Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

E HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

E ile ilgili yazılar

E HARFİ

Türk alfabesinin altıncı harfi. İnce, düz, geniş ünlü. Müzik'te "mi" notasının, kimyada erbiyumun, fizikte detinin, elektron yükünün, mukavemette Young sabitinin, Roma rakamlarında iki yüz elli bin sayısının, biçimsel mantıkta olumsuz temel ... devam

e SAYISI NEDİR?

Yaklaşık değeri 2,718281828.. olan, doğal logaritmanın tabanını oluşturan irrasyonel sayı. Matematikte büyük önemi olan e sayısı, serisinin toplamı ya da (1+1/n)n dizisinin limitidir. Tabanı e olan lnx (doğal logaritma) gibi, ex üstel fonksiyonu da ... devam

EBCED NEDİR?

Arap alfabesindeki harflerin kolayca bellenmesi amacıyla oluşturulan ve anlam değeri olmayan sekiz sözcükten birincisi. Bu sekiz sözcükteki harfler eski Sami alfabesindeki sırayı izlemektedir: ebc(ed), h(e)vv(ez), h(u)ttî, k(e)l(e)m(e)n, sa'f(e)s, k(a)r(a)ş(e)t, s(e)hh(az), d(a)zıg. Bu sıraya göre her... devam

EBE VE EBELİK

Doğum yaptıran kadın ve bu kadının mesleği. Günümüzde ortaöğretim düzeyinde ebe-hemşireler yetiştirilmektedir. Romalılardan beri ebelik bir meslek olarak tanınır. 18. yüzyıla değin deneyimli kadınlar eliyle yürütülen doğum olayı, bundan sonra, önce soylu ailelerden başlayarak bir tıp sorunu olarak kabul ... devam

EBEGÜMECİ BİTKİSİ

Ebegümecigillerden, daha çok tarla kenarlarında kendi kendine yetişen, yıllık, ikiçenekli, almaşık yapraklı, etlice bir bitki (Malva). Morumsu çiçekleri ilâç, yaprakları da sebze olarak kullanılır. İçinde A ve C vitaminleriyle kalsiyum, demir vardır. Yirmi kadar türü bilinir. Bunlardan bodur... devam

EBER GÖLÜ

Afyonkarahisar ilinin doğusunda göl. Kuzeyde Emir Dağları ile güneyde Sultan Dağları'nın kuzey etekleri arasındaki Akarçay havzasında yer alır. Yüzölçümü 126 km2, denizden yüksekliği 967 metredir. Suları tatlı, derinliği... devam

EBOLA VİRÜSÜ

Ebola virüsü, insanlarda ve insan dışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüstür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4. Risk Grubu Patojen olarak kabul edilmektedir. Tanımlanabilen üç Ebola virüsü ... devam

EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

Ebola virüsü hastalığı (EVD) veya Ebola kanamalı ateşi (EHF) veya kısaca Ebola, Ebola virüsünün neden olduğu, insanlarda ve diğer primatlarda görülen bir hastalıktır. Belirtiler tipik olarak virüse yakalandıktan sonra ateş, boğaz ağrısı, ka... devam

EBONİT NEDİR?

Ham kauçuğun vulkanizasyonuyla elde edilen, %30-50 kükürt içeren, bir tür sert, siyah lastik. Akümülatör kutusu, tarak, düğme ve süs eşyaları yapımında kullanılır.... devam

EBRO IRMAĞI

Kuzeydoğu İspanya'da yaklaşık 750 km uzunlukta ırmak. Santander Bölgesi'nde, Kantabriya Dağları'ndan doğar, güneydoğuya doğru akarak Barcelona'nın... devam

EBRU SANATI

Su yüzeyinde elde edilen boya katının kâğıda, beze, özellikle ipeğe geçirilmesiyle yapılan süsleme. Ebru, eski Türk sanatlarından biridir. Bir kaba, kitre denen zamk konur. Ayrı bir kapta istenilen renklerdeki boyalar ince toz hâline getirilerek bal yoğunluğundaki zamk suda eritilir. Elde edilecek boyaya, taze sığır öd... devam

EBU CEHİL KİMDİR?

(554 Mekke-624 Bedir), İslâm dininin kurucusu Muhammet'in en büyük düşmanlarından birisi. Asıl adı Ebu'l Hakem Amr bin Hişam ibn'ül Mugire'dir. Kureyş'in Mahzum ailesine mensuptur. Mekke'nin en... devam

EBU HANİFE KİMDİR?

(699 Kûfe-767 Bağdat), Hanefîlik mezhebinin kurucusu. Asıl adı Numan Bin Sabit'tir. İmamı Azam (En büyük imam) adıyla da anılır. Çağının büyük bilginlerinden olan Hammat'tan uzun yıllar ders gördü. Birçok kez hacca giderek Mekke ve Medine bilginleriyle görüştü. Hammat'ın ölümü üzerine ... devam

EBU LEHEB KİMDİR?

(?-624, ?), Muhammet Peygamber'in amcalarından biri. Asıl adı Abdüluzzâ bin Abdülmuttalip'dir. Peygambere ve Müslümanlığa düşmanlığı yüzünden, Ebu Leheb (alev babası, cehennemlik) diye anılır. Bir söylentiye göre de Muhammet, Safa'da toplanan akrabalarına Müslümanlığın temel ilkelerini açıklar ve onları dine ... devam

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA