Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

V HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

V ile ilgili yazılar

VANDALLAR

Cermen topluluklarından Hasdinglere ve Silinglere verilen ad. İsa'dan önce Baltık Denizi kıyılarında yaşıyorlardı. Romalılar ile ilişkileri olmuştu. Hunların Avrupa'ya akın etmeleri üzerine Galya'ya göç edip orayı yağmaladılar. Daha sonra P... devam

VANİLYA NEDİR?

Salepgillerden, tropikal bölgelerde yetişen otsu bitki (Vanilla) ve bu bitkinin meyvelerinden elde edilen kokulu madde. Vanilya bitkisinin gövdesi etli ve silindir biçimindedir. Hava kökleri yardımıyla tutunarak tırmanır. Yaprakları yumurta... devam

VANKULU MEHMET EFENDİ KİMDİR?

(? Van-1592 Medine), bilgin. Vanlı olduğu için Naima tarafından Mehmedül Vani olarak adlandırılmıştır. Medreselerde okudu, müderrislik ve müftülük yaptı; Rodos, Manisa, Selânik, Kütahya ve Medine kadılıklarında bulundu. Vankulu Mehmet Efend... devam

VANUATU ÜLKESİ

Güneybatı Pasifik'te ada grubu ve bu adalar üzerinde kurulmuş devlet. Eski adı Yeni Hebridler'dir. Adalar, Yeni Kaledonya'nın kuzeydoğusunda ve Fiji'nin batısındadır. Yüzölçümü 12.189 km2, nüfusu 117.400 (1997), başkenti Vila, resmî dili İngilizce ve Fransızca, dini Hristiyandır. Nüfusunun büyük çoğ... devam

VAPUR NEDİR?

Buhar gücüyle çalışan deniz taşıtlarının ortak adı. İstimbot ya da buharlı gemi olarak da bilinir. Önceleri yalnızca ırmaklarda yolcu ve ticarî mal taşımacılığında kullanılan çarklı tekneler buharlı gemi olarak adlandırılırdı. Sonraları gel... devam

VARAN NEDİR?

Pullusürüngenler takımının varangiller familyasından, çok büyük kertenkele (Varanus). Afrika, Güney Asya ve Avustralya'da yaşarlar. Başları uzunca, bacakları güçlü, parmakları sivri tırnaklı, kuyrukları uzundur. Gözkapakları hareketli, dill... devam

VARDAR IRMAĞI

Güneydoğu Yugoslavya ve kuzey Yunanistan'da yaklaşık 400 km. uzunlukta ırmak. Arnavutluk sınırında, Şar Dağları'ndan doğar, güneye akarak Selânik Körfezi'ne dökülür. En önemli kolu, Yugoslavya'da Crna'dır. Vardar vadisi, Orta Avrupa'yı Ege ... devam

VARDAR, BERKE KİMDİR?

(1934 İstanbul-1989 İstanbul), dilbilimci, yazar. Ortaöğrenimini Galatasaray ve Işık liselerinde (1954), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı (1958). Bir yıl sonra bitirdiğ... devam

VARİ NEDİR?

Makigillerden, uzunluğu 50 cm. kadar olan bir memeli türü (Lemur variegatus). Rengi kara, beyaz ya da karışık olabilir. Madagaskar'da yaşar. Avrupa ikliminde de yaşayabilir. ... devam

VARİS NEDİR?

Toplardamar genişlemesi. Kanı kalbe geri taşıyan damarlar toplardamar olarak adlandırılır. Bu damarlar kan akışının kalbe doğru tek yönlü olmasını sağlayan kapakçıklar içerirler. Toplardamarlarda oluşan tıkanıklıklar ve aşırı basınç bu kapa... devam

VARLIK DERGİSİ

Önce Ankara'da, sonra İstanbul'da yayımlanan kültür ve sanat dergisi. 1933'te, Yaşar Nabi Nayır,Sabri Esat Siyavüşgil ve Nahit Sırrı Örik tarafından çıkarıldı. Derginin sahipliğini daha sonra tek başına Yaşar Nabi aldı. Temmuz 1946'dan sonra yayınını İstanbul'da sürdürdü. Edebiyat ve sanat alanların... devam

VARLIK VERGİSİ

Türkiye'de, 1942-1944 arasında bir kereye mahsus olarak çiftçi, esnaf ve üreticilerden alınan olağanüstü servet vergisi. İkinci Dünya Savaşı'nda enflasyon, karaborsa ve stokçuluk sayesinde elde edilen serveti vergilendirmek amacıyla kondu; ... devam

VARNA SAVAŞI

Osmanlı Devleti'nin, Bulgaristan'da bulunan Varna yakınlarında Haçlı ordusunu bozguna uğrattığı savaş (10 Kasım 1444). Bu savaş, Osmanlıların Balkanlar'daki durumunu güçlendirmiştir. Ayrıca, Avrupalıların İstanbul'un Osmanlıların eline geçm... devam

VARNA ŞEHRİ

Karadeniz kıyısında, Bulgaristan'ın en önemli ticaret limanı; ulaştırma, endüstri ve turizm merkezi. Dokumacılık, besin maddeleri (un), şarap, seramik, elektrik araç ve gereçleri, dizel motorları üretimi, gemi yapımı ve onarımı gibi endüstriler gelişmiştir. Ayrıca deniz üssü, denizcilik ... devam

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA