Eğitim Sitesi

Türkçe / Edebiyat Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Türkçe / Edebiyat Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Düz yazılarda, bir satır başından diğer satır başına kadar devam eden; aynı duygu veya düşünceyi anlatmayı amaçlaya tümce veya tümce topluluğuna ne ad verilir? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-21)

Benim çocukluğum Bursa'da geçti. Hiç unutamadığım, şimdi yerini geniş bir caddeye terk eden iğdeli sokak ve bu sokağın iki yanında sıralı geleneksel evler bugün yok artık... Bu paragrafta hakim olan duygu hangisidir? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-21)

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti eski gücünü, heybetini kaybetmeye başlamış, isyanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür. Bir Anadolu kasabası olan Akşehir'den yola çıkılarak, kurtuluş mücadelesinin bir bölümünün anlatıldığı Tarık Buğra'ya ait bu eserin adı nedir? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-21)

Yıllar, bir film şeridi gibi, gözlerimin önünden hızla geçti. Annemin söylediği ninniler, babamın ilk nasihati, öğretmenimin ilk dersi hala dalından yeni koparılmış al kirazlar gibi hatıramda... Okumayı ilk öğrendiğim günden beri elimden bırakmadığım kitaplarım. Benim sevgililerim, can dostlarım. İyiliklerini, başa kakmayan sessiz bilginler... Parçanın yazı türü nedir? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-21)

Taş yerinde ağırdır, herkes yerinde değerlidir. cümlesinde "ağır" sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? (ekleyen efsun - 2014-04-21)

Önümden geçti ( ) ama beni tanımadı. Bu cümlede "ama" kelimesinden önce hangi noktalama işareti getirilmelidir? (ekleyen efsun - 2014-04-21)

Deneme ve eleştiri türündeki eserleriyle ün kazanan sanatçı devrik cümleye dayalı bir anlatımı benimsemiş, Türkçenin özleşmesi için çalışmıştır. Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri onun önemli eserlerindendir. Bu parçada hangi sanatçımızdan söz edilmektedir? (ekleyen efsun - 2014-04-21)

Bu şiirin ölçüsü diğerlerinden farklı. cümlesinde ölçü sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır. (ekleyen efsun - 2014-04-21)

Bu yazı türünün amacı insanlara ders vermektir. Bu türde olayların kahramanları genellikle hayvanlardan seçilir. Manzum ya da düzyazı şeklinde olabilir. Bu yazı türü hangisidir? (ekleyen efsun - 2014-04-21)

Edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bütüne ayrıymış gibi görüle gelmiştir bizde. İstiareli, aktarmalı, doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür hep. Edebiyat sözcüğü; süslü püslü, özentili, abartmalı ve boş sözler yığını gibi bir anlam kazanmıştır bu yüzden. Bunu da, edebiyat dilini günlük dilden apayrı gören bir anlayışa bağlayabiliriz. Oysa edebiyat dili günlük dilden tümüyle kopuk bir dil değildir. Gündelik dilin güzel, duygusal bir doku içinde yeniden düzenlenimidir bir bakıma. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? (ekleyen kader - 2014-04-20)

Siyah saçlarının arasından kara gözleri parlıyordu. cümlesinde "siyah ve kara" sözcükleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-19)

Yakınırdı gölgesi kuytu bir derede Yaz kış yeşil bir saksı pencerede Bu dizelerdeki kafiye ve redifi gösteriniz. (ekleyen salih - 2014-04-17)

Edebiyatımızda ilk çocuk şiirleri yazan ve bu şiirleri "Şermin" adlı şiir kitabında bir araya getiren şairimiz kimdir? (ekleyen safiye - 2014-04-15)

Dilim seni dilim dilim dileyim Başıma geleni senden bileyim Mısralarının kafiye ve redifini gösteriniz. (ekleyen efsun - 2014-04-14)

Sazlıklarda sessizce süzülürken kayıklar, Ay sularda bir hasta kadın gibi sayıklar. Şiirde "kendisine benzetilen" hangisidir? (ekleyen sivri zeka - 2014-04-14)

Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates: "Bir kitap, bir çiçek, bir kuş, ne büyük saadet!" derken bunu anlatmıyor mu? Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? (ekleyen Seda Aktaş - 2014-04-11)

için - önemsiz - hiçbir - şey - öğrenmek - değildir - isteyen Bu kelimelerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa öğrenmek kelimesinden sonra hangi kelime gelir? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-05)

Gölge dağlar, ışık dağlar Ki kanatsız çıkılamaz Kanatlar söylesin, dinle; Akarsular söylesin, yaz! Bu dörtlükte hangi varlıklar kişileştirilmiştir? (ekleyen efesli - 2014-04-05)

Ayaklarının altında ezilen yapraklarının hışırtısı, yavaşça esen rüzgarla dağılıyordu. Burnuna gelen keskin ot kokusu, onun hoşuna gitmişti. Güneşin kızgın ışıkları da bu manzarayı tamamlıyordu. Yukarıdaki parçada beş duyumuzdan hangisine yönelik bir ayrıntıya yer verilmemiştir? (ekleyen by - 2014-04-05)

Kapı tokmağına doğru uzanan eli, havada kalakaldı, yüzü biraz kızardı, çizgileri dikleşti, dudakları titredi, açıldı, pörsüdü, mosmor kesildi, bayılacak gibiydi. Paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (ekleyen efsun - 2014-04-03)

İster darıl, ister kız, Sensin göğümde yıldız. Ben sana darıldım, Mavi entarili kız. Bu dörtlükte hangi sözcük sesteş olarak kullanılmıştır? (ekleyen efsun - 2014-04-02)

gezegen - dize - defter - ev - makas - mercek - sandalye kelimelerinin hangileri terim anlamlıdır? (ekleyen efsun - 2014-04-01)

İstiklâl Marşımızın şu anki bestesi kaç yılında kabul edilmiştir ve bestecisi kimdir? (ekleyen osman - 2014-03-24)

Yazılmış Metinlerin Düzeltmelerini Yaparak, Yayına Hazır Duruma Getirmeye Ne Ad Verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18)

Cevdet Bey Ve Oğulları Eseri Hangi Yazarımıza Aittir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18)

Edebiyatta Etkiyi Artırmak İçin, Bir Şeyin Tersini Söyleme İşine Ne Ad Verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18)

Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eser kime aittir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18)

Gol Saatleri adlı ünlü şiirin yazarı olan şariri kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18)

Bir dilin; ses - biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim dalına ne ad verilir? (ekleyen Edanur - 2014-03-16)

Bir dilin ; tarihi, bölgesi ve siyasi nedenlerden dolayı ses, yapı ve sözdizim özellikleriyle ayrılan koluna ne ad verilir? (ekleyen Edanur - 2014-03-16)

Diğer Sayfalar
İlk Sayfa ... 9 10 [11]12 13

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Türkçe / Edebiyat İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 371 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön