Eğitim Sitesi

Temel Dini Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Temel Dini Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Ahiret günü, günahı olan müminlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların daha büyük derecelere erişmeleri için peygamberlerin ve Allah katında dereceleri yüksek olanların Allah'a yalvarmalarına ne denir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Allah Teala'nın insanları hesaba çekmek üzere, ikinci dirilişten sonra bir araya toplamasına ne denir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Cehennemin üzerine kurulacağına inanılan hassas köprünün adı nedir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerini tartmaya mahsus ilahi adalet terazisi nedir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Hangi Peygambere "Kelimullah"(=Allah ile konuşan) Peygamber lakabı verilmiştir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Babasız olarak doğan Peygamber kimdir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Peygamberlerin Günahsız olmaları sıfatına ne ad verilir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Peygamberlerin Akıllı ve Zeki olmaları sıfatına ne ad verilir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Peygamberlerin Allah'tan aldıkları emir ve yasakları eksiksiz ve ilavesiz olarak insanlara bildirmeleri sıfatına ne ad verilir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Peygamberlerin Emin ve Güvenilir olmaları sıfatına ne ad verilir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Peygamberlerin Doğru sözlü olmaları sıfatına ne ad verilir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Yeni bir din ve kitap sahibi olmayıp kendinden önceki bir peygamberin kitabına uygun hareket etmekle vazifeli peygamberlere ne denir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Kendisine yeni bir din ve kitap verilen peygamberlere ne ad verilir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kullarına bildirmek üzere elçi olarak seçtiği büyük insanlara ne denir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Kendisine 10 sayfa kitap verilen Peygamberler kimlerdir ? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Kendisine 30 sayfa kitap verilen Peygamber kimdir ? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Kuran ayetlerinin tercümeden biraz daha kapsamlı ve anlaşılır biçimde en uygun kelimelerle tercüme edilmesine ne denir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Kur'an-ı Kerim'i kelime karşılığı olarak bir dilden başka dillere çevirmeye ne denir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Kuran ayetlerini bütün ayrıntılarıyla açıklama ve yorumlama işine ne denir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Kur'an-ı Kerim'in değişik sayıdaki ayet topluluklarından meydana gelmiş bölümlerine ne denir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Kur'an-ı Kerim'in sürelerini oluşturan kısa veya uzun vahiy ifadelerine ne denir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Hangi Peygambere Tevrat adlı kitap verildi ? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Kendisine 50 sayfa kitap verilen Peygamber kimdir ? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

"Sayfalar" manasına gelen küçük kitaplara ne ad verilir ? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Hangi melekler ölen her insana kabirde sual sormakla mükelleftir? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

İnsanları gözetleyip koruyan meleklere ne ad verilir? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Hangi melekler insanların amellerini, kıyamette kendilerine sağdan, soldan veya arkadan verilecek defterlere yazmayla görevlidirler? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Önce kıyametin kopması, sonra da tekrar diriliş için olmak üzere iki defa sur üflemekle görevli olan melek hangisidir? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Mahlukatın rızıkları, kainatta vaki olacak hadiseler, hastalık, şifa, rahmet, bereket ve benzerlerinin kullara ulaştırılması gibi işlerle hangi melek görevlendirilmiştir? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Eceli gelenlerin ruhlarının bedenlerinden alınması, yani öldürülmesi hangi meleğin görevidir? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Diğer Sayfalar
İlk Sayfa ... 5 6 [7]8 9 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Temel Dini Bilgiler İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 307 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön