Eğitim Sitesi

Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin İlanı

1921 Anayasası'nın getirdiği millî egemenlik ilkesi ile padişah iradesi ortaya bir çelişki çıkardı. Saltanat makamı boşlukta kalmıştı. 1 Kasım 1922'de TBMM aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Padişahlık lağvedilmiş, kişisel egemenlik hukuken tarihe karışmıştı. Bu kararın doğal sonucu, Cumhuriyet rejiminin kurulması olacaktı.

 

13 Ekim 1923'de Ankara'nın başkent olması kararı alındı.

29 Ekim 1923'de Atatürk ve arkadaşlarının, Anayasanın bazı maddelerini değiştiren teklifi TBMM'de alkışlarla ve oybirliği ile kabul edildi.

Anayasanın birinci maddesinde, "Türkiye Devletinin hükümet biçimi, Cumhuriyettir"

hükmü yer aldı. Aynı günün gecesi, Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığına seçildi.

Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin. ilanı ile, sistem içinde varlığını sürdüren "Halifelik" de gereksiz ve işlevsiz bir duruma gelmişti. 3 Mart 1924'de Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve arkadaşlarının verdikleri kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek, hilafet kaldırıldı, halifelik de tarihe karıştı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resimleri


TBMM
TBMM
TBMM
TBMM
TBMM
 

176080 kez okundu adddersimiz.com

tag Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti belirli gün ve haftalar belirli günler ve haftalar önemli haftalar önemli günler belirli haftalar

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Cumhuriyetin İlanı Hakkında Yorum Yazın...

  

Cumhuriyetin İlanı Hakkında Yorumlar

pelin daha uzunu yokmu 2016-10-26

güzel çok güzel 2016-10-19

gamze beğendim 2016-03-09

Yazılan 3 yorum görüntüleniyor

Cumhuriyetin İlanı