Eğitim Sitesi

Şehit ve Gazi yakınlarına sağlanan eğitim-öğretim hakları

Şehit ve Gazi yakınlarına sağlanan eğitim-öğretim hakları

1-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) TARAFINDAN YAPILAN EĞİTİM YARDIMI
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 79 nolu ek maddesine göre, harp malulleri ile şehitlerin çocuklarına; ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar yılda bir kez olmak üzere 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında müracaat etmeleri halinde toptan ödenir.
Bu haktan yararlanmak isteyenler, öğrenim durum belgeleriyle birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurmaları gerekir. Öğrenim yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez.
2-İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE SINAVSIZ PARASIZ YATILILIKTAN YARARLANMA, BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin 2684 sayılı Kanunun 5. maddesinde sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrenciler ile ilgili hükümler bulunmaktadır.
Kanunun 5 inci maddesi şu şekildedir:
"Durumları 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 65. maddesinin (d) fıkrası, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine uyan kişilerin çocukları; doğal afetler, savaş ve olağanüstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan çocuklar ve ayrıca görev yaptıkları yerde çocuğunun devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarından Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı, sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. Ancak, bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt - kabul şartları bulunan eğitim-öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gereklidir."


     Devlet Parasız Yatılılıktan sınavsız olarak yararlanma işlemleri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin 17. maddesine göre yapılmaktadır. İlgili maddede hangi durumdaki öğrencilerin sınavsız olarak parasız yatılı olabileceği bildirilmektedir. Madde hükmü şu şekildedir:
 Aşağıdaki şartlardan birini taşıyanlardan;

a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocukları,

b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

c) 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

ç) 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine tabi kişilerin çocukları,

e) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen ailelerin çocukları,
f) Kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları,

g) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler,
Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilir.
      Parasız yatılı olarak ortaöğretime devam etmek isteyen öğrenciler, sınavsız geçiş şartlarını taşımaları halinde müracaatlarını Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaparken durumlarını belirtmeleri ve sınavsız bölümünü işaretlemeleri gerekmektedir. Bu öğrenciler 10 adet okul tercihi yapmakta ve yerleştirme döneminde ilgili esaslar doğrultusunda yerleştirmeye tabii tutulmaktadır.
 Detaylı bilgi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilir.
3-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUMA HAKKI
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve özel öğretim kurumlarında şehit ve malûl gazi çocuklarının ücretsiz olarak okumalarına imkân veren "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik", 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 Yönetmelik gereği;
Özel anaokulları, özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları, özel dershaneler, özel kurslar, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim okulları,  özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz olarak okutulacak öğrenci kontenjanından şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilecektir.

 Aynı kuruma başvurunun, ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır.
Başvurular, şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi ile birlikte kayıt olunacak kurum müdürlüğüne yapılır.
Özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocukları okulun öğrenim süresince ücretsiz okutulur.

 Detaylı bilgi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilir.
4-YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURTLARDAN VE KREDİLERDEN ÖNCELİKLE YARARLANMA HAKKI 
Yüksek öğrenime devam eden öğrencilerden bütün şehit ve gazi çocukları Kuruma bağlı yurtlara öncelikli olarak yerleştirilmekte ve öğrenim süreleri boyunca yurtlarda yurt ücreti ve depozito alınmaksızın barındırılmakta olup, aynı zamanda yüksek öğrenim kredilerinden öncelikle istifade ettirilmektedirler.
5-YÜKSEK ÖĞRENİM KATKI PAYLARININ ALINMAMASI
Şehit olan personelin geride kalan çocuklarından yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görenlerden yüksek öğretim katkı payları alınmamaktadır.
6-ŞEHİT EŞİ ÖĞRETMENLERİN ATAMANLARINDA KOLAYLIK

3797 Sayılı kanunun 61 nci maddesi uyarınca, Şehit eşi öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet puanı ve sıra esası uygulanmamaktadır.
7-İLKÖĞRETİM OKULLARINA ÖNCELİKLİ KAYIT VE NAKİLLERDE KOLAYLIK

Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 2007/45 sayılı Genelge ile, İlköğretim kurumlarına kaydedilecek veya okullar arasında nakledilecek şehit çocuklarına, talepleri halinde istedikleri okullarda öğrenim görebilme imkanı sağlanmıştır.
8-VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ŞEHİT ÇOCUKLARINA BURS VERİLMESİ

Genel Müdürlükçe sağlanacak burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, öğrenciler öğretim yılı kayıtlarının başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Bölge Müdürlüklerine başvururlar.
 Burs başvuruları öğrencinin ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.
 Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devamı ve eğitim yardımı almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim süresince verilir.
9-GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TESİSLERDE YAPILACAK SPOR MÜSABAKALARINA GİRMEDE KOLAYLIK
Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor müsabakalarında, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine "Gazi Tanıtım Kartı" verilen harp ve vazife malulü gaziler için özel yer tahsisi yapılmaktadır.
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kuluplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen stadyumlar da yapılacak spor müsabakalarına, Türkiye Cumhuriyeti Emekli sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine "Gazi Tanıtım Kartı" verilen Harp ve vazife malulü gazilerin girmesi için gereken kolaylığın gösterilmesi sağlanır.

74976 kez okundu addDersimiz.com

tag Şehit yakınlarına sağlanan haklar Gazi yakınlarına sağlanan haklar eğitim ve öğretim yardımı eğitim-öğretim hakları Gazi Tanıtım Kartı şehit ve malûl gazi çocukları yüksek öğrenim kredileri şehitler haftası şehit çocukları Türkiye Cumhuriyeti

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Şehit ve Gazi yakınlarına sağlanan eğitim-öğretim hakları Hakkında Yorum Yazın...

  

Şehit ve Gazi yakınlarına sağlanan eğitim-öğretim hakları Hakkında Yorumlar

eğitim öğretim yardımı açık öğretime geçen şehit yakınlarına eğitim öğretim yardımı varmı acaba 2023-01-31

Ozan Ben gazi çocuğuyum mezun senesinde dershaneye ücretsiz gidebiliyor muyum 2023-01-26

ESRA CENGİZ Şehit kardeşiyim ama kredi alıyorum burs çıkmadı. Yurt ücretim 213 Tl ve ailemden herhangi bir ücret almıyorum gerekli yardımı istiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. 2018-09-18

Gülşen Ben gazi esiyim 3 cocugum var onlar icin burs imkani istyrm 2018-09-09

Ilknur KARACA Merhaba ben şehit kızıyım ve evliyim. Babam ben evlenmedeb önce şehit oldu.Evli şehit çocukları yuksek öğrenim de özel universite bursundan faydalanabilir mi? 2018-08-09

Serpil yıldız Merhaba brn gazi kiziyim cocuğum universiteye gidicek bu konuda benim de haklarim var mi ? Bilgi verirseniz sevinirim. 2018-08-07

Esra CENGİZ Mrb ben şehit kardeşiyim üniversite 1 e başladım yurt veye burs çıkma imkanı varmı bana. 2017-08-25

berivan dere Slm Bn şehit kızı lise mezunuyum ne gibi iş imkanlarından yararlana bilirim 2016-12-24

gökhan sermen meraba ben kıbrıs gazı cocuguyum unıversıde aassubaylık ıcın ne gıbı haklarım olabılır 2016-10-20

zuleyha aydemir mehabalar ben liseyi yeni bitirdum unv gitmek istiyorm sehit ailelerine taninan haklarlardn hic bir bilgim yok yardimci olabilr misiniz? 2016-04-04

NESRİN ÇAĞDAŞ Ben Nesrin çağdaş benim eşim de gazı 3 kızım var 2 kızım bu sene okula başlayacak Koleje gondermek istiyorum bu şekilde yararlanabilirmiyiz bu imkanlardan acaba acil cvp bekliyorum ... 2016-03-23

gizem Merhaba ben imam hatip 10. Sınıf ogrencisiyim gazi kızıyım kapalıyım bunun polis olmama nasıl olumsuz yonden etkiler mi bide 2 ay once ayagima yaptigim kahveyi doktum ve izi var acaba buda nasıl etkilrr mulakatta elenirmiyim 2016-03-23

Havva Aslan Ben gazi esiyim acaba n gibi imkanlarinizdan yararlana bilirim 2015-11-11

bünyamin merhabalar ben kore gazisi çocuğuyum itfaiye memuruyum bu haklardan haberim olmadığı için lisans okurken yararlanamadım şimdi 2. üniversite ve yüksek lisans okumak istiyorum geriye dönük ödediğim ücretleri alabilirmiyim 2015-10-25

Yazılan 14 yorum görüntüleniyor

Şehit ve Gazi yakınlarına sağlanan eğitim-öğretim hakları