Eğitim Sitesi

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

Büyük önder Atatürk, "Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır." diye­rek öğretmenliğin ne kadar şerefli ve değerli bir meslek olduğunu belirtmiştir. Ana ve babamızdan sonra bize en yakın olan kişi öğretmenlerimizdir. Bir mühendis demire, çimentoya ve tuğlaya şekil ve­rerek nasıl bina yapıyorsa, öğretmenlerimiz de bizlere bilgi ve eği­tim vererek bizi şekillendirip geleceğe hazırlamaktadır.Günümüzde öğretmenin rolü değişmiş, öğretmen bilgiyi ak­taran değil, öğrenciye bilgiyi nereden, nasıl alacağını öğreten ve öğrenilen bilgilerin yaşama geçirilmesinde yardımcı olan bir kişi konumuna gelmiştir.

Öğrenci, okulda edindiği bilgi ile hem kendi yaşamına şekil vermeli hem de ülkesinin kalkınması için yeni yeni bilgiler üreterek çalışmalar yapmalıdır. Öğretmen, öğrencinin bilgiyi sorgulayan, sorunlardan kaçmayıp çözebilen, hayata hazır bir insan olarak yetişmesi için uğraş vererek ona yardımcı olmalıdır.

insanın hem kendine hem de ulusuna yararlı olabilmesi için sadece bilgi edinmesi yetmemektedir, Esas olan eğitimdir. Çün­kü eğitim sayesinde insanların düşünceleri doğar, olgunlaşarak gelişir. Eğitimli insan, kendisinin ve çevresindekilerin problemlerini çözerken olayları sorgular, araştırır, gerekli incelemelerden sonra bir çözüm üretir, Eğitimsiz insan ise kulaktan duyduğu fikirlere ina­nır ve bir noktaya saplanıp kalır. Öğretmen, eğitilmek için karşısı­na gelen öğrenciyi bilimsel fikirlerle donatarak eğitir. Onu en iyi özelliklere sahip bir insan olarak yetiştirmeye çalışır.

Bu nedenle öğretmen toplumu şekillendiren, topluma yön veren ve öğrenciyi geleceğe hazırlayan bir bilgi ve beceri pına­rıdır. Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir, Onun için Atatürk, Kur­tuluş Savaşı'ndan sonra ilk ve en önemli iş olarak eğitim konusu­na yönelmiş, harf devrimini yaparak kara tahtanın başına geç­miştir,

Şehirde görev yapan öğretmenlerden yurdumuzun köylerin­de görev yapan öğretmenlere kadar hepsi de öğrencilerini eği­tip onlara bilgi öğretirken hiçbir çıkar peşinde değillerdir. Öğren­cilerinin sıcak bir gülüşü, içten söyledikleri bir "canım öğretme­nim" sözü, onlar için ödüllerin en yücesidir, Bütün öğretmenleri­miz, böyle içten sevilmeyi ve saygı görmeyi hak etmektedirler, Çünkü öğretmen, görevini yerine getirirken her türlü fedakârlığı yapar. Severek görevini yaparken fedakârlıklarının farkına bile varmaz. Her öğrencisinin kendi evladı gibi sever, korur ve gözetir.

Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda, okuryazar insan sayımız azdı. Atatürk'ün harf devrimini gerçekleştirmesinden sonra millet mektepleri açıldı ve okuryazar insan sayımız artmaya başladı.

Bu çalışmaları başlatarak gelişmeleri yakından izleyen Ata­türk, halkın okuryazar olması için kara tahtanın başına geçerek halka okuma yazma öğretti. Bu çalışmalarından dolayı Atatürk'e 11 Kasım 1928′de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı veril­di. Atatürk, bu unvanı 24 Kasım 1928 tarihinde kabul etti.

Atatürk, öğretmenlere her zaman değer vermiştir. Bir ulusun kalkınmasında öğretmenin önemini belirtmek için "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." demiş, böylece öğretmenlere olan güvenini dile getirmiştir.

Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü, Atatürk'ün 100. doğum yılı olan 1981 tarihinden be­ri "Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaktadır.

Ülke geleceği için öğretmenlere güvenen Atatürk gibi biz de öğretmenlerimize güvenelim. Onlara her zaman destek verelim. Her fırsatta öğretmenlerimize sevgi ve saygı gösterelim. Onların bizler için yaptığı fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayalım.

 

Her yıl 24 Kasım günü okullarımızda, gazetelerde, televizyon­larda öğretmenlik mesleğinin önemi ve kutsallığı üzerinde durulur. Öğretmenlik mesleği tüm yönleri ile tanıtılır. Emekli öğretmenlere plaket verilerek hatırlanır. Öğretmenler Gününde öğretmenimize duyduğumuz sevgiyi ve saygıyı anlatabilmek için bir buket çi­çekle öğretmeninizin yanına gidip ellerinden öperek gönlünü al­malıyız. Atamızın izinde olduğumuzu belirtmeli ve okullarımızı bitir­dikten sonra da öğretmenlerimizi saygı ve şükranla hatırlamalıyız. Bütün sevgiler, saygılar sana öğretmenim! Uzat, ders anlatan tebeşirli ellerinden öpeyim. 24 kasım ile ilgili yazı ve bilgi.

addMehmet Taşcı

tag Öğretmenler Günü 24 Kasım belirli gün ve haftalar Atatürk Eğitim Cumhuriyet

Yeni Eklenen Bilgiler

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Öğretmenler Günü (24 Kasım)