Eğitim Sitesi

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 - 18 Aralık)

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 - 18 Aralık)

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 - 18 Aralık)

Atatürk, 1923 yılında İzmir iktisat Kongresini topla­dı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması için yerli malların üretilmesi ve kullanılması konusun­da karara varıldı. Bu kongreden sonra halkımız yerli malı i kullanmaya daha da önem verir oldu. Eski baş­bakanlarımızdan ismet İnönü, 12 Aralık 1929'da T.B.M.M.'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulu­sal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını an­lattı. işte 12 Aralığı kapsayan hafta bu konuşmanın yapıldığı tarihten itibaren "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bu önemli haf­ta içerisinde okullarda, yarının büyüğü çocuklarımıza tutumlu olmak, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Yerli malını kullanmanın aslında ulusal bir görev olduğu bilinci aşılanır. Konuyla ilgili şiirler okunur, konuşmalar yapılır ve çeşitli etkinliklerle yerli malları­mız tanıtılmaya çalışılır.

Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkan Türkiye Cumhuri­yeti, savaşın yaralarını sarmak, kısa süre içinde ge­lişmiş ülkeler düzeyine çıkmak için ekonomik kalkın­ma savaşı başlatır. Şeker fabrikaları, Sümerbank, ku­maş fabrikaları, demir çelik fabrikaları ve daha birçok sanayi tesisi kurularak büyük bir sanayi hamlesi başlatılmıştır. Yerli Malı Haftası'nda, bu hamlenin başarı­ya ulaşmasının yolunun, halkın tutumlu olması ve yerli malı kullanmasından geçtiği vurgulanır. Bu ko­nuda Ulu Önder Atatürk, Türk ipeğinden yapılan bir gömlek giyerek halkın karşısına geçer ve yerli malı kullanmada ilk adımı atmış olur. Halk ve devlet adamları tarafından büyük ilgiyle karşılanan bu dav­ranış Yerli Malı Kullanma Haftası'nın başlangıcının zeminini hazırlamış olur.

İsraf, bir toplumun başına gelebilecek en büyük fe­laketlerden birisidir. Atalarımız "Ak akçe kara gün içindir. Damlaya damlaya göl olur. Sakla samanı gelir zamanı." gibi sözlerle tutumlu olmanın önemini ısrar­la anlatmaya çalışmışlardır. Bu sözler, tutumlu olma­nın ne denli önemli olduğunun birer kanıtı niteliğinde­dir. Aynı zamanda tutumlu olmak Türk halkının en büyük özelliklerinden biridir. Türk ulusunun bir bireyi olduğumuzun bilincinde olarak yerli malı varken, ya­bancı malları kullanmamalıyız. Yapılacak en küçük tasarruf, kullanacağımız her yerli malı, unutulmamalı­dır ki; iş, yol, su olarak bize geri dönecektir. Siz öğ­renciler için ders araç gereçlerini titiz ve temiz kullan­mak, zamanı iyi değerlendirmek her şeyden önce gelmelidir. Gerek ülke olarak, gerekse sorumlu bir Türk bireyi olarak boşa harcayacak zamanımız yok­tur. Zamanı kullanırken tutumlu davranmak gelecek­teki varlığımızda büyük rol oynayacaktır.

Dünyaya karşı da tutumlu olmak gibi bir borcumuz vardır. Yaşlı dünyamız milyonlarca yıldır üzerinde ya­şayan insanlara, bitkilere, hayvanlara ve bütün canlılara cömertçe bağrındaki zenginlikleri sunmaktadır.

Oysa günümüzde insanların biraz da savurganlığı yüzünden doğal kaynaklar gün geçtikçe tükenmeye baş­lamıştır. Dünya yine en büyük doğurganlığıyla, bütün insanları tutumlu olmaya, kendilerine sunduğu doğal kaynaklara karşı daha duyarlı olmaya çağırmaktadır. Dünyanın devamlılığı için ulus olarak bütün insanları tutumlu olmaya çağırmak görevimiz olmalıdır. Unut­mayalım ki gidebileceğimiz başka bir dünya yoktur.

Yaşam boyunca enerjide, zamanda, suda, elektrik­te, kısacası her alanda tutumlu birer birey olarak ya­şamak, ülke olarak da gelecek iyi günler için yerli malı kullanmak önceliğimiz olmalıdır. Bunlar güçlü Türki­ye Cumhuriyeti ekonomisi için son derece önemlidir.

Atatürk diyor ki: "Bu ulus, ekonomik bağımsızlığını oluşturabilirse o kadar kuvvetli bir temel üzerine yer­leşmiş olacaktır ki artık onu yerinden kımıldatmak mümkün olamayacaktır. İşte düşmanlarımızın, gerçek düşmanlarımızın bir türlü razı olamadıkları budur."

Tasarruf yapmak, milli kaynaklarımızın daha verimli şekilde kullanılması, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim madde­lerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliş­tirmek bu haftanın belli başlı amaçları içindedir.

 

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası İle İlgili Güzel Sözler :

* Ak akçe kara gün içindir.

* Ayağını yorganına göre uzat.

* Damlaya damlaya göl olur.

* Har vurup, harman savurma.

* işten artmaz, dişten artar.

* Bugünün işini yarına bırakma.

* Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

* Sakla samanı, gelir zamanı.

* Tutumlu olan kimse fakir olmaz.

* Ekmek olmayınca, yemek olmaz.

* Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.

* Yerli malı Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı.

19420 kez okundu addDersimiz.com

tag Tutum Yatırım Türk Malları Haftası Yerli Malı Haftası Yerli Malı Şiirleri 12 - 18 Aralık tutumlu olmak güzel sözler Atatürk

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 - 18 Aralık) Hakkında Yorum Yazın...

  

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 - 18 Aralık) Hakkında Yorumlar

i,simsiz çok güzel 2017-12-11

Yazılan 1 yorum görüntüleniyor

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 - 18 Aralık)