Eğitim Sitesi

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasıyla İlgili Genel Bilgi

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasıyla İlgili Genel Bilgi

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)

İnsanlar arasında hiçbir ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapılmadan insanın insan olmasını yeterli ka­bul ederek sahip olması gereken hakların hepsine "İnsan Hakları" denir. İşte bu haklar Birleşmiş Millet­ler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde insan Hakları Evrensel Bildirisi ile kabul edilmiş ve tüm dünyaya duyurulmuştur. 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde insan Hakları Haftası olarak kutlanır. İnsan Hakları Evrensel Bildiri­si, insan haklarını kesin bir tanımla ortaya koymak için hazırlanmıştır. Bu bildiri sayesinde, bu tanıma uyan insan haklarının tüm dünyada uygulanması amaçlanmaktadır.

İnsan hakları, kişiyi özü ile yaşatan kurallardır. Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. Esasında insan hakları 10 Aralık 1948'den önce de vardır. Hemen her çağda ve toplumda insa­na, insan haklarına saygı değişik biçimlerde ortaya konmuştur. Buna rağmen insanlar, istekleri dışında bazı olumsuz şartlar altında yaşamak zorunda bıra­kılmışlardır. Yaşam hakkının elinden alınması, köle olarak yaşamak zorunda bırakılmak, işkence görmek sayılabilecek birkaç örnektir. işte bu gibi olumsuzluk­ların insanları bunalttığı dönemlerde bir araya gelen insanlar çeşitli şekillerde tepkilerini ortaya koydular. Örneğin 1215 yılında İngiltere’de Kral John'a karşı haklarını savunmak amacıyla birtakım istekler ortaya koydular. Halkın kararlı duruşu karşısında kral, bir antlaşma metnini kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Halk, hazırlanan Özgürlükler Belgesi'ni krala kabul ettirdi. Böylelikle insan hakları konusundaki duyarlı­lıklar yazılı hale geldi ve insanların hakları güvence altına alınmaya başlandı.

İnsanların eşit haklara sahip oldukları düşüncesi, Amerika'da yayımlanan (1776) Bağımsızlık Bildirisi ile de pekiştirilmiştir. Bu konuda yapılan bir başka ça­lışma ise Fransız ihtilali sırasında hazırlanan ve 1789 yılında yayımlanan İnsan Hakları Bildirisidir.

Hazırlanan bütün bu bildiriler, insanların daha öz­gür ve mutlu yaşama isteğinin somut birer ifadesidir. Günümüzde yapılan bazı eksik uygulamalar, insanın insana yaptığı haksızlıklar, insanların kişiliğini zede­lemektedir. Bu haksızlıklara bireysel olarak karşı koy­manın yeteri kadar etkili olamaması nedeniyle ba­ğımsız ülkelerde yaşayan insanların haklarının, artık devletlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık ka­zanmıştır. İşte bu nedenle insan haklarını, insanlar bireysel olarak değil; yasalar sayesinde ve hiçbir ay­rım yapılmadan korumaktadır.

12032 kez okundu addDersimiz.com Üyeleri

tag İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası 10 Aralık belirli günler İnsan Hakları Bildirisi

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasıyla İlgili Genel Bilgi Hakkında Yorum Yazın...

  

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasıyla İlgili Genel Bilgi Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasıyla İlgili Genel Bilgi