Eğitim Sitesi

İlköğretim Haftası Kutlama Programı

İlköğretim Haftası Kutlama Programı

........../....... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

İLLERDE:
1. ............... Pazartesi günü saat 10.00'da; Vali, Garnizon Komutanı veya temsilcisi, Belediye Başkanı, ilgili Vali Yardımcısı, Milli Eğitim Müdürü, İlköğretim Müfettişleri Başkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, ilköğretim kurumlarında görevli okul müdürleri, öğretmenler ve temsili öğrenci grubundan oluşan heyetle Atatürk Anıtı'na (Ankara'da ise Anıtkabir'e) çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve "İstiklal Marşı" okunacaktır.

2. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce seçilecek bir ilköğretim okulunda ve anaokulunda yapılacak törende;

a) Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ile şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklâl Marşı okunacaktır.

b) Vali, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü ile öğretmen ve öğrencileri temsilen bir kişi tarafından haftanın anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacaktır.

c) Öğrencilere Atatürk, vatan, bayrak ve ilköğretim ile ilgili şiirler okutulacaktır.

d) Bir grup 8. sınıf öğrencisi, bir grup 1. sınıf öğrencisine " Okula Hoş Geldiniz" çiçeği sunacaktır.

e) Her eğitim bölgesini temsilen belirlenen ilköğretim ve okulöncesi eğitim kurumlarından seçilen öğrenci temsilcileri, bir öğretmenin rehberliğinde Vali, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı ve Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret edecektir.

3. Islah evleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlükleri, Müftülükler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak sokak çocuklarının okula devamları sağlanacaktır. İlköğretim ve okulöncesi eğitimin önemiyle ilgili öğrencilerin de katılacağı konferans, sempozyum, panel ve açık oturum gibi faaliyetler düzenlenecektir.

4. Yazılı ve görsel basın-yayın organları (gazete,dergi, televizyon, radyo ve belediye hoparlörü vb.) aracığıyla ilköğretim haftasının önemi belirtilecek, dayanışma ve yardımlaşma konuları işlenerek bu konuda halkımız aydınlatılacaktır. İlköğretim Haftası'nın herkes tarafından birlikte yaşanmasına gayret gösterilecektir. İl içinde, eğitim-öğretime yeni yaptırılan bir ilköğretim ve anaokulunun açılışı yapılacaktır.

5. Eğitim bölgelerinde haftanın anlam ve önemine uygun olarak ,,,,,, Eylül ..... günü yapılacak törende;

a) Okul müdürü ve bir öğretmen "İlköğretim Haftası" ile ilgili konuşma yapacaktır.

b) Öğrencilere Atatürk, vatan, bayrak ve ilköğretim ile ilgili şiir okutulacaktır.

c) Okulun açıldığı tarihten bugüne kadar yetiştirdiği insanlar, eğitim-öğretim hizmetleri, kısa tarihçesi, bugünkü durumu, öğrenci ve öğretmen sayıları gibi konularda davetlilere bilgi verilmesi, varsa okul yaptıran kişilerin ya da yakınlarının okula davet edilmesi ve bir konuşma yapmaları sağlanacaktır.

d) Vali, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürleri birlikte ya da ayrı ayrı ilköğretim haftası boyunca en az 3 okulu ziyaret edecekler ve mümkünse şenliklere katılacaklardır.

e) Şehit olan öğretmen aileleri ziyaret edilerek onların onurlandırılmaları sağlanacaktır.

f) ............. Perşembe günü bütün okullarda şenlik düzenlenerek, şenliğe veliler, emekli öğretmenler ile mümkünse üniversitelerin eğitim fakültesi öğrencilerinin katılımı sağlanacak; ayrıca okul civarındaki yaşayan kişiler de şenliğe davet edilecektir.

Ø Sıcak bölgelerde şenlik saat 17.00'den sonra yapılabilir.

Ø Bu şenliklerde velilerin de yardımıyla çeşitli yiyecek ve içeceklerin hazırlanıp şenlik alanında uygun yerlerde öğrencilere ve diğer davetlilere sunulması sağlanacaktır.

Ø Şenlik alanında yapılan aktivitelerle ilgili olarak çeşitli bölümler kurulacak. İlköğretim Haftasının sevincini yaşatacak eğlenceler düzenlenecektir. Bu amaçla; ................. tarihleri arasında öğrencilerin, sınıflarda gruplar oluşturarak, şenlikte hangi aktivitelerin yer alması gerektiği konusunda beyin jimnastiği yapmaları sağlanacaktır. Bu fikirlerden de yararlanarak okul yönetimi şenlik planlamasını yapacak, program zaman çizelgesi üzerinde gösterilerek şenlik alanında görülen bir yere asılacaktır.

KUTLAMALARDA AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR DA DEĞERLENDİRİLEBİLİR:

Öğrenciler okula gelmeden önce sınıflar belirlenir.

Her sınıfın kapısına öğrenci listeleri hazırlanır ve asılır.

Okula yeni gelen öğrenciler (sınıflar) için rehberlik birimi ile oryantasyon (tanıtma) programı hazırlanır. Program haftanın farklı günlerine dağıtılır ve hangi sınıf, hangi saatlerde oryantasyona katılacak belirlenir. Binaya giriş çıkışlar, sınıflar, birimler, görevliler ve görevleri, okul çevresi bu programla öğrencilere tanıtılmış olur. (özellikle anasınıfı 1. sınıflar ve yeni gelen öğrenciler için uygulanmalıdır)


· Her gün iki sınıf düzeyinde (örneğin 2. sınıflarla 3. sınıflar) etkinlikler yapılır. (her zümre kendi etkinliğini belirler, resim çalışması, şiir dinletisi, drama gösterisi, spor aktivitesi vs.)

· Anasınıfı, 1. ve 6. sınıflar için tanışma etkinlikleri düzenlenir. Öğrencilerin birbirlerini tanımaları sağlanır. Öğrenciler için önceden isim kartları hazırlanır ve hafta boyunca bu kartları takmaları sağlanır.

· Sınıf kuralları, öğrenciler tarafından belirlenir; (olumsuz ifadeler kullanılmaz, kısa cümleler tercih edilir) her öğrencinin görebileceği bir yere asılır.

· Öğrenciler okul kurallarından haberdar edilir.

· Anasınıfı ve 1. sınıflar için okulda ilk günün panosu oluşturularak öğrencilerin fotoğrafları çekilir.

· Sınıflarda öğrencilerin sıralara rasgele oturmalarını engellemek için kura ile yer belirleme oyunu oynanır.

· Öğretmenler korosu oluşturulabilir veya başka bir etkinlik belirlenerek öğretmenlerin bunları öğrencilere sunmaları sağlanır.

· Okulda alan oyunları düzenlenerek, veliler ve öğrenciler arasında bu oyunlar oynanır.

· İlköğretim Haftası uçurtma şenliği düzenlenir.

· Atatürk ve Çocuk konulu fotoğraf sergisi açılabilir. (bahçe sergisi)

· Okulun bulunduğu mahallede şenlik yürüyüşü yapılır.

· İlköğretim Haftası davetiyeleri hazırlanır.

· Okuldan mezun olmuş başarılı kişiler tespit edilerek, açılış törenine davet edilerek onlarla söyleşiler yapılır.

·         ................. Öğretim Yılı açılışı "hatıra köşesi" oluşturulur.

· Yakın okullar ziyaret edilir, sınıf değiş tokuşu yapılır.

· Okullar, diğer okulları törenlerine davet eder.

· İlköğretim Haftası "hatıra duvarı" oluşturulur. (öğrenciler bu duvarları boyayabilirler)

· Okul bahçesine, uygunsa ..................öğretim yılı ağacı dikilir.

· "HOŞGELDİNİZ" BROŞÜRÜ HAZIRLAMAK
Okulun ilk günü velilere verilmek üzere bir broşür hazırlayın. Broşürde kendinizden bahseden bir mektup yer alabilir, öğrencilerden neler beklediğiniz, sınıf kuralları, ev ödevi politikası, o yıl yapılacak etkinlikler vb. konular yer alabilir. Eğer, veliler okula gelemedilerse evlerine mektupla postalayabilirsiniz ya da öğrenci ile eve yollayabilirsiniz.


· GÜNLÜK YAZMA FAALİYETİ
Okulun ilk günü, duyguları kağıda geçirmek için ideal bir fırsattır. Öğrencilere verilebilecek konu başlıkları şunlar olabilir:

1-"Bu sabah okula gitmek için hazırlanırken........hissettim".

2-"Umarım bu yıl, geçen yıldan daha iyi olur, çünkü...............".

3-"Diğer arkadaşlarımın dediğine göre sınıf .............olacakmış".

Bu cümlelere öğretmen, istediği gibi ekler yapabilir, farklı konu başlıkları verebilir.

· DUYGU FIRTINASI MEKTUPLARI
1-Öğrencilerin bulundukları sınıf (örn. 6.sınıf) ile ilgili hissettikleri, bu sınıfta neler yapacaklarını düşündüklerini, beklentilerini, bu yılda öğrenecekleri en önemli şeyin ne olacağı konusundaki tahminlerini vb. içeren bir mektup yazmaları istenir.

2-Bu mektupların hepsi toplanır ve yıl sonunda açılmak üzere bir kutuya konur.

Ø Öğrenciler, ..................... tarihinden itibaren grup çalışması yaparak şenlik günü için haftanın anlamını ve önemini belirten afişler, pankartlar, posterler, resimler, heykeller, şiirler, kompozisyonlar yazabilir/hazırlayabilir. Hazırlanan bu çalışmalar, şenlik alanının uygun yerlerinde sergilenecektir.

Ø Öğrenciler, şenlik gününe kadar şenlik alanı için (kapalı mekan da olabilir) balonlar, krepon kağıdı, fener vb. hazırlayabilir ve bunlarla şenlik alanı süslenebilir.

Ø Şenlik alanlarında belirlenen yerlerde okul korosu, folklar ekibi ve tiyatro bölümleri oluşturulabilir.

Ø Şenlik alanında yer alacak bölümler arasında şiir okuma, resim-heykel, kağıt sanatı, doğaçlama/drama gibi bölümler bulunabilir. Bu bölümlerde öğrencilerin çalışabilmesi için her türlü olanak sağlanabilir.

Ø Şenliklerde yer alacak bölümlerin, öğrencilerin etkin olacağı çalışma ve oyunları içermesi gerekmektedir. Örneğin, yukarıda sözü geçen bölümlerde aşağıdaki gibi çalışma ve oyunlar düzenlenebilir:

a) Şiir bölümünde, öğrenciler şiir yazabilirler veya var olan şiirleri, kendilerini dinleyen gruplara her 10 dakikada bir okuyabilirler ve panoda sergileyebilirler.

b) Resim yapma bölümünde, öğrenciler haftanın önemiyle ilgili resimler yapabilirler ve eserlerini bölüm yanındaki pano vb. bir yere asabilirler.

c) Heykel bölümünde, özellikle küçük sınıf öğrenciler için masa, kil ve oyun hamuru hazırlanabilir.

d) Drama bölümünde, günün anlamını gösteren çeşitli drama çalışmaları yapılabilir ve öğrencilerin katılımı sağlanabilir.

e) Bilinen geleneksel oyunlar (çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma gibi) ile öğrencilerin kendi yarattıkları oyunları oynamaları ve bu oyunlara tüm davetlilerin katılmaları sağlanabilir.

İLÇE VE BELDELERDE:
İlköğretim Haftası; Kaymakam, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve diğer yetkililerce il kutlama programları esas alınarak kutlanacaktır.

KÖYLERDE:
İlköğretim Haftası; okul müdürü, öğretmenler, köy muhtarı, öğrenciler, imam, veliler ve köy halkı ile varsa diğer kamu, kurum ve kuruluş yetkililerince il, ilçe ve beldelerdeki kutlama programları esas alınarak kutlanacaktır.

DİĞER FAALİYETLER:
1. "İlköğretim Haftası" süresince Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınevlerince ilköğretim ve okulöncesi eğitim seviyesine uygun kitaplara ilişkin indirimli satış veya ücretsiz dağıtım kampanyalarının düzenlenmesi sağlanacaktır.

2. Hafta süresince çevrede bulunan hayırsever vatandaşların ve Milli Eğitim Vakfı tarafından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar ile ekonomik koşulları yetersiz olan öğrencilere hikâye kitabı, roman, defter, kalem, çanta ve okul kıyafeti gibi yardımların yapılmasına çalışılacaktır.

3. Yazılı ve görsel basında "İlköğretim Haftası"nın önemi konusundaki atasözleri ve vecizelerin spotlar şeklinde yayımlanmasına yer verilecek, zorunlu öğrenim çağındaki, özellikle kız çocuklarının okula devamı konusunda kamuoyu ve veliler aydınlatılacaktır.

4. "İlköğretim Haftası" süresince öğrencilere ve öğretmenlere müzelerin ücretsiz ziyarete açılması; tiyatro, okul kıyafetleri, kırtasiye ve kitap satışı yapan yerlerin belli oranda indirim yapmalarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve bu konuda ilgili kuruluşların yardımcı olmaları istenecektir.

5- "Haydi Kızlar Okula" kampanyası ve Anayasa'mızın 42. maddesi hükmünce; zorunlu öğrenim çağındaki her çocuğun okuma hakkına sahip olduğu, özellikle kırsal kesimdeki kız çocuklarının okula devamlarını sağlamak amacıyla; mülkî amirler, diğer yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda hafta boyunca il, ilçe ve köylerdeki her türlü yerel imkanlar kullanılarak, ev ziyaretleri yapılıp kız öğrencilerinin kayıtlarının yapılması sağlanacak, tanıtım kampanyaları yapılacaktır.

6- "Eğitime %100 Destek" kampanyasında hayırseverlerin verdikleri destekler halka anlatılarak, desteklerin devamı yönünde aydınlatıcı konuşmaları istenecek; destek veren tüm hayırseverlerin törenlerde en iyi şekilde onurlandırılmaları sağlanacaktır.

132049 kez okundu adddersimiz.com

tag Milli Eğitim Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK belirli gün ve haftalar belirli günler ve haftalar önemli haftalar önemli günler belirli haftalar

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

İlköğretim Haftası Kutlama Programı Hakkında Yorum Yazın...

  

İlköğretim Haftası Kutlama Programı Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

İlköğretim Haftası Kutlama Programı