Eğitim Sitesi

Türkiye'de Afet Yönetimi

Türkiye'de Afet Yönetimi

Türkiye'de Afet Yönetimi:

Dünya üzerinde meydana gelen bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için insan faaliyetlerini durdurması veya sekteye uğratması; bir veya birden fazla yerleşim yerini etkilemesi, insan toplulukları ve yerleşim yerlerinde kayıplara sebep olması gerekir. Bir afetin büyüklüğü, meydana geldiği yerdeki maddi zararla ve can kaybı ile ölçülür. Türkiye oluşumunu yeni tamamlayan genç bir ülke olduğu için daha çok depremler sonucunda afetler yaşamaktadır. Türkiye'de yaşanan depremler sonucunda önemli derecede can kayıpları yaşandığı gibi ülke ekonomisi de yaşanan bu afetlerden oldukça etkilenmektedir.1992'de yaşanan Erzincan depremi, 1995'te yaşanan Dinar depremi ve 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ülkemizin doğal afetler konusunda oldukça hareketli bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir. Aslında bu depremlerin afet olarak nitelendirilmesinde insan faktörünü göz ardı etmemek gerekir. Çünkü binaların inşa edilmesinde kaliteli malzeme kullanılması, çarpık kentleşmenin yerini planlı yapılaşmanın alması, nitelikli iş gücüne sahip kişilerin inşaat sektöründe görev almaları gibi çalışmalar yaşanan afetlerin etkilerinin azaltılmasını sağlayabilir...

Ülkemiz genç bir ülke olduğu için depremlerin sürekli yaşanması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin planlı bir şekilde afet öncesinde alınması gerekir. dersimiz.com Peki, bu tedbirlerin alınmasında izlenmesi gereken süreç nedir, diye soracak olursak:

1.Afet Öncesinde: Afet öncesinde meydana gelebilecek zararları en aza indirmek için gerekli tedbirler alma konusunda halkı bilinçlendirmek, acil kurtarma ve yardım ekiplerini kurmak ve afet durumunda bu ekipleri harekete geçirmek, afet sonucu oluşacak za­rarlar konusunda toplumu bilinçlendirerek eğitmek.

2.Afet Esnasında: Afet öncesinde kurulan acil kur­tarma ve yardım ekibini etkin hale getirmek, elden geldiğince afete uğrayan insanlara ulaşıp onlara yar­dımcı olmak, onların can ve mal güvenliklerini güven­ce altına almak, afetten etkilenen toplulukların hayati ihtiyaçlarını karşılayarak normal yaşamlarına devam­larını sağlamak.

3.Afet Sonrasında: Afet sonucu ortaya çıkabilecek sosyal ve ekonomik kayıpların asgari seviyede olma­sını sağlamak, afeti n etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmak ve afetten etkilenen insanlar için yeni ya­şam koşulları hazırlayarak bu insanların emniyetli bir yaşam seviyesine kavuşmalarını sağlamak.

Daha çok doğal afetlerin yaşandığı ülkemizde do­ğal afetlerden sorumlu resmi kurumlar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile içişleri Bakanlığı'dır.

9104 kez okundu addDersimiz.com

tag Türkiye'de Afet Yönetimi deprem yangın Afetler

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Türkiye'de Afet Yönetimi Hakkında Yorum Yazın...

  

Türkiye'de Afet Yönetimi Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Türkiye'de Afet Yönetimi