Eğitim Sitesi

T.C. İnkılap Tarihi Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

T.C. İnkılap Tarihi Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Dil devriminin yapıldığı yıllarda cumhurbaşkanına hangi isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

TBMM Hükümeti'nin başka bir devletle imzaladığı ve varlığını kabul ettirdiği ilk anlaşma hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy hangi yıl vefat etmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Bugün kullanılan albay rütbesinin cumhuriyet öncesindeki karşılığı ne idi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Milli mücadele sonrası toplanan İktisat Kongresi hangi şehirde yapılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Mudanya Mütarekesi'ni Türkiye adına kim imzalamıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, vatana saldıran düşmanı yurttan çıkarmak için direnişe geçen milli gücün adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Milletin seçtiği siyasal iktidarı, darbe ile görevden uzaklaştırıp yönetime el koyan siyasi irade aynı zamanda görevden el çektirdiği başbakanı da idam sehpasında asmıştır. Bu ilk demokrasi kurbanı başbakanımız kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Cumhuriyet Türkiye'sinde hangi yıl milleti seçtiği vekillere karşı ilk darbe girişimi vaki olmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Laiklik ilkesi hangi yılda anayasaya kondu? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Türk Medeni Yasası hangi yıl kabul edildi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması hangi yıl olmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Ulusal Kurtuluş Savaşı yılları sırasında, işgal güçlerine karşı savaşan çetelere ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Kırım Hangi Anlaşma İle Osmanlının Elinden Çıkmıştır? (ekleyen ateş - 2015-09-17)

Lozan Barış Antlaşması Hangi Savaştan Sonra İmzalanmıştır? (ekleyen 1Damla - 2015-05-10)

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 Yıldız Neyi Sembolize Eder? (ekleyen bybilgili - 2014-12-08)

Soyadı Kanunu Hangi Yılda Kabul Edildi? (ekleyen SEROBilgin - 2014-11-14)

Cumhuriyet sonrası kılık kıyafet alanında birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler hangi alandaki yeniliklere örneklik teşkil eder? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

İlk anayasamız hangi tarihte oluşturulmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Osmanlı Devletini Fiilen Son Erdiren Olay Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Osmanlı Devleti'nden Ayrılan Son Balkan Devleti Hangisidir, Hangi Olayla Ayrılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

İzmir'in işgaline nerede karar verilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızlara karşı Antep'in savunulmasında önemli rol oynayan kişi kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Misak-ı Milli'yi ve yeni Türk devletini tanıyan ilk itilaf devleti kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir maddesi nerede belirtilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Birinci Dünya Savaşı'na girmemize sebep olan Almanlardan satın aldığımızı söylediğimiz savaş gemilerinin adları nelerdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Samsun merkez olmak üzere İnebolu'dan Batum'a kadar olan bölgede Rum devleti kurmak isteyen cemiyetin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında ülkemiz toprakları işgal edilmeye başlanmıştı. Fakat Türk halkı işgallere karşı tepkisini silahlı direnişlerle göstermiştir. İşgallere karşı ilk direniş nerde başlamıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

DİĞER SAYFALAR: [1]2

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

T.C. İnkılap Tarihi İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 43 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön