Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

BAHA TEVFİK KİMDİR?

ansiklopediBAHA TEVFİK KİMDİR?

BAHA TEVFİK KİMDİR?

(1881 İzmir-1914 İstanbul), yazar. Yükseköğrenimini Mülkiye Mektebi'nde tamamladı (1907). Kısa süre Rehberi İttihadı Osmani Mektebi'ndeki felsefe öğretmenliği dışında resmî görev almadı. Felsefe Mecmuası (1911), Zekâ (1912) adlarındaki felsefe ve edebiyat dergilerinden sonra Eşek (1913) adlı mizah gazetesini çıkardı. Kapatılınca El Malûm, o da kapatılınca Yine O gazetelerini yayımlayarak kalemiyle etkin bir siyasal mücadele içine girdi. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in deyişiyle İttihat ve Terakki'nin güçlü polemikçisi Hüseyin Cahit'in, Hürriyet ve İtilâf'ın bayrakçısı Ali Kemal'in karşısında tamamen fikrî bir hiciv yaptı. Edebiyat ve felsefe tarihleri üzerindeki çalışmalarıyla felsefe ve bilimin kaynaştığı görüşünden hareket ederek, bilimin, toplumsal hayatın değişmesi koşullarına göre değerlenebileceğini savundu. Genç yaşta ölmesine karşın, yaşadığı dönemin etkin, verimli, yeni görüşler ve yargılar getiren kalemi olarak tanındı. Rıza Tevfik gibi "içi boş, aktarmacı" ünlülerin karşısına çıktı; "ileri bir kafa, ileri bir dil ister" ilkesiyle birlikte yeni bir eylem ahlâkı yaratmaya çalıştı (Hilmi Ziya Ülken). Başlıca yapıtları: "Teceddüd-i İlmî ve Edebî" (1909), "Felsefe-i Edebiyat ve Şair Celis" (1914), "Tarih-i Felsefe" (Ahmet Nebil ile birlikte, 1915), "İlm-i Ahval-i Ruh" (A. Nebil ile çeviri, 1916), "Fransızca İştikak Lûgatı" (Vasfi Menteş ile, 1907-1909), "Muhtasar Felsefe" (1915), "Felsefe-i Kant" (1916).

Ekleyen : bilgifeneri.com     Okunma :840 kez

tags baha tevfik hakkında bilgi ile ilgili Mülkiye Mektebi Osmani Mektebi hayatı biyografi kimdir

 

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

Bu sayfada BAHA TEVFİK KİMDİR? başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA