Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

V HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

V ile ilgili yazılar

V HARFİ

Türk alfabesinin yirmi yedinci harfi. Sesbilim bakımından sürekli ve yumuşak dudak ünsüzü. Romen rakamında 5 sayısını gösterir. Büyük harfle kimyada vanadyum elementinin, fizikte hızın, elektrikte potansiyelin, potansiyel ... devam

V-1 VE V-2 ROKETLERİ

II. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından geliştirilen, kendiliğinden itişli bombalar. Propaganda amacıyla takılan "Vergeltungswaffen" (Misilleme silâhları) adının baş harfiyle anıldılar. Sovyet cephesinde ve batıda güç duruma düşen Hitler, umudunu bu yeni silâhlara bağlamıştı. V-1, kanatlar ve tepki... devam

V. CHARLES KİMDİR?

(1338 Vincennes-1380 Nogent-sur-Marne), Fransa kralı. Akıllı Charles diye bilinir. Fransa Kralı II. Jean'ın (İyi Jean) oğludur. Yüz Yıl Savaşları sırasında babasının Poitiers Savaşı'nda İngilizler tarafından esir edilmesi üzerine, 1356'da k... devam

VAAL IRMAĞI NEDİR?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırmak. Transvaal eyaletinin güneydoğusundan doğar, batıya akarak Transvaal ve Oranj sınırını oluşturur ve Kap eyaletinin kuzeyinde Oranj Irmağı'na karışır. Uzunluğu yaklaşık 1.200 km.dir.... devam

VACİP NEDİR?

Bir çeşit farz. Uygulanması ödülü, uygulanmaması cezayı gerektirir. Ancak inanç bakımından farzdan ayrılır. Farzı yadsıyan kâfir olur, vacibi yadsıyansa olmaz. Kurban Bayramı'nda kurban kesmek, vitir namazı kılmak vaciptir. ... devam

VADİ NEDİR?

İki dağ arasındaki geçit. Vadiler ya yeryüzündeki sıkışmaların etkisiyle dağlarla birlikte oluşurlar ya da akarsuların etkisiyle yataklarını aşındırarak meydana gelirler. Irmakların yarmasıyla ve dağ aşınmasıyla oluşan vadiler tipik olara... devam

VADUZ ŞEHRİ

Liechtenstein'ın başkenti. Yukarı Rhein kıyısında, Zürih'in 80 km. güneydoğusundadır. Kimi hafif endüstriler ve turizm başlıca ekonomik etkinliğini ... devam

VAFTİZ NEDİR?

Hristiyanlıkta, ilk günahı silmek ve Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem. Ayin düzeni ve biçimi değişik mezheplerin kiliseleri arasında değişmekle birlikte bütün vaftiz ayinlerinde su kullanılır. Vaftiz ayininin bazı türlerinde... devam

VAFTİZCİ YAHYA KİMDİR?

(?-?), İbrani peygamberi Zekeriya'nın oğlu. Hz. İsa'ya ilk inananlardandır. Hz. İsa'yı Ürdün Irmağı'nda vaftiz etmesinden sonra "Vaftizci Yahya" adıyla anılmaya başlandı. İsrailoğullarından Herodos, Philippos'un karısı Herodias ile evlenmek istedi. Fakat Yahya bunu kabul etmedi ve nikâhı kıymadı. Bu... devam

VAHA NEDİR?

Çölde sürekli su bulunan yerlerde oluşan verimli toprak parçası. Vahaların çoğunda yer altı su kaynakları kuyular aracılığıyla yeryüzüne çıkar. Vahaların büyüklüğü, bir hektardan birkaç kilometre kareye kadar değişir. Sahra nüfusunun üçte... devam

VAHDET NEDİR?

Birlik, teklik. Karşıtı çokluktur (kesret). Kesrette vahdet ise çoklukta birlik anlamına gelir.Dünyada, varlıklar içinde herkesin, her nesnenin Tanrı'nın tecellisi olduğunu bilmek, çoklukta Tanrı'nın tekliğini görmek demektir. Tek anlamında... devam

VAHİY NEDİR?

Dinsel inanışa göre Tanrı tarafından bir buyruk ya da düşüncenin peygambere ya da peygamber tarafından insanlığa bildirilmesi. ... devam

VAK'Aİ HAYRİYE OLAYI

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayına verilen ad (1826). Yeniçeri Ocağı 16. yüzyıldan sonra eski gücünü kaybetmeye başladı. Ellerine geçen "ulufe" ile geçinemez olan yeniçeriler, askerliğin yanı sıra esnaflıkla d... devam

VAK'ANÜVİS NEDİR?

Osmanlı İmparatorluğu'nda olayları kaydetmekle görevli devlet memuru. Vak'anüvisler, Dıvanıhümayun'a bağlı reisülküttabın emrinde çalışırlardı. Osmanlı Devleti'nde olayların resmî devlet görevlilerine yazdırılması Fatih devrinde başlar. Bu ... devam

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA