Eğitim Sitesi

Temel Dini Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Temel Dini Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Hicretin, 6. yılında Mekkeli müşriklerle yapılan antlaşmanın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hz. Muhammed'in nesli kim ile devam etti? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Peygamberimizin en son gazvesinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Peygamberimizin bizzat iştirak ettiği savaşlara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Medine'ye ilk hicret eden kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İmam Ahmet bin Hanbel'in hadis kitabının ismi nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

En çok hadis rivayet eden erkek sahabe kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

En çok hadis rivayet eden kadın sahabe kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İmam Malikin en meşhur eseri hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Kitab Ül Ümm hangi mezhep imamının eseridir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Kur'an-ı Kerim'in bütün ayrıntılarıyla açıklanma ve yorumlanma işine ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Kur'an-ı Kerim ilk defa hangi halife tarafından iki kapak arasına konarak büyük bir kitap haline getirildi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah'ın izniyle insanları kazalardan ve belalardan koruyan meleklere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İşlediğimiz günahlardan ötürü pişman olarak Allah Teala'dan af dilenmeye ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah Teala'nın uygun gördüğü her işin başında söylenmesi gereken mana olarak Allah'ın adıyla başlamayı vurgulayan övgü kelimenin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Dünya hayatı bittiğinde başlayıp sonsuza kadar sürecek olan, tüm davranışlarımızın hesabının verileceği, iyiliklerin mükafatlandırılıp, kötülülderin cezalandırılacağı gerçek hayatın ismi nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah Teala'ya yapılan her türlü yakarışa, ondan bir şeyler dilemeye ve yalvarmaya ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Yeryüzünde insanlar içinde secde etsinler, namaz kılsınlar ve etrafında tavaf etsinler diye inşa edilen ilk mescit hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah Teala'nın insanoğlunu dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak maksadıyla peygamberler vasıtasıyla göndermiş olduğu Tevhid (Allah'ın birliği) esasına dayanan Hz. Muhammet (SAS) le tamamlanan tek doğru ve tek makul dinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İmam Malik'in hadisle ilgili en meşhur eserinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hadis rivayet eden ravide aranması gereken iki temel faktör nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hadisi isnadı ile beraber nakleden kimseye ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesei'nin hadis kitaplarının ortak adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hz. Muhammed'i görüp onunla sohbet eden Müslümanlara ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Sahih hadislerin toplanması işlemine ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Lafzı Peygamberimize, manası ise Yüce Allah'a ait olan sözlere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hz. Peygamberin günlük yaşantısında takip ettiği yola ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Rasulullah'a (sas) nispet edilen sözlere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hadis literatüründe 1000'den fazla hadis rivayet eden sahabilere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah'ın aslanı olarak bilinen kişi? (ekleyen Armi - 2018-04-13)

Diğer Sayfalar
1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Temel Dini Bilgiler İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 307 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön