Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

yunan mitolojisi ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiAMAZONLAR KİMLERDİR?

Yunan mitolojisinde geçen kadın topluluğu. Amazonlar, aralarında erkek yaşamasına izin vermeyen savaşçı kadınlardı. Anadolu'nun kuzeydoğu bölgesinde, Karadeniz kıyısında Pont adı verilen bölgede ... devam et

bilgiKRONOS NEDİR?

Yunan tanrısı, Yunan mitolojisinde 12 titanın en küçüğü. Efsaneye göre babası Uranos (gök), anası ise Gea (yer) tanrısıydı. Babasını erkeklikten yoksun edip dünyaya egemen olmuştur. Kardeşlerinden Rhea ile evlenmiş, doğan her çocuğunu yutmaya başlamış, bundan ancak Zeus kurtulabilmiştir. Ze... devam et

bilgiATHENA KİMDİR?

Yunan mitolojisinde bir tanrıça. Zeus'un kızıdır. Çoğu zaman iki adla, yani Pallas Athena diye anılır. Olimpos'un önde gelen tanrıçalarındandır. Athena, "İlyada"da, öldürdüğü Gorgon'un başıyla süslü kalkanı ile birlikte savaş tanrıçası olar... devam et

bilgiEROS NEDİR?

Yunan mitolojisinde aşk tanrısı. Efsanelerde Hermes ile Artemis'ten ya da Hermes ile Aphrodite'den dünyaya geldiği anlatılır. Eros, İlk Çağ'ın en eski metinlerinden beri evrende birleşme ve üretmeyi sağlayan doğal bir güç olarak karşımıza ç... devam et

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

bilgiSAKARYA IRMAĞI

Anadolu'nun kuzeybatısında akan ve Karadeniz'e dökülen bir akarsu. 824 km uzunluğundadır. Kızılırmak ve Fırat'ın ardından Türkiye'nin üçüncü büyük akarsuyudur. Eskişehir'e bağlı Çifteler ilçe merkezinin güneydoğusunda doğduğu kabul edilir. ... devam et

bilgiDOKUBİLİM NEDİR?

Oluşum, bileşim ve gelişmeleri açısından dokuları inceleyen bilim (histoloji). Anatominin bir dalı olan dokubilim, hücre üzerinde yapılan araştırmalarla gelişmeye başlamıştır. Bir ara dokuların açımsama (teşrih) yoluyla incelenmesine gidilm... devam et

bilgiLODZ KENTİ

Polonya'da kent. Varşova'nın 115 km güneybatısındadır. Polonya'nın ikinci kalabalık kenti ve ülkenin en önemli pamuklu dokuma merkezidir. Ayrıca, makine, kimya, elektrik araçları, deri, sigara, kâğıt endüstrileri gelişmiştir. Nüfusu 1.139.5... devam et

bilgiHALİDE NUSRET ZORLUTUNA KİMDİR?

(1901 İstanbul-1984 İstanbul), şair. Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümündeki öğrenimini yarıda bırakarak öğretmenliğe başladı (1924). 1957'ye kadar lise ve öğretmen okullarında Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Şiirlerinde millî edebi... devam et

bilgiKAMMERSPİEL NEDİR?

Basit bir sahneyle küçük bir salonda, oyun ile izleyiciyi kaynaştırıp bütünleştirmeyi amaçlayan tiyatro ve sinema tekniği. Sözcük, Almancada oda tiyatrosu anlamına gelir. İzleyiciyi yabancılık duygusundan kurtarıp oyunun içine sokmak için, salonu küçültmek, sahneyi basitleştirmek gibi olanaklard... devam et

bilgiİHSAN DOĞRAMACI KİMDİR?

(1915 Erbil/Irak), hekim, yönetici. 1938'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. ABD'de Boston Çocuk Hastanesi'nde ve Washington Üniversitesi'nde çocuk hastalıkları üzerine ihtisas yaptı. 1949'da doçent, 1954'te profesör oldu. 19... devam et

bilgiKRİMİNOLOJİ NEDİR?

Suç sayılan eylemlerin sosyolojik ve biyolojik nedenleriyle, suçlunun kişiliğini araştıran bilim, suç bilimi. 18. yüzyıldan başlayarak suçun bireyselliği anlayışı yerine suçu toplu olarak önleme anlayışı geçmeye başladı. Suçun toplumsal kaynakları da olduğu düşüncesi, cezalarda hafifletme... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler