Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

yunan mitolojisi ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiTANRIÇA DİANA KİMDİR?

Eski Roma'da Yunanlılar'ın Artemis'i ile bir tutulan orman ve bereket tanrıçası. Şair Catulus'a göre Diana "dağlara, yeşil ormanlara, ıssız çayırlara ve ırmaklara hükmeden" bir tanrıçadır. Diana'nın Roma'da anlatılan efsaneleri Artemis'ten esinlidir. Diana efsanesi 16. yüzyıldan beri birçok ... devam et

bilgiDEMETER KİMDİR?

Yunan mitolojisinde bereket ve toprak tanrıçası. "Toprak ana", "buğdayların anası", "buğday yetiştiren bereketli toprak" anlamlarına gelir. Buğday demetiyle sembolize edilir. Homeros, buğdayı onun adıyla anmıştır. Hesiodos'a göre Kronos ile Rhea'nın kızıdır. Bazen Kore, bazen... devam et

bilgiAMAZONLAR KİMLERDİR?

Yunan mitolojisinde geçen kadın topluluğu. Amazonlar, aralarında erkek yaşamasına izin vermeyen savaşçı kadınlardı. Anadolu'nun kuzeydoğu bölgesinde, Karadeniz kıyısında Pont adı verilen bölgede ... devam et

bilgiKRONOS NEDİR?

Yunan tanrısı, Yunan mitolojisinde 12 titanın en küçüğü. Efsaneye göre babası Uranos (gök), anası ise Gea (yer) tanrısıydı. Babasını erkeklikten yoksun edip dünyaya egemen olmuştur. Kardeşlerinden Rhea ile evlenmiş, doğan her çocuğunu yutmaya başlamış, bundan ancak Zeus kurtulabilmiştir. Ze... devam et

bilgiATHENA KİMDİR?

Yunan mitolojisinde bir tanrıça. Zeus'un kızıdır. Çoğu zaman iki adla, yani Pallas Athena diye anılır. Olimpos'un önde gelen tanrıçalarındandır. Athena, "İlyada"da, öldürdüğü Gorgon'un başıyla süslü kalkanı ile birlikte savaş tanrıçası olar... devam et

bilgiEROS NEDİR?

Yunan mitolojisinde aşk tanrısı. Efsanelerde Hermes ile Artemis'ten ya da Hermes ile Aphrodite'den dünyaya geldiği anlatılır. Eros, İlk Çağ'ın en eski metinlerinden beri evrende birleşme ve üretmeyi sağlayan doğal bir güç olarak karşımıza ç... devam et

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

bilgiEBU MUSA CABİR BİN HAYYAN KİMDİR?

Modern kimyânın kurucusu meşhûr İslâm âlimi. Tebe-i tâbiîndendir. İsmi Câbir bin Hayyân Abdullah el-Ezdî olup, künyesi Ebû Abdullah'tır. Horasanlı, Tuslu, Harrânlı ve Kûfeli olduğu söylenen Câbir'in âilesi hakkında çok az bilgi vardır. İslâ... devam et

bilgiYELE NEDİR?

At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde ya da boynunda bulunan uzun kıllara verilen ad.... devam et

bilgiASSOS KENTİ

Batı Anadolu'da Troas bölgesinin güneyinde eski bir kent. Assos'u Lesbos Adası'ndaki Methimna kentinden gelenler kurdu (İ.Ö. 2000). Kent, İ.Ö. 6. yüzyılda Lidyalıların ve Perslerin egemenliği altına girdi. Aristoteles, kentin yönetimini eli... devam et

bilgiULUCAMİ NEDİR?

Çok kubbeli camilere verilen genel ad. Ulucamilerin kökeni, ilk dönem İslâm mimarîsinin payeler ve sütunlar üzerine oturan düz damla örtülü avlulu camilerine dayanır. Bu camilerin sıcak ülkelerde açık bırakılan avlusu, Anadolu'da küçültüldü... devam et

bilgiKOCA (DERVİŞ) DAVUT PAŞA KİMDİR?

(? - 1499 Dimetoka), II. Bayezit dönemi sadrazamlarından. Arnavutluk'tan devşirme olarak geldi, Enderun'da yetiştirildi. Sancak beyliği yaptı. Fatih zamanında Anadolu beylerbeyliğine yükseldi. Karaman Valisi Şehzade Mustafa ile Uzun Hasan'ın yeğeni Yusufça Mirza arasındaki savaşta... devam et

bilgiPALYAÇO NEDİR?

Pantomim ve sirk gösterilerinde çeşitli maskaralıklarla seyirciyi güldüren komik karakter. Kendine has makyajı ve giysileri olan palyaçolar, görsel bir mizaha, saçma durumlara abartılı ve canlı beden hareketlerine dayalı kalıplaşmış gösteri... devam et

bilgiAPPASSİONATA NEDİR?

Müzikte bir parçanın coşkulu, tutkulu biçimde çalınması gerektiğini belirtir. Beethoven'in op. 57 Appassionata Sonatı bu terimin en güzel ifadesidir. İlk kez bu sonata başlık olarak kullanılmış ve sonraları müzik dünyasına bir terim biçimin... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler