Eğitim Sitesi

Dünya AIDS Günü (1 Aralık) Hakkında Genel Bilgi

Dünya AIDS Günü (1 Aralık) Hakkında Genel Bilgi

Dünya AIDS Günü (1 Aralık)

1 Aralık Dünya AIDS günü ve bu günü takip eden günler hastalığın anlatıldığı bir hafta olarak anılmak­tadır. Tüm insanlık için gittikçe önemli bir tehlikeye dönüşen bu hastalık sadece Afrika gibi gelir seviyesi çok düşük ülkelerde değil gelişmiş ülkelerde de yay­gın olarak görülmeye başlamıştır.

Tarih boyunca insanlar hemen her yüzyılda farklı bir salgın hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmış­tır. Colombus Amerika'dan döndükten hemen sonra Fransız ordusu Napoli'yi işgal etmişti. işte tam da bu sırada şehir büyük bir salgına yakalanmıştı. Fransız­lar buna Napoliten Hastalığı, İtalyanlar ise Fransız Hastalığı adını vermişlerdi. Aynı yıllarda benzer bir salgın hastalık Hindistan'ın kuzeyinde de görülmeye başlamıştı. O dönemde pek çok kişi Frenginin Avrupa'ya Colombus'un gemileriyle ulaştığını düşünüyor­du. Bu hastalığa yakalananlar adeta lanetleniyor ve toplumdan soyutlanıyordu. Bunun sebebi hastalığın cinsel ilişki ile bulaşan bir hastalık olmasıydı. Tabii ki o dönemin imkânlarıyla bu mikrobun tam olarak belir­lenmesi imkânsızdı.

18. yüzyılda beliren Tüberküloz ve yine o dönemde ortaya çıkan Gut hastalığı salgın halinde insanlar üzerinde etkili oluyor ve ölümlere neden oluyordu. in­sanların bilinçsiz olması, hastalıklardan korunma yollarını bilmemeleri nedeniyle ne yazık ki tarih boyunca pek çok insan bu hastalıklara yenilmiştir. Bunların bü­yük bir bölümü genellikle az önce söylediğimiz ne­denlerle geri kalmış toplumlarda görülüyordu. Örne­ğin kolera, neredeyse tamamen geri kalmış toplum­larda görülüyordu.

20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan kanser ise siga­ra ile doğrudan ilişkiliydi. Dolayısıyla sigara içenler toplumlar için kanser, kaçınılmaz bir son haline gel­meye başladı.

1980'lerde ortaya çıkan AIDS, önceleri çok dar bir kesimin hastalığı olarak kabul ediliyordu. Kökeni Af­rikalılar veya Haitililer olarak kabul ediliyordu. Has­talığın ortaya çıktığı ilk dönemlerde yeterli çalışma­lar yapılmadı. Ama hastalık, Amerika ve Avrupa'da da yaygın bir şekilde görülmeye başlayınca bu has­talığa karşı adeta seferberlik ilan edildi. Dünya Sağ­lık Örgütü, Ocak 1999'da "Hangi ülkeden gelmiş olursa olsun HIV/AIDS ile yaşayan insan sınır dışı edilemez, aşağılayıcı muamele ya da ayrımcılık uy­gulanamaz." diye bildiri yayınladı. 2002 raporunda ise her gün 6000 yeni gencin bu hastalığa yakalan­dığı ve bu yıl toplam 68 milyon yeni hasta beklendi­ği belirtildi. Halen dünyada 40 milyon kişinin HIV (+) olduğu ve %95'inin gelişmekte olan ülkelerde yaşa­dığı tahmin ediliyor.

5133 kez okundu addDersimiz.com

tag Dünya AIDS Günü 1 Aralık Dünya Sağlık Örgütü HIV virüs sağlık

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Dünya AIDS Günü (1 Aralık) Hakkında Genel Bilgi Hakkında Yorum Yazın...

  

Dünya AIDS Günü (1 Aralık) Hakkında Genel Bilgi Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Dünya AIDS Günü (1 Aralık) Hakkında Genel Bilgi