Eğitim Sitesi

Osmanlı Devleti Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Osmanlı Devleti Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Osmanlı Devleti'nde yapılan ilk nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Osmanlı padişahlarının Mekke ve Medine'ye gönderdikleri hediyelere ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Gülhane Hattı Hümayunu diye bilinen Tanzimat Fermanı'nı Gülhane'de okuyan devlet adamının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Anadolu Hisarını hangi padişah yaptırmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Kıbrıs hangi Osmanlı sadrazamı tarafından fethedilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Osmanlı Devlet'inde padişah adına yaptırılan camilerin adı ne idi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Yeniçeri Ocağından sorumlu olan ve yeniçeri yönetiminin başı olan kişi kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Osmanlı Devletinin Avrupa yakasındaki ya da Balkanlardaki topraklarına ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinde hangi olayın büyük etkisi olmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Osmanlı Devletinde ilk parlamento seçimleri hangi padişah zamanında yapılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Osmanlı Devletinde başarılarıyla dikkat çektiği kadar babasını zorla tahttan indirmesiyle de maruf tek padişahtır. Kimdir bu Osmanlı padişahı? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Osmanlılar ilk hangi anlaşmayla Rusya'ya savaş tazminatı ödemek durumunda kalmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Osmanlı Devletinde en uzun süreyle kim padişahlık yapmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

I. Murat hangi savaşta şehit edilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Bursa Ulu Camini yaptıran sultan hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Osmanlı Padişahı Kanuni'nin katıldığı son seferinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

1850-1923 yılları arasında yaşamış Fransız seyyahıdır. Türk dostu olarak da tanınır. Çanakkale'de Fransızlar Osmanlıya saldırırken o Osmanlıyı haklı bulmuştur. Kimdir bu dost Fransız seyyahı? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Osmanlı şehzadelerini her konu da eğitmekle görevli kişilere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Anadolu Selçuklu döneminde sosyal düzenin tesisi için kurulan örgüttür. Kelime manası "kardeşlik" olan bu sivil girişimde sıkı bir ahlaki disiplin vardı. Birbirlerine yardım ederlerdi. Bu Selçuklu ve Osmanlı teşkilatının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Yeniçeri Ocağı hangi Osmanlı padişahı tarafından kapatılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

II. Mahmut Han'ın hanımı, Abdülmecid Han'ın annesidir. Oğlu Abdülmecid padişah olunca valide sultan oldu. Akıllı, tedbirli ve dinine bağlı bir hanım idi. 1852 senesinde vefat edip Sultan Mahmut Han'ın türbesine konuldu. Gariplerin faydalanması için Guraba Hastanesi'ni inşa ettirdi. Valide Sultan Mektebi ile Mekke ve Medine başta olmak üzere birçok yerde vakıf eserleri inşa ettiren bu Osmanlı hanımefendisinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Daru's-selam (Esenlik yurdu) ismi Osmanlılar zamanında hangi Ortadoğu şehrine verilen isim idi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Valide Sultan kime denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Osmanlı Devletinde olayları tespit etmek ve yazmakla görevli resmi devlet tarihçilerine ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." Sağlıkla ilgili söylenmiş olan bu tarihi beytin sahibi kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

1826 yılında II. Mahmut'un yaptığı en önemli askeri yeniliğin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Yeniçeri Ocağında her odanın su ihtiyacını sağlayan görevli personele ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Osmanlı ordusunda top ilk defa hangi savaşta kullanılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Osmanlı Devletinde ilk defa hangi padişah tarafından yabancı ülkelerde elçilik açılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Osmanlı Devleti'nde Kıbrıs hangi padişah tarafından fethedilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-02)

Diğer Sayfalar
1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Osmanlı Devleti İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 260 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön