Eğitim Sitesi

Tarihi Eserler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Tarihi Eserler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Büyük bir cami ile çevresindeki medrese, kütüphane, hastane, imaret, mektep, han, hamam, çarşı gibi kurumların hepsine birden verilen isim nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

İzmir'de bulunan tarihi saat kulesi hangi semt sınırları içerisindedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Konya'da Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin tarafından 1258 yılında yaptırılmış bir medresedir. Minaresi ve dış kapısının çok hassas işlemesinden dolayı medrese oldukça tanınmıştır. Bu medresenin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

İstanbul Beyazıt'taki gözetleme kulesini yaptıran padişah kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Avrupa'da XVI. yüzyılın ortalarından XVIII. yüzyılın ortalarına kadar süren yeni bir sanat akımının adıdır. Önce Roma'da gelişti. Sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Ve Rönesans sanatının yerini tuttu. Bu üslup en çok Katolik ülkelerde benimsendi. Mimarlıkta düz çizgilerin yerine eğriler kullanıldı. Bu mimari tarzın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Eskiçağ'da Babil şehrinde bulunan tapınaklara denir. Bunların en bilineni Babil Kulesidir. Bu yapı 7 katlı ve 90 metre yüksekliğinde idi. En üstte Babil Kralı Marduk'un tapınağı vardı. Buraya halk giremezdi Mezopotamya'daki bu tür tapınaklara ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Sultan Fatih tarafından İstanbul'un Rumeli yakasında yaptırılan kale ve hisara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Yıldınm Bayezid tarafından İstanbul'un Anadolu yakasında yaptırılan kale ve hisarın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Sancak, minare ve kubbelerin en yüksek yerine konan, daha çok madenden yapılmış olan, ay ve yıldızın, lale biçimlerindeki figürlerin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Selçuklular zamanından kalma ve kitabesinde Şah Cihan Hatun adına yapıldığı yazılan "döner kümbet" hangi şehirdedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Ürgüp ve civarında sert ve büyük kaya parçalarının örttüğü yumuşak katmanların, yağmur ve kar sularıyla yıkanıp sürüklenmesi sonucunda oluşan birkaç metre yüksekliğindeki sütunlara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Antalya sınırları içinde yer alan ve yöre halkının "Belkıs harabeler" açlını verdikleri tarihi antik tiyatronun adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği ve kubbesin genişliği ile de bilinen Edirne'deki tarihi camimizin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Sivas ilinde Selçuklu veziri Sahip Ata tarafından 1271 yılında inşa ettirilmiştir. Türk mimari ve süsleme sanatının çok önemli eserleri arasında gösterilen bu ünlü eserimizin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Batılıların "Mavi Cami" adını verdikleri Sultanahmet Cami hangi padişah zamanında inşa edilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Galata Kulesi hangi uygarlığın bize bıraktığı bir mirastır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Konik ya da piramit çatılı yuvarlak veya köşeli mezar kulesinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Bursa ile özdeşleşen ve 1421 yılında inşa edilen tarihi türbenin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Taştan tabut şeklinde yapılmış sanduka, kabir veya mezara ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Kabe'nin de içinde bulunduğu geniş avluyu kaplayan Mekke'deki büyük caminin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Babür hükümdarı Şah Cihan tarafından karısı için yaptırılan türbe Hindistan'dadır. Yapımına 1639 yılında başlanılan ve 22 yılda bitirilebilen Agra yakınlarındaki beyaz mermerden yapılmış olan türbenin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı camilerdendir. Yükselme dönemi padişahlarından Kanuni adına yapılmış olup kendisinin "kalfalık eserimdir" dediği caminin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'un savunması için Çanakkale'de 250 bin şehit verilen Mehmetçik adına inşa edilen, yerden yüksekliği 41.70 metreyi bulan "Çanakkale Şehitliği Anıtı"nın kaç tarihinde açılışı yapılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

İstanbul'da Şehzadebaşı ile Fatih arasında yer alan ve Aksaray'dan, Unkapanı'na giden yol üzerinde bulunan ünlü tarihi su kemerinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Yurdumuzun kuzeydoğusunda bulunan Trabzon ilinin Maçka ilçesine 18 km. uzaklıkta bulunan kayalara oyularak inşa edilmiş olan bir tarihi manastırdır. M.S. 474 yılında yapılmış olan bu manastırın freskleri yurt dışına kaçırılmıştır. Bu manastırın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Orhun Anıtları hangi devlet zamanında kaleme alınmıştır? (ekleyen ByBilgin - 2016-08-07)

Sultan I. Mehmet Han Tarafından Tamamlattırılan Ve Bursa'nın Fetret Devri Camii Olarak Da Tanınan Tarihi Caminin Adı Nedir? (ekleyen ByBilgin - 2016-06-01)

İstanbul'un Tarihi Siluetlerinden Olup, Adına Türlü Efsanelerin Yakıştırıldığı Boğaz'daki Tek Ada Olup, 2000 Yılında Restore Edilerek Hizmete Açılan Kulenin Adı Nedir? (ekleyen Hafız - 2016-05-31)

İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda Bulunan Kutsal Emanetlerin Saklandığı Bölüme Ne İsim Verilir? (ekleyen Bir Müslüman - 2016-05-30)

Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı belgelerinin adı nedir? (ekleyen zehra - 2016-05-03)

Diğer Sayfalar
[1]2

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Tarihi Eserler İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 42 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön