Eğitim Sitesi

T.C. İnkılap Tarihi Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

T.C. İnkılap Tarihi Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Mustafa Kemal'e hangi savaş sonunda mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra İngiltere'nin işgal ettiği ilk Osmanlın toprağı neresidir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra İngiltere'nin işgal ettiği ilk Osmanlın toprağı neresidir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Rusya'da çarlık yönetiminin sona ermesine yol açan gelişme hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

I. Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa kuvvetlerinin Osmanlı ordusuna yenilmeleri üzerine yardım alamayan Rusya'da çarlık rejiminin yıkılmasına ve 1. Dünya Savaşı'nın uzamasına sebep olan cephe hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Musul'un Irak'a bırakılmasında etkili olan devlet hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Kanun-ı Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

İstanbul Hükümeti hangi olayla Temsil Heyeti'ni resmen tanımıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı Devleti adına imzalayan heyetin başkanı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hazırladığı parti tüzüğünde hangi ekonomik modeli benimsemiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Hicaz-Yemen cephesinde İngiltere ve Mekke Emiri Şerif Hüseyin'e karşı Medine'yi müdafaa eden komutan hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Hangi antlaşma ile Yeni Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Türkiye Hatay sorununu hangi devlet ile yaşamıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-20)

Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda Anafartalar Kahramanı olarak tanındığı cephe hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-19)

Milli Mücadelede Doğu cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-19)

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da iktidarı ele geçiren Nazi partisinin lideri kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2023-01-19)

Türk Medeni Kanunu hangi ülkenin Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2022-12-22)

Almanya'da iktidara gelen Nazi partisi hangi antlaşmanın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan kurtulmayı hedeflemiştir? (ekleyen Bahadır - 2021-12-05)

II. Balkan savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında hangi antlaşma imzalanmıştır? (ekleyen Bilgin - 2019-04-27)

Türk halkının milli mücadelesinin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge hangisidir? (ekleyen Bilgi Küpü - 2019-04-27)

- Ortadoğu petrollerinin kontrol altında tutmak isteyen İngilizler tarafından açılmıştır. - Türk kuvvetleri kut'ül amare de İngiliz askerlerini kuşatmıştır. Bu bilgiler 1. Dünya savaşındaki cephelerden hangisi ile ilgilidir? (ekleyen Bilgi Küpü - 2019-04-27)

Dil devriminin yapıldığı yıllarda cumhurbaşkanına hangi isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

TBMM Hükümeti'nin başka bir devletle imzaladığı ve varlığını kabul ettirdiği ilk anlaşma hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy hangi yıl vefat etmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Bugün kullanılan albay rütbesinin cumhuriyet öncesindeki karşılığı ne idi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Milli mücadele sonrası toplanan İktisat Kongresi hangi şehirde yapılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Mudanya Mütarekesi'ni Türkiye adına kim imzalamıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, vatana saldıran düşmanı yurttan çıkarmak için direnişe geçen milli gücün adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Milletin seçtiği siyasal iktidarı, darbe ile görevden uzaklaştırıp yönetime el koyan siyasi irade aynı zamanda görevden el çektirdiği başbakanı da idam sehpasında asmıştır. Bu ilk demokrasi kurbanı başbakanımız kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Cumhuriyet Türkiye'sinde hangi yıl milleti seçtiği vekillere karşı ilk darbe girişimi vaki olmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Diğer Sayfalar
[1]2 3

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

T.C. İnkılap Tarihi İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 64 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön