Eğitim Sitesi

Turizmin Reel(Gerçek) Ekonomik Etkileri

Turizmin Reel(Gerçek) Ekonomik Etkileri


Turizmin doğrudan doğruya gelir ve gider unsuru olarak kullanılan para hareketlerine olan etkilerinin yanı sıra, ekonomideki iş hacminin genişlemesi ve sektörlerin canlandırılması gibi makro ekonomik özellik taşıyan ve ticari işlemlerin yoğunlaşmasına yol açan ve bunun yanı sıra ülkede fiziksel ve kurumsal altyapının gelişmesine katkıda bulunmak gibi reel ekonomik etkileri de vardır.


Bir ülke ekonomisi için, turizm bir kazanç kaynağı ve döviz girdisi sağlayan olay olarak ne kadar önemli ise, bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi, gelişmekte olan ülkelerde yeni iş ve meslek alanlarının açılması sayesinde işsizliğin azaltılması, tarım, ulaştırma, hizmetler ve diğer turizmle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili bulunan ticari faaliyetlerin canlılık kazanması, üretimin artırılması gibi parasal olmayan gelişmeler de o kadar önemlidir. Turizmin bir ülke ekonomisine yaptığı bu tip etkiler üç ana başlık altında incelenmektedir;


- İstihdam etkisi,
- Ekonomideki diğer sektörler üzerindeki etkisi
- Altyapı ile üstyapı etkisi.

addDersimiz.com

tag Turizm Reel(Gerçek) Ekonomik Etkileri Turizm Haftası turizm ile ilgili bilgiler belirli gün ve haftalar

Yeni Eklenen Bilgiler

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Turizmin Reel(Gerçek) Ekonomik Etkileri