Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

D HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

D ile ilgili yazılar

D GRUBU RESSAMLARI

Türkiye'deki resim kuruluşlarının 4.sü oldukları için alfabenin 4. harfi olan "D"yi ad olarak benimseyen Türk ressamlar topluluğu. Topluluk, ressam Abidin Dino, Zeki Faik İzer, Elif Naci, Cemal Tollu, Nurullah Berk ve heykeltıraş Zühtü Müritoğlu tarafından oluşturuldu. Türkiye'de yeni ... devam

D HARFİ

Türk alfabesinin beşinci harfi. Sesbilim bakımından, sürekli, yumuşak diş ünsüzü. Sınıflama ve sıralamada maddeler harfle gösterildiğinde, beşinci maddenin başına getirilir, beşinci sırayı, Romen rakamlarında beş yüz, üzerinde yatay bir çizgiyle beş bin, iki yatay çizgiyle elli bin ... devam

D VİTAMİNİ

Balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı, süt ve tereyağında bulunur. Kemiklerin ve dişlerin oluşumunda ve gelişmesinde görev alır. Eksikliğinde bir tür kemik hastalığı olan raşitizm görülür. D vitamini suda değil yağda çözünür. Bu nedenle D v... devam

D'ALEMBERT ÖLÇÜTÜ NEDİR?

Serilerin yakınsaklık ya da ıraksaklığını saptamada bir ölçüt; oran ölçütü de denir. Buna göre ·an serisinin belirli bir indisten sonraki tüm terimleri için an-1/an oranının mutlak değeri q ise ve q1'den küçükse seri yakınsak, q1'den büyükse seri ıraksaktır. q=1 durumunda bu ölçüt ... devam

DACHAU TOPLAMA KAMPI

Batı Almanya'da Bavyera'da, Münih'in kuzeybatısında kent. III. Reich döneminde Nazilere karşı olan Almanlar için ilk toplama kampının kurulduğu yer. Kamp, 1939'da yabancılar için toplama ... devam

DADACILIK AKIMI

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Zürih, New York ve Paris'te görülen öncü sanat akımı. Geleneksel kültür ve sanatı, toplumu yadsıyan, dil ve estetik kurallarını tanımayan Dadacılar asıl gerçeğin rastlantı ve sezgiyle bulunabileceğini savundular. "Dada" sözcüğünü, sırf anlamsız bir sözcük olduğu ve sözlükten gelişigüzel ... devam

DADAİZM NEDİR?

Jean Arp, Richard Hülsenbeck, Tristan Tzara, Marcel Janco ve Emmy Hennings'in aralarında bulunduğu bir grup genç sanatçı ve savaş karşıtının 1916′da Zürih'te başlattığı sanat akımı. Yeni akıma Fransızcada oyuncak tahta at anlamına ... devam

DADALOĞLU KİMDİR?

(1785, ?-1868, ?), halk şairi. Toros Dağları üzerinde Kozak, Erzin, Payas yörelerinde göçebe olarak yaşayan Türkmenlerin Afşar boyundan, Âşık Musa adlı bir şairin oğludur. Asıl adının Veli olduğu, Gâvur ve ... devam

DADAY İLÇESİ

Kastamonu iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. Kızılırmak'ın kollarından Gökırmak'ın kaynaklarından biri olan Daday Suyu kıyısında kurulmuştur. Kastamonu'nun 34 km batısındadır. İlçe halkı tahıl, meyve ve sebze yetiştirir. Dokumacılık... devam

DAĞ HASTALIĞI

Yükseklere çıkıldığında görülen bir tür rahatsızlık, dağ tutması, yükseklik hastalığı. Yükseklere çıkıldıkça havadaki oksijenin azalması nedeniyle insanda baş dönmesi, nefes alma güçlüğü, çarpıntı, bulantı, kusma, baygınlık gibi belirtiler görülür. Bu durum dağcılarda... devam

DAĞ İKLİMİ NEDİR?

Yüksek bölgelere özgü iklim. En genel ve belirgin özelliği, hava sıcaklığının çevredeki düzlüklere göre düşük olmasıdır. Bir başka belirgin özellik de günlük sıcaklık farkının yüksek olmasıdır. Artan yüksekliğin belirleyici olduğu dağ iklim... devam

DAĞ KEÇİSİ

Çift toynaklılar takımının (Artodactyla) boynuzlugiller (Bovidae) familyasından beş yabanıl keçi türünün ortak adı. Yaban keçisi olarak da bilinir. Küçük sürüler hâlinde yaşayan, geviş getiren, çok çevik hayvanlardır. Bunlardan en tanınmış ... devam

DAĞ LALESİ

Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasının Anemone cinsini oluşturan, çok yıllık 120 kadar otsu bitki türünün adı. Dünyanın her yerine yayılmış olan bu bitkiler, en çok kuzey ılıman kuşağın ağaçlık ve çayırlık bölgelerinde bulunur. Re... devam

DAĞ MELTEMİ NEDİR?

Soğuyan havanın çekim etkisi nedeniyle dağ yamaçlarından aşağıya doğru esmesiyle oluşan yerel rüzgâr. Kanyon çekimi ve katabatik rüzgârlarla aynıdır. Dağlık alanlardaki radyasyonel soğumayla gerçekleşir. Dağın yamaçlarının çevresini saran h... devam

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA