Eğitim Sitesi

Sosyal Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Sosyal Bilgiler Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Peygamberimiz devrinde "Habeşistan" adıyla tanıdığımız ülkenin bugünkü adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Selçuklularda şehzade eğitimi ile ilgilenen veya bir eyaletin idari işleriyle ilgilenen vezirlere ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

İslam halifelerine ilk dönemlerde verilen sıfat ne idi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

İslam'da Beytülmal kurumunun amacı, devlete ait hazineyi en iyi şekilde kullanmaktır. Beytülmal kurumu ilk defa kimin zamanında kurulmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Sultanahmet Meydanı'na Türklerin verdiği ismin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Devlet idaresi ile ilgili bilgileri "Siyasetname" adlı bir kitapta derleyen meşhur Selçuklu vezirinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Ülkemizin ilk tam teşekkülü Rasathanesi 1911 yılında Fatih Gökmen tarafından kurulmuş ve uzunca bir süre aynı şahsın müdürlüğünde idare edilmiştir. Bu rasathanemizin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Mukaddes şehirlerimiz olan Mekke ve Medine'ye verilen ortak isim nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

1868 yılında ilk Avrupai tarzda açılmış lise hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

1878 yılında yapılan Berlin Antlaşması'yla Kıbrıs üzerinde hangi Batılı ülke hak ilan etmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Sardes, tarihte parayı bulan ilk uygarlığın başkenti idi. Bu uygarlığın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Rus lider Lenin, Bolşevik ihtilalini hangi yıl yapmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Türk askerinin 1950 yılında katıldığı ve katkılarıyla destek verilen Uzak Doğu ülkesi hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Yakın çağı başlatan olay hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

İslam tarihinde Kudüs şehri ilk kez kimin zamanında Müslümanların denetimi altına girmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Lale Devriyle özdeşleşen ünlü sadrazamın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Türkler, İslam'la 751 yılında vuku bulan Talaş Savaşı'ndan sonra tanışmıştır. Türklerin İslam'dan önceki dinleri ne idi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

6 Ağustos 1945 yılında birinci atom bombasının atıldığı Japon kentinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Hristiyanlıkta ve Yahudilikte dine karşı suç işleyen insanlara karşı verilen bir cezadır. Kilise kanunlarına aykırı davrananlarla papazlara karşı gelenlerin aldığı cezaya ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Emeviler Arap olmayan Müslümanlara karşı olumsuz bir tavır besledikleri için iktidarları geniş bir alana yayılmamış ve bu özelliklerinden dolayı tepki çekmişlerdir. Emeviler Arap olmayan Müslümanlara ne isim vermekteydiler? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra, İslam Devleti'nin başına geçen hanedanın adıdır. 750- 1258 yılları arasında etkin olmuşlardır. Aynı hanedan 1261'den 1517 yılına kadar da Mısır'da halifelik yapmışlardır. Bu hanedanın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Bugün, Suriye, Lübnan ve İsrail-Filistin topraklarında yaşayan halkların yerinde eski zamanlarda hangi millet hüküm sürmekteydi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

1325 yılında meşhur Kanarya Adaları keşfedilmiştir. Kanarya Adalarını hangi ulus keşfetmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Sarıkamış'ta binlerce askerimizin donarak şehit oldukları dağın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Adı bilinen ilk Türk yazar, tarihçi ve büyük devlet adamıdır. Kendi adına dikilmiş bir abideden kişiliği hakkında bilgiler almaktayız. Tanıyabildiniz mi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Eskiden İslam devletinin maliye teşkilatının gelir ve giderlerinin toplandığı hazinenin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Bir hükümdarın ölümünden ya da tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday kimseye ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Soğuk savaş döneminin bitmesinde aktif rol oynayan Sovyetler Birliğinin devlet başkanı kim idi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Tarih sıralama ilminin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Özellikle Çanakkale deniz savaşlarında (1915) Osmanlı Devletiyle çatışmaya giren Avustralya ve Yeni Zelanda ordu birliklerine ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Diğer Sayfalar
[1]2 3

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Sosyal Bilgiler İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 88 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön