Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ç HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

Ç ile ilgili yazılar

Ç HARFİ

Türk alfabesinin dördüncü harfi, Sesbilim bakımından süreksiz, patlayıcı; sert diş damak ünsüzü, sınıflama ve sarılamalarda 4. maddenin başına getirildiğinde 4. sırayı gösterir. Ebced hesabında 3 sayısının karşılığıdır. ... devam

ÇAÇA BALIĞI

Sprattus sprattus. Hamsigillerden küçük bir balık. Füze biçiminde 7-15 cm boyunda, karnı ve yanları gümüş renginde, eti pek lezzetli olmayan bir balıktır. Türkiye sularında acıçaça ve papalina olmak üzere iki türü bulunur. ... devam

ÇAÇAÇA (ÇAÇA) NEDİR?

Rumba ile mambonun kimi ritmlerinin uyarlanmasından doğmuş çağdaş bir dans, Ça-ça da denir. Meksika ... devam

ÇAD GÖLÜ

Afrika'da, Çad, Kamerun, Nijerya ve Nijer sınırlarında göl. Şari, Logon ırmakları ve öteki küçük akarsularla beslenir. Beslenme koşullarının yıllık gidişine göre alanı çok değişir ve en geniş olduğu zamanlarda... devam

ÇAD ÜLKESİ

Orta Afrika'da devlet. Yengeç dönencesinin güneyindedir; kuzeyde Libya, doğuda Sudan, güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun ve Nijerya, batıda Nijer ile komşudur. Afrika ülkelerinin alan bakımından en genişidir. Ortalama nüfus yoğunluğu çok düşüktür (km2'ye 3,5 kişi). Ülkenin en kalabalık kesimi, güneybatıda ... devam

ÇADIRÇİÇEĞİ NEDİR?

Nilüfergillerden bir su bitkisi (Convolvulus arvensis). Çin, Hindistan ve Amerika'da yetişir. Yaprakları büyük ve alt yüzü dikenlerle kaplıdır. Pembe, beyaz çiçekleri vardır. ... devam

ÇADIRUŞAĞI BİTKİSİ

Maydanozgillerden bir bitki (Daroema ammoniacum). Zamk kıvamındaki amonyaklı özsuyu hekimlikte kullanılır. İran ... devam

ÇAĞANOZ NEDİR?

Carcinus maenas. Boyu 4 cm kadar olan bir tür pavurya. Yan yan yürüdüğünden Çingene Yengeci de denir. Türkiye'nin bütün kıyılarında bulunur.... devam

ÇAĞATAY HAN KİMDİR?

(?-1242, ?), Cengiz Han'ın oğlu. Cengiz yasalarına bağlılığıyla tanınır. Kardeşleriyle birlikte babasının Çin (1211-1216) ve Harizm (1219-1224) seferlerine katıldı. Yine kardeşleriyle birlikte Harizm'in merkezi Ürgenç'i ele geçirdi. Babası ölünce (1227), kardeşi Ögedey'i hükümdar ilân etti. Buhara ve Semerkant bölgeler... devam

ÇAĞATAY HANLIĞI

Cengiz Han'ın ölümünden ve imparatorluğunun parçalanmasından sonra, Cengiz Han'ın oğlu Çağatay'ın payına düşen bölgelerde kurulan devlet (1227). Cengiz'in ölümünde oğlu Çağatay'ın payına Doğu ve Batı Türkistan düştü. Çağatay, önceleri Moğolistan'daki büyük Moğol ... devam

ÇAĞATAYCA DİLİ

Türk lehçelerinden biri. Orta Asya Türk yazı dilinin gelişmesinde üçüncü evreyi gösteren Çağatayca, Karahanlıca ve Harizmcenin bir devamı olarak Timurlular (1405-1502) döneminde oluşmuştur. Çağatayca genel olarak dört tarihsel dönem geçirmiştir: İlk Çağatayca dönemi... devam

ÇAĞIRTKAN NEDİR?

Ötüşüyle, kendi türünden olan kuşların çevresine toplanması için avcıların yararlandığı kuşa çığırtkan denir. ... devam

ÇAĞLA NEDİR?

Badem, kayısı, erik gibi çekirdekli yemişlerin ham durumu.... devam

ÇAĞLAYAN NEDİR?

Suyun yatağındaki dikey bir eğim nedeniyle yüksekten döküldüğü yer, çavlan, çağlar. Bir ırmağın, yatağını aşındırıp güçlü bir kaya dizisiyle karşılaşmasıyla oluşan çağlayan, bu aşındırmayı kaya kütlesinin aşağı kesimlerinde de sürdürür.... devam

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA