Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

DANIŞTAY

ansiklopediDANIŞTAY

danistayİdarî davalara bakan yüksek idare mahkemesi ve yürütme organıyla merkezî idarenin yönetim işlerinde görevli olan en yüksek danışma ve inceleme kurumu. Türkiye'de Danıştay, ilk kez Şûra-yı Devlet adıyla 1968'de kurulmuştur. Şûra-yı Devlet'in Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kaldırılmasıyla yerine, 1924 Anayasası'nda getirilen düzenlemeyle bugünkü şekliyle Danıştay kurulmuştur. 1982'de çıkartılan 2575 sayılı yasa ile Danıştay, önceki statüsünden farklı olarak, özel görevli bir ilk derece mahkemesi ve genel görevli bir temyiz mercii durumuna getirilmiş, aynı zamanda, bir idare ve danışma organı olma niteliğinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Danıştay, sekizi dava ve ikisi idarî olmak üzere on daireden oluşur. Danıştay başkanı, başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından, Danıştay Genel Kurulu'nca seçilir.

Ekleyen : dersimiz.com     Okunma :187 kez

tags danıştay nedir kimdir hakkında bilgi ile ilgili

 

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

Bu sayfada DANIŞTAY başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA