Eğitim Sitesi

ege bölgesi ile ilgili bilgiler, yazılı kaynaklar

ZEYBEK NEDİR?

Ege Bölgesi'nde efenin buyruğu altında bulunan kızan. Özel bir giysileri vardır. Bu giysiler, işlemeli şalvar, kuşak, cepken, börk ya da fesin üzerine sarılmış ipek çevreden oluşur. Silâhlıkları bulunur ve çizme giyerler. Zeybeklerin b... Devamını Oku

FİLİSTLER

İ.Ö. 12. yüzyılda tüm Ege Bölgesi'ni ve Önasya'yı etkileri altına alarak, Hitit Devleti'nin yıkılmasına yol açan ve Mısırlıların "Deniz Kavimleri" ya da "Denizden Gelen Halklar" adını verdikleri kavimlerden biri. Bugünkü Filistin'e ye... Devamını Oku

BÜYÜK MENDERES AKARSUYU

Ege Bölgesi'nin en uzun, en önemli akarsuyu. Göller Yöresi'nin kuzeyinde Sandıklı, Banaz, Kızıldağ ve Akdağ'dan çıkan kollarla meydana gelir. Akdağ'dan çıkan kola bazen Sağ Menderes adı da verilir (185 km). Tüm uzunluğu 584 km'dir. Yer ... Devamını Oku

BOZDAĞLAR

Ege Bölgesi'nde, Küçük Menderes ovasıyla Gediz ve Alaşehir ovaları arasında yer alan dağlara verilen ad. Doğu - batı doğrultusunda uzanırlar. Bozdağların en yüksek doruğu, Kırklar tepesinde 2159 m'ye erişir. Bozdağlar üzerinde, Ege B... Devamını Oku

EGE BÖLGESİ

Adını Türkiye'nin batısındaki denizden alan, 79.140 km2 genişliğinde coğrafî bölge. Ege Bölgesi, Türkiye'nin yüzde 10,2'si kadar yer kaplar. Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. Kuzeyde Edremit Körfezi kıyılarından, güneyde Kö... Devamını Oku

EGE DENİZİ

(Fr.: Mer Egée, İng.: Aegean Sea), Doğu Akdeniz Havzası'na bağlı deniz. Batı Anadolu kıyılarıyla Yunan Yarımadası'nın doğu kıyıları arasında yer alan Ege Denizi, Çanakkale Boğazı bir yana bırakılacak olursa, kuzeyden kapalıdır. Eg... Devamını Oku

ege bölgesi ile ilgili 6 bilgi gösteriliyor.

Arşive Son Eklenen Bilgiler:

REMZİYE HİSAR KİMDİR? HAYATI VE BAŞARILARI

Remziye Hisar, Üsküp doğumlu Türk kimyagerdir. Türkiye’nin ilk kadın kimyagerlerinden olup, Sorbone’da doktorasını tamamlamış ilk bilim Türk bilim insanıdır. Cumhuriyet dönemi Türkiyesinde çağdaş bilimin öncülerindendir ve kimya mesleğinin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak kabul edilir. Darülfünun'da fen bilimleri eğitimi alan ilk ... Devamını Oku

ESKİMO NEDİR? ESKİMOLAR KİME DENİR?

Eskimolar, Amerika'nın ve Grönland'ın kuzeyinde yaşayan avcı ve toplayıcı halktır. Eskimolar Kanada ve Labrador'un kuzeybatısında, Alaska'da, Grönland ve Hudson Körfezi kıyılarında ve Asya'da Çukosli Burnu'nun kuzeyinde yoğun olarak bulunurlar. Eskimoların kökenleri kesin olarak bilinmemekle beraber Kızılderililer... Devamını Oku

​​​​​​​EDVARD MUNCH KİMDİR?

Edvard Munch (12 Aralık 1863 - 23 Ocak 1944), Norveçli ekspresyonist ressamdır. Özellikle Çığlık isimli tablosuyla tanınmaktadır. Sevgi ve ölümle ilgili psikolojik ve simgesel temaları işledi. Dışavurumculuk (ekspresyonizm) akımının temelini attı. Munch'un önderliği altında yavaş yavaş gelişen dışavurumculuk, Kuzey Avrupa sanatının belli başlı bir... Devamını Oku

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

İnsan çok boyutlu bir varlıktır ve farklı amaçlara yönelik farklı bilgiler edinir. Bu durum insanın birbirinden farklı soyut ve somut varlıklarla ilişki kurmasını sağlar. Dolayısıyla insan için tek bir bilgi türünden değil birçok bil... Devamını Oku

ÇIĞLIK TABLOSU

Çığlık tablosu, Norveçli dışavurumcu ressam Edvard Munch tarafından 1893 tarihinde yapılmıştır. Munch'un esere verdiği orijinal Almanca isim Der Schrei der Natur (Doğanın Çığlığı), Norveççe isim ise Skrik (Çığlık) dir. Orijinal... Devamını Oku

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA