Eğitim Sitesi

Turizm Ürünü ve Kaynakları

Turizm Ürünü ve Kaynakları

TURİZM ÜRÜNÜ
Turizm ürünü turistin seyahat ve geçici konaklamasından doğan ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olan mal, hizmet veya mallar ve hizmetlerin karışımı veya her ikisinin birden karışımından oluşan tüm kapasiteyi ifade eder. Turizm sektöründe mallar objektif nitelik taşır, hizmetler ise subjektif karakterdedir. Turizm ürünü çekicilik, yararlılık, kolay elde edilebilirlik faktörlerinin bir bileşimidir.

Turizm ürünü şu iki bölümde gruplandırabiliriz:
1)-Kaynağa bağlı turizm ürünü.
2)-Kullanıma bağlı turizm ürünü.


TURİZM ÜRÜNÜNÜN KAYNAKLARI
Ekonomistler, ekonomideki kaynakları genel olarak iki kategoride değerlendirirler. Bunlardan birincisi herhangi bir çaba göstermeden elde edilen "serbest" kaynaklar, ikincisi ise arzı genellikle sınırlı ve insan gayreti ile artırılmaya çalışılan "kıt" kaynaklardır. Kıt kaynaklar da kendi içinde aşağıdaki şekilde alt kategorilere ayrılır;
Doğal kaynaklar - arazi, mineraller, madenler, su, biyolojik kaynaklar vb.

İşgücü - insan emeği ve girişim
Sermaye - diğer kaynakların ve özellikle doğadan elde edilen kaynakların geliştirilmesi.
Bazı ekonomik analizler bu kıt kaynakların üretimi ve gereksinim alanlarına tahsisi ile ilgilidir. Bu kıt kaynakların tahsisi ya da insan kullanımına sunulması ile ilgili kararlar da toplumdaki çeşitli organlar ya da örgütler tarafından alınır. Turizmde kaynak kullanımı ve birleşimi konusunda çak sayıda liste yapılmıştır. Bu listeler aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Kıt kaynaklar: İşgücü - Girişim
Sermaye: Kamu - Özel Sektör
Doğa: Plajlar - Kayak alanları - Su alanları
Serbest Kaynaklar: İlim - Kültür - Tarihsel miras - Yaşam tarzları
Bu arada, bazı yazarlar ise turizm ürününün tiplerini belirlemek için "kaynağa dayalı" ve "kullanıma dönük" deyimlerini kullanmışlardır.

9809 kez okundu addDersimiz.com

tag Turizm Turizm Ürünü Turizm Haftası Turizm Ürününün Kaynakları Kıt kaynaklar Sermaye Doğa Serbest Kaynaklar Belirli Günler ve Haftalar

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Turizm Ürünü ve Kaynakları Hakkında Yorum Yazın...

  

Turizm Ürünü ve Kaynakları Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Turizm Ürünü ve Kaynakları