Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

I HARFİ İLE BAŞLAYAN BİLGİLER / ANSİKLOPEDİ

bilgiI FAYSAL KİMDİR?

(1883 Taif - 1933 Berne), Irak'ın ilk kralı. Daha sonra Hicaz kralı olan, Haşimî sülâlelerinden Osmanlı veziri Şerif Hüseyin Paşa'nın oğludur. Osmanlı yönetimine karşı Arap ayaklan...

bilgiI HARFİ

Türk alfabesinin on birinci harfi. Sesbilim bakımından dar, düz ve kalın ünlü. Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harflerle gösterildiğinde, on birinci maddenin başına getirilir. Roma rakamlarında 1 sayısını gösterir. F...

bilgiI. BAHADIR ŞAH KİMDİR?

(1643, ?-1712 Lahor), Hindistan'da hüküm süren Türk-Hint hükümdarı. Babası Evrengzib Alemgir'dir. Asıl adı Muhammet Muazzam ise de 1675'ten sonra Şah Âlem unvanını aldı. Babasının sağlığında birçok sefere katıldı, ölümünden sonr...

bilgiI. DARİUS KİMDİR?

(İ.Ö. 550, ? - 486, ?), Pers hükümdarı. Tahtı hileyle ele geçiren kâhin Gaumata'yı öldürerek Pers tahtına geçti (İ.Ö. 522). Perslerin en büyük hükümdarlarından biri oldu. Özellikle Pers İmparatorluğu'nun çeşitli alanlarda örgütl...

bilgiI. EKBER ŞAH KİMDİR?

(1542 Ömerkut-1605 Agra), Hindistan Türk-Moğol imparatoru. Babur Şah'ın torunu, Hümayun Şah'ın oğludur. 1556'da tahta çıktı, karışıklıkları bastırarak güçlü bir yönetim kurdu. Babasından kalan...

bilgiI. FUAT KİMDİR?

(1868 Kahire - 1936 Kahire), Mısır kralı. Hıdiv İsmail'in oğlu. 1917'de kardeşinin yerine geçen I. Fuat, öğrenimini İsviçre ve İtalya'da yaptı 1908'de Batı yöntemleriyle öğretim yapan bir üniversite kurdu, bilim derneklerine, kongreleri...

bilgiI. VELİD KİMDİR?

Emevî halifesi. Halife Abdülmelik'in oğludur. Babasının ölümü üzerine halife oldu. 10 yıl süren halifeliği, Emevî Devleti'nin en parlak zamanıdır. Velit babasından, çok sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir devlet teşkilâtı devrald...

bilgiI. VİTTORİO EMANUELE KİMDİR?

Sardinya kralı (1802-1821). Sardinya Kralı III. Vittorio Amedeo'nun oğludur. 1793-1796 yılları arasında Alpler bölgesinde yapılan savaşlara katıldı. Büyük kardeşinin krallıktan çekilmesi üzerine 1802'de kral oldu. 1815'te topraklarını g...

bilgiI. WİLHELM KİMDİR?

Prusya kralı ve Alman imparatoru. Kral III. Friedrich Wilhelm'in ikinci oğludur. Kardeşi IV. Friedrich Wilhelm'in akıl hastalığına yakalanması üzerine kral naibi (1858) ve ardından kral oldu (1861). Prusya ordusunu güçlendirmek için çalışt...

bilgiI. WİLLİAM KİMDİR?

Normandiya dükü ve İngiltere kralı. Dük Şeytan Robert'in evlilikdışı oğludur. Dük, Filistin'e gitmeden önce William'ı vâris olarak tanıdı (1034); o da babasının ölümünden sonra tahta çıktı (1035). Düklüğünü kabul etmeyen baron...

bilgiIBM ŞİRKETİ

Elektronik makineler ve bilgisayar alanında uzmanlaşmış ABD kökenli şirket (İnternational Business Machines) ve bu şirketin ürettiği makinelerde kullandığı marka. Kart delici makinelerin patentini satın alan Thomas J. Watson tarafından kuru...

bilgiIĞDIR İLİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde il. Kuzey ve doğuda Ermenistan, güneydoğuda Nahçivan ve İran, güney ve batıda Ağrı, kuzeybatıda Kars illeriyle çevrilidir. İlin güneyinde Karasu-Aras Dağları'nın doğu uzantıları bulunur. Aras Güneyi Dağları...

bilgiIĞDIR OVASI

Iğdır ilinde, Aras Irmağı çığırının güneyinde, vadi ile Ağrı Dağı kütlesi arasında yer alan geniş ova. Kuzeybatıda Tuzluca yakınlarında başlar, güneydoğuda "Dil" kesimine doğru uzanır. Ovanın güney yarısını Sürmeliçukur de...

bilgiIĞRIP NEDİR?

Bir tür torbalı büyük ağ; ırıp. Deniz ya da göl dibinden az yukarıda yüzen balıkları avlamak için, kenarlarına ağırlık bağlanarak kullanılır. Bu, geniş alanda avlanırken dik durmayı sağlar. İki ya da tek tekneyle kıyıda duran bi...

DİĞER SAYFALAR:

««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5   SONRAKİ   »»

Bu kategoride kayıtlı 67 kayıtlı bilgi bulunmaktadır.