Eğitim Sitesi

BURJUVAZİ NEDİR?

BURJUVAZİ NEDİR?

BURJUVAZİ NEDİR?Toplum içindeki yerleri, üretim araçlarına sahip olmak ve işgücü satın almakla belirlenen bireyleri kapsayan sınıf. 14. ve 15. yüzyıllarda, Avrupa'da idarî ve dinî merkezler, aynı zamanda da kentler, yani burglar, (hisarlar) meta üretiminin ve ticaretin artmasına paralel olarak gelişmeye başladı. Böylece, zanaatın ve ticaretin gelişmesi sonucu kentlerde yeni bir sınıf ortaya çıktı. Burgensis sözcüğü, ilk kez 11. yüzyılda kulanılmaya başlanmış, dışa karşı korunan, kalın duvarlarla çevrili burglarda oturanlara bu ad verilmiştir. Burjuvaların zenginliği toprağa değil, kentlerde henüz ilkel durumda olan meta üretimi ve ticarete dayanıyordu. Burjuvazi, savaşla uğraşmadığı gibi, toprak sahibi de olmadığından, soyluların yararlandığı hukuki ayrıcalıklardan yararlanamıyordu. Ticarî sermayesi aracılığıyla mülkiyetini elinde topladığı yeni üretim araçlarını manüfaktür ve fabrikalar biçiminde merkezileştiren bu sınıf, toplumun sosyal yapısını değiştirecek bir güç hâline geldi. Ayrıcalıksız halkın içinden çıkan burjuvazi, ekonomik bakımdan üstün bir sınıf oluşturmakla birlikte, politik bir güç olamamanın tıkanıklığını yaşıyordu. Bu çelişki, 17. ve 18. yüzyıllarda burjuvazi ile feodal aristokrasi arasında iktidar mücadelelerine yol açtı. Burjuva sınıfı, toplumdaki diğer sınıfların, özellikle işçilerin de desteğini sağladı ve mücadeleye önderlik etti. Çalışan sınıfların bu mücadele içinde burjuvaziyle de zaman zaman karşı karşıya kalması, daha sonraki dönemde bir bütün hâline gelecek olan proletarya ideolojisinin temelini oluşturdu. Bu dönemde, burjuva düşünürler de, bütün insanların doğuştan ve eşit bir biçimde bazı haklara sahip olduklarını savunarak, burjuvazinin siyasal iktidar mücadelesini ideolojik olarak desteklediler. Bu görüşler, insanların özgür doğduğunu ve devletin, insanın doğuştan sahip olduğu haklara dokunamayacağını savunuyorlardı. Burjuva dünya görüşünün ve burjuva özgürlük anlayışının en önemli belgelerinden biri olan 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'ne göre, insanların temel hakları, özgürlük, güvenlik, baskıya karşı direnme ve mülkiyet hakkıdır. Burjuva dünya görüşünde mülkiyet hakkı, dokunulmaz ve kutsal bir haktır.

 

tags burjuvazi hakkında bilgi ile ilgili Burgensis nedir

Sayfada BURJUVAZİ NEDİR? başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

ESKİMO NEDİR? ESKİMOLAR KİME DENİR?

​​​​​​​EDVARD MUNCH KİMDİR?

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA