Eğitim Sitesi

Birleşmiş Milletlerin Ana Organları

Birleşmiş Milletlerin Ana Organları

Birleşmiş Milletler Örgütü yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için ana organlar oluşturmuştur. Bu organların başlıcaları şunlardır: Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı, Genel Sekreterlik.
Genel Kurul :
Üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri beş kişiden çok olamaz. Genel Kurulun Görevleri Şunlardır;
· Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.
· Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak.
· Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçı yollarla çözümü için önerilerde bulunmak.
Güvenlik Konseyi :
Siyasal alanda bir yürütme organıdır. 11 üyesi olan bu kurulun görevleri şunlardır ;
· Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.
· Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.
· Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
· Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
· Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.
· Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.
Ekonomik ve Sosyal Konsey :
Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır ;
Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek.
Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak.
Uluslararası Adalet Divanı :
Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nın başkenti Lahey'dedir.
Genel Sekreterlik :
Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler'in öbür organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar.

24706 kez okundu adddersimiz.com

tag Birleşmiş Milletler belirli gün ve haftalar belirli günler ve haftalar önemli haftalar önemli günler belirli haftalar belirligünvehaftalar.com dersimiz.com belirli gün ve haftalar resimler şiirler yazılar dosyalar belirli hafta ve günler

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Birleşmiş Milletlerin Ana Organları Hakkında Yorum Yazın...

  

Birleşmiş Milletlerin Ana Organları Hakkında Yorumlar

Gürol GÜLER Milletler Cemiyeti 1.Dünya Savaşından sonra kurulmasına rağmen 2. bir Dünya Savaşına engel olamamış.Neden acaba?Çünkü sayıca yetersizdi.Şimdi kapıda 3.Dünya savaşının çanları çalıyor sanki...Güvenlik Konseyinde Büyük ülkelere geniş yetkiler tanınmış.Büyük ülkelerin Dünyayı kendi isteklerine göre şekillendirmek istemelerine yanındaki küçük ülkeler yeterince etkin değiller yada işlerine geliyor bu durum.Dünyanın huzura ekonomik refaha adalete ve en önemlisi bence laik demokratik rejimlere o kadar ihtiyacı var ki...Toplum ve bireylerin kendilerini yaşamaları ve mutlulukları böyle ortamlarda olanaklıdır. Sayfanızı sade,açık anlaşılır buldum Teşekkür ederim 2015-10-18

Yazılan 1 yorum görüntüleniyor

Birleşmiş Milletlerin Ana Organları