Eğitim Sitesi

T.C. İnkılap Tarihi Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

T.C. İnkılap Tarihi Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Laiklik ilkesi hangi yılda anayasaya kondu? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Türk Medeni Yasası hangi yıl kabul edildi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması hangi yıl olmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Ulusal Kurtuluş Savaşı yılları sırasında, işgal güçlerine karşı savaşan çetelere ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Kırım Hangi Anlaşma İle Osmanlının Elinden Çıkmıştır? (ekleyen ateş - 2015-09-17)

Lozan Barış Antlaşması Hangi Savaştan Sonra İmzalanmıştır? (ekleyen 1Damla - 2015-05-10)

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 Yıldız Neyi Sembolize Eder? (ekleyen bybilgili - 2014-12-08)

Soyadı Kanunu Hangi Yılda Kabul Edildi? (ekleyen SEROBilgin - 2014-11-14)

Cumhuriyet sonrası kılık kıyafet alanında birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler hangi alandaki yeniliklere örneklik teşkil eder? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

İlk anayasamız hangi tarihte oluşturulmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Osmanlı Devletini Fiilen Son Erdiren Olay Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Osmanlı Devleti'nden Ayrılan Son Balkan Devleti Hangisidir, Hangi Olayla Ayrılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

İzmir'in işgaline nerede karar verilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızlara karşı Antep'in savunulmasında önemli rol oynayan kişi kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Misak-ı Milli'yi ve yeni Türk devletini tanıyan ilk itilaf devleti kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir maddesi nerede belirtilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Birinci Dünya Savaşı'na girmemize sebep olan Almanlardan satın aldığımızı söylediğimiz savaş gemilerinin adları nelerdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Samsun merkez olmak üzere İnebolu'dan Batum'a kadar olan bölgede Rum devleti kurmak isteyen cemiyetin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında ülkemiz toprakları işgal edilmeye başlanmıştı. Fakat Türk halkı işgallere karşı tepkisini silahlı direnişlerle göstermiştir. İşgallere karşı ilk direniş nerde başlamıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Sevr Antlaşması'na göre Muğla, Antalya ve Konya çevresini hangi devlet işgal edecekti? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

I. Dünya Savaşı sırasında Doğu cephesinde Türk ordusunu arkadan vuran, cephe gerisinde sivil halka zülüm eden ve karışıklık çıkaran Ermenileri, başka bir Türk toprağı olan Suriye ve Hatay'a göç ettirmiştir. Bu göçün gerçekleşmesi için hangi kanun çıkarılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Kurtuluş Savaşı'nda batı Cephesi'nde düzenli ordularımızın kazandığı ilk askeri başarının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey tarafından kurulan siyasi parti aynı zamanda ilk muhalefet partisidir. Bu partinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak ülkemizin güneyini işgal eden Fransızlar, Düzenli ordularımızın hangi başarısından sonra işgal ettikleri topraklardan geri çekilmişlerdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin almış olduğu hangi karar, İstanbul'un 16 Mart 1920'de itilaf devletleri tarafından resmen işgal edilmesine sebep olmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Anadolu'da faaliyet gösteren cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildiği, manda ve himaye fikrinin kesin ve son olarak reddedildiği kongrenin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Fransızların Adana ve çevresini işgalleri sırasında, bu işgali engellemek için silahlı mücadele içerisinde olan, merkezi İstanbul'da bulunan cemiyetin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sonucunda yenilen devletlerin durumlarını görüşmek için toplantı yapmışlardır. Bu toplantının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Diğer Sayfalar
1 [2]3

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

T.C. İnkılap Tarihi İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 64 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön