balıkesir-1957 İstanbul), yazar. Ortaöğrenimini Dersaadet İdadisi'nde (İstanbul Lisesi), yükseköğrenimini Mülkiye Mektebi'nde tamamladı (1896). Maarif Nezareti Mektubî Kalemi'ne girdi, çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik ya... devam et

bilgiCENAP ŞAHABETTİN KİMDİR?

(1870 Manastır-1934 İstanbul), şair. Babası Binbaşı Şahabettin Bey'in ölümü üzerine ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Ortaöğrenimini Eyüp ve Gülhane askerî rüştiyelerinde, yükseköğrenimini Askerî Tıbbiye Mektebi'nde tamamladı (... devam et

bilgiCHANSON DE ROLAND DESTANI

Fransız destanı. 1100-1125 arasında Fransız papazı Turoldus tarafından yazıldığı sanılmaktadır. Orta Çağ Fransası'nda bu türün en eski örneği olarak bilinen Chanson de Roland, tarihçi Eginhard'ın anlattığı tarihsel olaydan kaynakla... devam et

bilgiCİNASLI KAFİYE NEDİR?

Anlamları ayrı, söylenişleri aynı olan sözcüklerle yapılan kafiye. 10'dan fazla türü olan cinasla yapılmış kafiyeler, en yoğun olarak divan edebiyatında görülür. Hayalî'nin aşağıdaki kafiyeleri cinaslı kafiyeye bir örnektir; Nedir ... devam et

bilgiPİERRE CORNEİLLE KİMDİR?

(1606 Rouen-1684 Paris), Fransız oyun yazarı. Hukuk öğrenimi gördü (1622-1624). Rouen belediyesinde avukatlık yaptı. Oyun yazarlığına başladıktan sonra komedileriyle büyük başarı kazandı. 1636'da "Cid" adlı traji-komedisiyle başlayan v... devam et

bilgiCOŞUMCULUK AKIMI

19. yüzyılın ilk yarısında klasisizme tepki olarak doğan sanat akımı, romantizm. İngiltere'de Wordsworth, Coleridge, Lord Byron, Shelley, Keats, Burns, Blake, W. Scott, Percy; Almanya'da Goethe, Schiller, Heine gibi sanatçılarla başlamış, M... devam et

bilgiBÂKÎ KİMDİR?

(1526 İstanbul-1600 İstanbul), divan şairi. Çocukluğunda saraç çıraklığı yaptı, kendi çabasıyla medrese öğrenimi gördü, dönemin ünlü bilgelerinden Kadızade Şemsettin'in derslerine devam etti. İlkin danişment olarak görev verildi ... devam et

bilgiBALAD NEDİR?

Batı şiirinde bir nazım adı. Başlangıçta öykülü kısa lirik şiirler için dans şarkısı anlamında kullanıldı. 12. yüzyıldan başlayarak yaygınlaşan balad biçiminin en iyi örneklerini François Villon (1431-1485) verdi. Biçim olarak ... devam et

bilgiNİHAT SAMİ BANARLI KİMDİR?

(1907 İstanbul-1974 İstanbul), edebiyat tarihçisi. Öğrenimini Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladıktan sonra (1930) Edirne Lisesi ile İstanbul Kabataş ve Galatasaray liselerinde (1930-1947), Eğitim Enstitüsü... devam et

bilgiTUYUG NEDİR?

Aruz ölçüsünün belli bir kalıbıyla yazılan dört dizelik nazım biçimi. Kafiye düzeni rubainin aynıdır. Aruzun failâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılır. Tuyug terimi "duy-" kökünden türemiştir. Cinaslı maninin, rubai biçimin... devam et

bilgiMUSTAFA BAYDAR KİMDİR?

(1920 Gümülcine-1976 İstanbul), yazar. Ortaöğrenimini Edirne Lisesi'nde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı (1944). Sıvas (1945), Diyarbakır, Erzincan (1947-1949) lisele... devam et

bilgiMEHMET HALİT BAYRI KİMDİR?

(1896 İstanbul-1958 İstanbul), araştırmacı, yazar. Yükseköğrenimini Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. Çeşitli görevler aldığı İstanbul Belediyesi'nin Bedesten Müdürlüğü'nden emekliye ayrıldı. Anadolu dergisi (1924-1925... devam et

bilgiBELİRTEÇ (ZARFLAR)

Bir eylemin, bir sıfatın ya da başka bir belirtecin anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından açıklayan sözcük, zarf.... devam et

bilgiBENT (BEND) NEDİR?

Bir manzumeyi oluşturan ikiden çok dizeli parçaların adı. Bendi oluşturan dizelerin sayısına ya da beyitlerde gözetilen kurallara bağlı olarak manzumeler murabba (dörtlü), muhammes (beşli), terciibend, terkibibend gibi adlar alır. Tanzimat ... devam et

bilgiÂŞIK ÖMER KİMDİR?

(?, Aydın - 1707, ?)halk şairi. 1651'de yazıldığı saptanan (Prof. Pertev N. Boratav) bir şiirindeki "Vatanı aslimiz Aydın ilidir" mısraına dayanarak Aydın'da doğduğu ileri sürülmektedir. Dinsel olmayan halk şiiri türünün en güçlü te... devam et

bilgiÂŞIK EDEBİYATI

Âşık denilen halk şairlerinin, anlatı ve şiir türlerinde verdikleri edebiyat yaratıları. Anlatı türünde, uzun birtakım kahramanlık romanları ya da daha kısa birtakım türkülü öyküler oluşmuştur. Şiir türünde verilen ürünler de ... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler