Eğitim Sitesi

Osmanlı Devleti Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Osmanlı Devleti Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Tarihe "Mihrimah Sultan" diye geçen ve adına birçok vakıf eserleri inşa edilen kişi hangi Osmanlı padişahının kızıdır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-02)

Osmanlı Devleti'nde devşirme yoluyla toplanan gençler, tutsak ve kölelerden oluşan askerlerden her birine ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Osmanlı deniz kuvvetlerinin en üst düzey amirine ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Osmanlı Devleti'nde, medreselerde ve büyük camilerde ders veren görevlilerin adı ne idi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Osmanlı Devleti'nde doğrudan doğruya padişaha bağlı olan eyaletlerde görev alan atlı ve yaya birliklerden oluşan askerlerdir. Aldıkları maaşa ise ulufe denir. Osmanlı'daki bu askeri birliğin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Osmanlı Devleti'nde, Divanın resmi yazılarını kaleme alan devlet memurlarına ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Halifelik hangi Osmanlı padişahı tarafından uygulanmaya başlanmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Yıldırım Bayezid'e "Yıldırım" lakabı hangi savaştan sonra verilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti neresidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Osmanlılarda, padişah divanında yazı işlerini yürütmekle görevli katiplerinin başına ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yer aldığı gruba ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Savaş meydanında çarpışarak şehit düşen ilk Osmanlı padişahı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Osmanlı Devleti'nde "Halife" ünvanını kullanan kişi kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Osmanlı sarayında selâmlık dairesine ne ad verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-12)

Osmanlı sultanlarının annelerine verilen isim nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-12)

İstanbul Kapalıçarşı hangi sultanın direktifleri doğrultusunda inşa edilmiştir? (ekleyen DavutHoca - 2017-12-12)

Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları özel biçimi olan işaretin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2017-11-25)

Osmanlı Devletinin ilk kenti ve başkenti neresidir? (ekleyen prof - 2017-06-05)

Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesi bulunan İstanbul ilçesi hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2016-12-14)

Osmanlı Devletinde özellikle mali işlerde kullanılan ve güneş yılına göre düzenlenmiş olan takvimin adı nedir? (ekleyen Esra - 2016-12-03)

Son Osmanlı padişahının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2016-10-04)

Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda şiire olan düşkünlüğüyle de tanınmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in şiir yazarken kullandığı mahlasının adı nedir? (ekleyen Hiranur - 2016-06-28)

Osmanlı Devletinde Mühr-ü Hümayun'u kim kullanmaktaydı? (ekleyen ByBilgin - 2016-05-23)

Saltanatı 1574 yılında son bulan Osmanlı Sultanının lakabı Sarı Selim idi. Bu Osmanlı padişahı kimdir? (ekleyen selimcan - 2016-05-14)

Devlet giderlerini karşılamak amacıyla Osmanlıda halktan onda bir oranında toprak ürünlerinden alınan verginin adı nedir? (ekleyen Buse - 2016-05-04)

Devşirme Olarak Acemi Oğlanlar Ocağına Sonra Da Yeniçeri Ocağına Alındı. Yaptığı Köprülerle Sarayın Başmimarı Oldu. Kanuni, Iı. Selim Ve Iıı. Murat Dönemlerinde De Bu Görevini Sürdürdü. İlk Önemli Eseri Şehzade Camii'dir. Bu Büyük Mimar Kimdir? (ekleyen ByBilgin - 2016-05-02)

Osmanlı Devletinin Batılı anlamda düzenleme dönemidir. 1876'da başlayıp birtakım değişikliklerle 1908 yılına kadar süren bu yenileşme döneminin adı nedir? (ekleyen Osmanlı - 2016-04-11)

Osmanlı Devletine Bursa'dan sonra ikinci başkentlik yapmış olan ilimiz hangisidir? (ekleyen Edirneli - 2016-04-10)

1876 yılında çıkarılan bir kanunla Türkçe, Osmanlı Devleti'nin kullandığı resmi dil olmuştur. Bu kanunun adı nedir? (ekleyen aslı - 2016-04-06)

Otlukbeli Savaşını Fatih Sultan Mehmet, Akkoyunlu devletinin hangi başkanıyla yapmıştır? (ekleyen savaşçı - 2016-04-05)

Diğer Sayfalar
1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Osmanlı Devleti İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 260 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön