Eğitim Sitesi

Türkçe / Edebiyat Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Türkçe / Edebiyat Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

"Semaver" ve "Karanfiller ve Domates Suyu" adlı hikayelerin yazarı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Tiyatro oyunlarında, oyunculara; rollerinde unuttukları sözleri, izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse anlamındaki tiyatro terimi nedir? dersimiz.com (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Bilimsel konularda bilgi vermek, dinleyicileri aydınlatmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Yaşamın hem acılı hem de gülünç yönlerini anlatan tiyatro türüne ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Dize sonlarında yazılışları, anlamları ve görevleri aynı olan sözcük veya eklere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Bir sanat ya da düşünce eserinin özünü ve yapılışını anlatan;onun değerli ve değersiz yanlarını; toplumun sanat ve düşünce gelişimindeki yerini belgeler ve örneklerle belirten yazılara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Tasvir sözcüğünün anlamdaşı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Onun Yıl Marşı'nın bestecisi kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan Baba ocağından, yâr kucağından Bir çiçek dermeden sevgi bağından Huduttan hududa atılmışım ben. Yukarıdaki dörtlükte hangi duygu ağır basmaktadır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

1- Birkaç saat için izin almaya değmez. 2- Bunu senden sakladığım için üzgünüm. 3- Ona güvenmediğim için sana çok kızıyor. 4- Karar vermek için henüz çok erken. İçin sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Çilingir kilidin dilinin bozulduğunu söyledi. Altı Çizili Sözcük Hangi Anlamda Kullanılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Kardeşimin çocuğu benim yanımda kalacaktı. Cümlesinde hangi sözcük gereksizdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Şu karşıki sınıfa haber verelim. Cümlesinde kullanılan söz sanatı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Kısmetindir gezdiren yer yer seni Arşa çıksan akıbet yer yer seni Bu dizelerde hangi uyak türü kullanılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Nasıl istersen öyle dinle, bakın Dalların zirvesindeyiz ancak Yarı yoldan ziyade yerden uzak Yarı yoldan ziyade mâha yakın Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Uzun aramalardan sonra gözlüğümü bulabildim. Cümlesindeki gözlüğümü kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Bilgidir karanlığı ortadan kaldıracak güç. Cümlesindeki karanlığı kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

1- aynı şeyleri 2- başkalarının düşüncelerini 3- dinleyerek de 4- okuyarak 5- yapabiliriz 6- nasıl öğreniyorsak yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

(1)Hedefini vurmak isteyen okçu, bundan başka bir şey düşünmezse işini başarır. (2)Düşüncesini, başarmak istediği işe yoğunlaştıran ve başka hiçbir şey düşünmeyen kimse bu işte bütün hünerini gösterir. (3) Ok atacak kimseye bir kazanç vaat edilirse o zaman dikkatini o iş üzerinde daha da yoğunlaştırır. (4) Eğer okçunun önüne iki hedef koyar bunlardan birini vurursa şöhret, ötekini vurursa servet sahibi olacağını söylerseniz ne yapacağını şaşırır. Yukarıdaki paragrafın tutarlılığını bozan cümle hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür. Olaylar hayal ürünüdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlara insanüstü nitelikler verilir. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Eğiticilik esastır. Bu parçada anlatılan yazı türü nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Yediyordu Elif kağnısını Kara geceden geceden Sanki elif elif uzuyordu, inceliyordu Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar İnliyordu dağın ardı, yasla Her bir heceden heceden Bu dizelerde hangi uyak türü kullanılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Evlerinin önü yazı Yayılır turnası kazı Yaşına yetmedik kuzu Koç ile vuruşur oldu Yukarıdaki dörtlük, konularına göre şiir türlerinden hangisine girer? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Karacaoğlan söyler sözün başarır Aşkın deryasını boydan aşırır Seni her mecliste küçük düşürür Kötülerle konup göçücü olma Yukarıdaki dörtlük, konularına göre şiir türlerinden hangisine girer? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

İlk kadın romancımız kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Yeni Basılmış Her Kitap Fırından Çıkmış Ekmek Gibidir. Bu Benzetmede, Benzetme Sanatının Hangi Öğesi Yoktur? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-21)

Mustafa Kemal'in Kağnısı adlı şiir kime aittir? (ekleyen YUNUS - 2014-04-21)

Bir topluluğa belli bir düşünceyi anlatmak ya da bir duyguyu aşılamak için yapılan etkili konuşmalara ne denir? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-21)

Düz yazılarda, bir satır başından diğer satır başına kadar devam eden; aynı duygu veya düşünceyi anlatmayı amaçlaya tümce veya tümce topluluğuna ne ad verilir? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-21)

Benim çocukluğum Bursa'da geçti. Hiç unutamadığım, şimdi yerini geniş bir caddeye terk eden iğdeli sokak ve bu sokağın iki yanında sıralı geleneksel evler bugün yok artık... Bu paragrafta hakim olan duygu hangisidir? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-21)

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti eski gücünü, heybetini kaybetmeye başlamış, isyanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür. Bir Anadolu kasabası olan Akşehir'den yola çıkılarak, kurtuluş mücadelesinin bir bölümünün anlatıldığı Tarık Buğra'ya ait bu eserin adı nedir? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-21)

Diğer Sayfalar
İlk Sayfa ... 8 9 [10]11 12 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Türkçe / Edebiyat İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 368 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön