Eğitim Sitesi

Sosyal Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Sosyal Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Osmanlı Devleti'nde deniz kuvvetlerinin en büyük askeri ve idari amirine ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Osmanlı Devleti'nde III. Selim zamanında yapılan askeri, teknik, ekonomik vb. alanlarda yapılan yeniliklere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Ümit Burnu'nun keşfiyle eski önemini kaybeden Akdeniz limanları, 1869 yılında Kızıldeniz'in Akdeniz'e yapay bir kanalla bağlanmasıyla tekrar önem kazanmıştır. BU kanalın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Ahlak, sanat ve konukseverliğin uyumlu bir birleşimi olan 13. Yüzyılda kurulmuş esnaf ve sanatkârların birliğine ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

İpek ve baharat ticaret yollarında önemli bir yere sahip olan Akdeniz ve Karadeniz'in eski önemini kaybetmesine sebep olan olay nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Toprak devletin malıdır. Devlete üstün hizmetleri sonucunda bazı devlet adamlarına toprağı işleme hakkı verilirdi. Bu kişiler de gelirlerine göre devlete asker beslerlerdi. Selçuklular dönemindeki bu uygulamanın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Türklerin Anadolu'dan atılamayacağının ve Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaşın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Osmanlı Devleti'nde 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730 yılında Patrona Halil isyanı ile sona eren döneme ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Osmanlı Devleti'nde padişahın yazılarına tuğrasını çeken, arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerini düzenleyen Divan-ı Hümayun üyesi kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Osmanlı Devleti'nin Sırplara karşı Bizans imparatorluğuna yardım etmesi sonucunda 1353 yılında Rumeli'nde kazandığı ilk toprak neresidir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Türklerin Anadolu'da ve Avrupa'daki ilerlemeleri durdurmak ve Türkleri Anadolu'dan atmak için Avrupa devletlerinin bir araya gelerek Türklerle yaptıkları savaşlara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Belirli bir pirim karşılığında, devlet eliyle esnaf, sanatkârlar ve bağımsız çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşunun adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Türkiye Cumhuriyeti devletinde ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemiz neresidir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Dünyada Bilinen İlk Yazıyı Bulan Ve Kullanan Devletin Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Devletimizin Bizlere Sunduğu Hizmetlere Harcamak İçin Doğrudan Veya Dolaylı Olarak Topladığı Paralara Ne Denir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Ülkemizde Herhangi Bir Alanda Çıkan Orman Yangınını İhbar Etmek İçin Hangi Numarayı Kullanırız? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Ülkemizde Çok Çeşitli Hayvancılık Alanları Vardır. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği En Çok Hangi Bölgemizde Yapılmaktadır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Kitreli Yoğun Su Üzerine, Özel Hazırlanmış Boyalarla Resim Yapma Ve Bunu Kağıda Aktarma Sanatına Ne Denir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Türklerin Tarih Boyunca Kutladığı En Eski Bayramlardan Birisi, Baharın Müjdecisi Bayramımızın Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Türkçenin Zenginliğini İspatlamak Ve Türkçeyi Araplara Öğretmek İçin 1072-1074 Yılları Arasında Yazılan Eserin Adı Divan-ı Lügati't Türk'tür. Bu Essiz Eserin Yazarı Kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Çinliler İle Araplar Arasındaki Savaşta Türkler Arapların Yanında Savaşa Katıldılar Ve Araplar Başarılı Oldular. Bu Olaydan Sonra Türkler İle Araplar Arasında Dostane İlişkiler Kuruldu Ve Türkler Arasında İslamiyet Yayılmaya Başladı. Bu Savaşın Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Mısırlılar İle Hitiler Arasında Yapılan Tarihin İlk Barış Antlaşmasının Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Yazının İcadından Önceki Dönemlere Ne Ad Verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

İlkbahar Yağışları İle Yeşerip Yaz Kuraklığı İle Kuruyan Ve Karasal İklimin Karakteristik Bitki Örtüsünü Oluşturan Bitkiye Ne Ad Verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Yeryüzü Şekilleri Bir Düzleme Aktarılırken Belli Oranlarda Küçültülürler. Haritalardaki Bu Küçültme Oranına Ne Denir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Kutup Noktalarından Eşit Uzaklıktaki Noktaları Birleştiren Ve Dünyayı İki Eşit Parçaya Bölen Daireye Ne Denir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Bir İsteği Bildirmek, Bir Şikayeti Duyurmak Veya Herhangi Bir Konuda Bilgi Almak Amacıyla Resmi Veya Özel Kurum Ve Kuruluşlara Yazılan Resmi Yazıya Ne Ad Verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Diğer Sayfalar
1 2 [3]

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Sosyal Bilgiler İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 88 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön