Eğitim Sitesi

Temel Dini Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Temel Dini Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cennetle müjdelenen 10 sahabiye ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Mekke'nin fethi hangi tarihte olmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Mescid-i Nebevi'nin yanında üstü kapalı olarak yapılan Suffa'da kalan sahabilere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

1. Akabe Biatında kaç kişi Peygamberimiz ile biat etmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Medine döneminde gönderilen surelere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Mekke döneminde indirilen ve genellikle Allah Teala'nın birliği kainatın Allah tarafından yaratılması gibi inanç konularından bahseden ayetlere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah Teala'nın göndermiş olduğu az sayfadan oluşan küçük kutsal kitapçıklara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Peygamber Efendimizin adı anıldığı zaman ona dua etmek için söylenen 'Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun' anlamına gelen (sas.) şeklinde kısaltılan dua cümlesinin açılımı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah, hem yoktan var eder, hem de var olandan yeni bir şey yaratma gücüne sahiptir. Bu cümle Allah'ın hangi sıfatını açıklar? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah, sonsuz bilgi sahibidir. O'nun bilgisi kusursuz bilgidir. Gizliyi de açıkta olanı da bilir. Bu cümle Allah'ın hangi sıfatını açıklar? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah Teala'nın, yapılmasını kesin olarak emrettiği iş ve davranışlara ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Kur'an-ı Kerim hangi mübarek gecede indirilmeye başlanmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Kurban Bayramı günlerinde Kabe'ye ve Kabe etrafında bulunan kutsal yerlere yapılan dini ziyarete ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İsa'nın pazar günü dirildiğine inanılan gün için Hristiyanlar bayram yaparlar. Bu bayramın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İsa'nın doğuşunun hatırasına yapılan bayramın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Dört büyük İncil; Matta, Markos, Luka ve ................ dır. Dördüncü İncil hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İlk Hristiyan konsülü nerede toplandı? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Yahudiler yazılı dini edebiyatlarına ne ad verirler? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Kur'an'a göre Hristiyanlar ve Yahudiler hangi kavramın içine girerler? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Tevrat'ta İsrail kelimesinin anlamı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Yahudiliğin sembolü nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Budizmde oturup, bağdaş kurarak tefekküre dalmaya ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Zerdüştlük dininin tanrısının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Ruhun bir bedenden ötekine geçmesi felsefesinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hinduizmin kutsal metinlerinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Aklın ve adetin yalan üzere birleşmeleri imkansız olan bir topluluğun rivayet ettiği hadise ne tür hadis denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İlk ravisinden son ravisine kadar isnadı muttasıl olan hadislere ne tür hadis denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hz. Muhammed'in (anne tarafından) dedesinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Ebu Talip ve Hz. Hatice'nin vefat ettiği yıla ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler kimledir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Diğer Sayfalar
1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Temel Dini Bilgiler İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 307 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön