Eğitim Sitesi

TSE'nin Görevleri

TSE'nin Görevleri

1. Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.

2. Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek.

3. Kabul edilen standartları yayınlamak ve ihtiyarî olara uygulanmalarım teşvik, etmek, zorunlu olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.

4. Özel ve resmi sektörün talebi üzerine standartları ve projelerini hazırlamak ve mütalaa vermek,

5. Standartlar konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı memleketlerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standart kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak.

6. Üniversiteler ve diğer bilimsel, teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayın yapmak, ulusal ve uluslararası standartlardan arşivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.

7. Standartlarla ilgili araştırma maksadıyla ve ihtiyarî standartların uygulanmasında kontrol için laboratuarlar kurmak, resmî veya özel sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek.

8. Yurtta standart işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu maksatla kurslar açmak, seminerler düzenlemek.

9. Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek,

10. Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuarları kurmak.

11328 kez okundu adddersimiz.com

tag TSE'nin Görevleri Türk Standartları belirli gün ve haftalar belirli günler ve haftalar önemli haftalar önemli günler belirli haftalar

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

TSE'nin Görevleri Hakkında Yorum Yazın...

  

TSE'nin Görevleri Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

TSE'nin Görevleri