Eğitim Sitesi

Peygamberimizin Hayatı Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Peygamberimizin Hayatı Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Hicret Yapılırken Peygamberimizi Yakalamak İsterken Atının Ayakları Kuma Saplanan Kişi Kimdi? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

Hicret Sırasında Hazreti Peygamberimizin Yol Arkadaşı Kimdi? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

Hicret Sırasında Peygamberimizin 3 Gün Boyunca Gizlendiği Mağaranın Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

Peygamberimizin Hangi Amcası Uhud Savaşında Şehid Edildi? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

Uhud Savaşında Hz. Hamza'yı Şehit Eden Zenci Kölenin Adını Yazınız. (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

Uhud Savaşında Peygamberimizin Öldüğünü Duyup Çok Üzülen Koşa Koşa Savaş Meydanına Gelen Kadın Sahabe Kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

Mekke'nin Fethine Kâbe'nin Üzerine Çıkarak Ezan Okuyan Sahabe Kimdi? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

Veda Hutbesinde Efendimizin Bize Emanet Olarak Bıraktığını Ve Sıkı Sıkıya Bağlanırsak Yolumuzu Şaşırmayacağımızı Bildirdiği Kutsal Emanet Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

Efendimiz Vefat Ettiğinde Hangi Çocuğu Hayatta İdi? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

Peygamberimizin Cenazesini Hangi Sahabe Yıkamıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

İslam Tarihinde Peygamberimizin Aile Halkını Belirtmek İçin Hangi Tabir Kullanılır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

Peygamberimizin Kızı Hz. Fatıma Kiminle Evliydi? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

İslam Tarihinde Hz. Ali'nin Efsanevi Kılıcına Ne İsim Verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-02-20)

İslamın Kılıcı Olarak Bilinen Kişi Kimdir? (ekleyen fırat - 2014-02-14)

Peygamberimizin adı anıldığında ne söylenir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Peygamberimizin hayatını anlatan tarih kitaplarına ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Peygamberimiz Medine'ye vardığında tüm Medineli Müslümanlar Peygamberimizi kendi evinde misafir etmek ve O'na hizmet etmek istiyordu. Peygamberimizi evinde misafir etme şerefine nail olan ve kabri İstanbul'da bulunan bu sahabe kimdir ? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

(Sabikun-u İslam) denilen İlk Müslümanlardandır. Peygamberimizin kendisine çok saygı gösterdiği bir dostu idi. Peygamberimizin damadı olma şerefine erişmişti. Çok zengin olduğu için malını İslam için harcadı. Hz. Ömer'den sonra Müslümanların halifeliğini yaptı. (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Köle iken Müslüman oldu ve büyük işkenceler gördü. Daha sonra Müslümanlar tarafından satın alınarak özgürlüğüne kavuştu. İlk ezanıda okuyan bu sahabe kimdir ? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Sözlükte işlek, geniş yol; adet, yaratılış gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Hz. Peygamberin takip ettiği yol, hayatında prensip haline getirdiği fiil ve davranışları ifade eder. (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Sözlükte yeni söz ve haber anlamına gelir. Terim olarak Hz. Muhammed'e atfedilen sözleri ifade eder. (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen olay nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Peygamberimizin doğum günü olarak kutlanan kandil gecesinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Peygamberimizin tertemiz çiçekli bahçe anlamında mezarına verilen isim nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Peygamberimizin yaptığı ilk ve son haccın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Peygamberimizin 632 yılında Hac için geldiği Mekke'de Arafat meydanında yaptığı ünlü konuşmanın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın şehit oldukları Bizans ordusuyla yapılan ilk savaşın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Mekke hangi tarihte fethedilerek Kabe putlardan tamamen temizlendi? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Peygamberimizin Mekkelilerle 628 yılında yaptıkları anlaşmanın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Müslümanların Mekkeli müşriklerle yaptıkları savaşlar nelerdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Diğer Sayfalar
İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Peygamberimizin Hayatı İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 221 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön