Eğitim Sitesi

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası'nın Anlam ve Önemi

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası'nın Anlam ve Önemi

Dünyanın ve insanlığın bilimsel, sanatsal, kültürel dağarcığına sayısız katkılarda bulunan Türkler, yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kendilerine özgü gelenek ve görenekleriyle yaşamaktadır. Orta Asya, Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu gibi dünyanın medeniyet havzalarında yaşayan Türk toplulukları arasında gönül ve işbirliği sağlamak amacıyla 21 Mart Nevruz Günü'nü içine alan hafta Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası olarak ilan edilmiştir.


Tarihin derinliklerine yapılan bilimsel seyahatlerde Nevruz Bayramı'nın çok eski zamanlarda bile izlerine rastlanmıştır. Yeni yılın başlangıcı kabul edilen 21 Martta coşku, yenilik, canlılık vardır. Yılın bu mevsiminde doğanın başlattığı şenlik bizim kültürümüze de yansımıştır. Ayrıca Ergenekon'dan çıkışı da simgeleyen bu günde ateşler yakılır, halaylar çekilir. Böylelikle insanımız tabiatın canlanışına, renklerin uyanışına eşlik eder.
Toprağa "ana" gözüyle bakan, her mevsim doğanın canlı bir parçası olmuş Türk insanı baharın gelişine kayıtsız kalamazdı elbette. Nevruz sözcüğünün anlamı "yeni gün" dür. 21 Martta yenilenmenin, dirilmenin, dinçleşmenin mevsimi başlamıştır.


Türklerin Nevruz geleneğinin Çin kaynaklarında, Kutadgu Bilig'de, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat'it Türk'ünde, Nizam'ül Mülk'ün Siyasetname'sinde, Melikşah'ın takviminde ve Akkoyunlu Uzun Hasan Bey'in kanunlarında iz sürülebilir. Bütün bu veriler gösteriyor ki Nevruz Bayramı kadim Türk tarihinde çok eski zamanlara dayanmaktadır.


1990 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetlerinde (Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile Rusya Federasyonu bünyesindeki Tataristan) 21 Mart Ergenekon/Nevruz Bayramı'nı "Milli Bayram" olarak ilan etmişlerdir. Türkiye'de de 1991 yılında Türk Dünyası ile birlikte ortak bir gün olarak resmi tatil olmaksızın bayram ilan edilmiştir.


Nevruz ruhu, atalarımızdan bize ulaşan ve demir dağları bile eritmiş bir ateştir. Türk dünyasını birbirine tekrar kenetlemesi, özümüzü özümüze kaynaştırması için bu ateşin tekrar canlandırılması gerekmektedir.


İşte bu nedenledir 21 Mart Nevruz Günü Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası olarak kutlanmaktadır.

7893 kez okundu addZiyaretçiler

tag 21 Mart Nevruz yeni gün Nevruz Günü Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası Türk Cumhuriyetleri

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası'nın Anlam ve Önemi Hakkında Yorum Yazın...

  

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası'nın Anlam ve Önemi Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası'nın Anlam ve Önemi