Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

Y ile ilgili yazılar

Y HARFİ

Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi. Sesbilim bakımından sızıcı, yumuşak, sürekli damak ünsüzü. Küçük harfle matematikte çoğu kez x değişkeninin bir fonksiyonu, ikinci bir bilinmeyeni ya da ikinci bir bağımsız değişkeni gösterir. Yine matematikte kartezyen koordinat sisteminde ordinat eksenini ve... devam

YABAN ARISI

Zarkanatlıların iki familyasından, eşekarısıgillerden ve balarısıgillerden bazı cinslerin ortak adı. En önemlileri, eşekarısıgillerden Vespa cinsi ve balarısıgillerden Bombus cinsidir. Bunların her ikisi de topluluk hâlinde yaşarlar. Yuvalarını çeşitli yerlere (ağaç kovuklarına, çatı aralarına, topr... devam

YABAN DOMUZU

Domuzgillerden, evcil domuzun atası olarak kabul edilen, saldırgan yaban hayvanı (Sus scrofa). Avrupa yabandomuzu da denir. Bir başka türüyse Hint yaban domuzu ... devam

YABAN KAZI

Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş. Yaban kazları 8000 metre gibi inanılması güç bir yükseklikte uçabilirler. Pek çok canlı bu yükseklikte soluk bile alamaz. Bunun nedeni a... devam

YABAN KEDİSİ

Felidae familyasından Avrasya'ya özgü etçil memeli türü. Evcil kediye benzemekle birlikte bacakları daha uzun, başı daha iri ve yassı, kalın kuyruğu kısa ve yuvarlak uçludur. Avrasya yaban kedisi yalnız yaşar ve geceleri avlanır. Kuşlar ve ... devam

YABAN ROMANI

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanı (1932). I. Dünya Savaşı'nda bir kolunu yitiren Ahmet Celal, İstanbul'un tiksindirici havasından, benliğindeki acılardan kurtulmak için eski neferi Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı dolaylarındaki köyüne sığınır. Ama köylülerin yaşama biçimine uyamaz, köylülerce yaban ol... devam

YABANCI ROMANI

Albert Camus'nün romanı (1942). Romanın baş kişisi Meursault'ya göre yaşam, saçma bir filme benzemektedir. Kendisi başkalarının duygularına ve değer yargılarına yabancılık duymaktadır. İnsanoğlunun, durumunun saçmalığından kurtulamadığını, bu yüzden de mutluluğu aramaktan vazgeçmesi gerektiğini düşü... devam

YABANCILAŞMA NEDİR?

Çeşitli iç ve dış nedenlerle bireyin, kendini bir eşya gibi duyması olgusu. Yabancılaşmada her ne kadar iç ve dış nedenler aynı ölçüde baskın görülse de, bir başka deyişle, yabancılaşma, yabancılaştırmaya uygun ortamla yabancılaşmaya uygun kişiliği gerektirse de kişilik oluşumları dış koşullara büyü... devam

YABGU NEDİR?

Eski Türk devletlerinde hükümdar anlamında kullanılan unvan. Aynı anlamda kullanılan kağan ve hakandan daha eski olan "yabgu"nun en eski kullanılışı Hun İmparatorluğu'nda... devam

YAFET KİMDİR?

İbrani peygamberi. Nuh'un üç oğlundan biri, Sam ile Ham'ın kardeşidir. Yahudi-Hristiyan-İslâm geleneğine göre Ham'dan Hami ırk, Sam'dan Sami ırk, Yafet'ten de Hint-Cermen ırkı ... devam

YAĞ NEDİR?

Proteinler ve karbon hidratlarla birlikte temel besin maddelerinin üç ana grubunu oluşturan besin maddesi. Yağların kimyasal yapısı gliseritlerden oluşur. Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı olabilirler. Dokunulduğunda kayganlık hissi verirle... devam

YAĞLI BOYA NEDİR?

Pigmentlerin kimi özel sıvılarla karıştırılmasıyla yapılan ve eşyaya renk vermek ya da onu dış etkilerden korumak için sürülen kimyasal madde. Söz konusu sıvı, uygulanan yüzeyde ince bir tabaka (film) bırakacak kuruyan bir yağ ile, boyaya, kolay sürülmesi için belli bir kıvam veren bir çözücüden (in... devam

YAĞLI GÜREŞ

Bedeni zeytinyağıyla yağlayarak yapılan bir tür serbest güreş. M.Ö. 4. yüzyıldan beri Türklerin güreş yaptığı bilinmektedir. İlkbahar aylarında doğanın canlanışını kutlamak amacıyla yapılan kutlamalarda, evlenme törenlerinde, zafer şölenl... devam

YAĞLI GÜREŞ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TERİMLER

KISPET: Kıspet pehlivan için çok önemli olan bir unsurdur.Kıspet sözü Kisveden gelir. Bazı yerlerde "kısbet" derlerse de bizde kıspet olarak bilinir. Kıspet dikmek ayrı bir iştir ve pek öyle sanıldığı gibi saraç işi değildir. Kıspet... devam

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA