Eğitim Sitesi

19 Mayıs Oratoryosu : Bir Güneş Doğuyor

19 Mayıs Oratoryosu : Bir Güneş Doğuyor

19 MAYIS ORATORYOSU : BİR GÜNEŞ DOĞUYOR
1.Solo: - Atatürk diyor ki: "Bizi öldürmek değil, canlı canlı mezara gömmek istiyorlar."Kara bulutlar   Türkiye'nin üzerinde dolaşıyor. Mondros Mütarekesi peşinden Sevr Antlaşması ve ateşkes.

                 
Koro: - Böyle antlaşma olur mu? Yurt parça parça edilmiş, Anadolu insanı, kan ağlıyor.

 

2.Solo: - Memleketin asıl sahibi olan Türk halkı başsız, bölünmüş kuşku  içinde, bezgin haldedir.


3.Solo: - Kurtuluş ve bağımsızlık umutları ve çalışmaları bölgesel kalmakta birleşememektedir. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştır;fakat sayıca çok ve silah  bakımından üstün düşman kuvvetleri karşısında bu direnmeler kırılmaktadır.


Koro: - İşte, bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki: "Bir tek karar vardır, o da ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız bir Türk Devleti kurmak."


1.Solo: - Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor, düşmana kurşun sıkılıyor, vurulan yumruklar memleket kadar büyük, eline silahı alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok, dağınıklık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz, bir önder, bir kumandan bekliyor. dersimiz.com


2.Solo: - İşte,Bandırma vapuru bu önderi, bu kumandanı getiriyor, Samsun'dan Kurtuluşa bir güneş doğuyor.


3.Solo :- Evet Mustafa Kemal bir karar veriyor.Verilen bu kararı ise şöyle açıklıyor. "Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet  olarak yaşaması esastır.  Bu esas, ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan daha yüksek bir muameleye layık görülmez. Böyle bir millet, esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder."


1.Solo: - Böyle bir durum karşısında Samsun'da doğan güneşin yükselmesi, tüm ülkeyi aydınlatması, milli birlikle sağlanabilir.


Koro: - On dokuz Mayısta Samsun ufkundan
Bir güneş yükseldi göklere doğru
Bir millet uyandı derin uykudan,
Koştu o parlayan güneşe doğru
Bu güneş hürriyetin müjdecisiydi
Mustafa Kemal'in ta kendisiydi


2.Solo: - İşte, hakiki kurtuluşu ölmekte bulan bu "Güneş", Samsun'da doğarken "Ya İstiklal Ya Ölüm!" parolasıyla doğmuş, halkın kurtuluşa giden önderi olmuştur.


3.Solo: - Bu Güneş; Samsun'dan sonra, Amasya, Sivas, Erzurum ve oradan da yeni bir Türk devletinin kuruluş meşalesini yakmak için Ankara'da doğacaktır.


Koro: - İşte on dokuz Mayıs !
Vardık bir kapısına Anadolu'nun, önlerine Samsun'un.
Öyle büyüdü ki ağzımız,
Öyle acıktık ki,
Bize ekmek değil, dağ sunun
Tez Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya...


1.Solo: - On dokuz Mayıs Atatürk'ün doğum günüdür. On dokuz Mayıs, kurtuluş güneşinin Samsun'da parladığı gündür. On dokuz Mayıs Türk Milletinin, kurtuluşa adımını attığı gündür. On dokuz Mayıs Türk Milletinin önderini bulduğu gündür.


2.Solo: - Bu önder vatanı düşmandan kurtardı. Yeni Türk Devletinin temellerini attı. Yeni Türk Devletini kurdu ve siz gençlere emanet etti. Emanet ederken de şöyle dedi:


3. Solo:-  "Gençler!... Cesaretimizi pekiştiren, sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık ve uygarlığın, vatan sevgisinin en değerli sembolü olacaksınız."


Koro: - Biz de !  Gençler olarak, bize emanet edilen bu vatanı, en iyi şekilde yücelteceğimize ve koruyacağımıza söz veriyoruz...

40245 kez okundu addDersimiz.com

tag 19 Mayıs 19 Mayıs Oratoryosu Bir Güneş Doğuyor gençlik ve spor bayramı Atatürk Solo Koro

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

19 Mayıs Oratoryosu : Bir Güneş Doğuyor Hakkında Yorum Yazın...

  

19 Mayıs Oratoryosu : Bir Güneş Doğuyor Hakkında Yorumlar

Ayşın Sezgen 19 Mayıs Oratoryosu'nu yazanın kalemine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir metin olmuş. 2023-05-04

Alihan Ordukaya Mmmmammmia müggemmel 2022-05-18

Yazılan 2 yorum görüntüleniyor

19 Mayıs Oratoryosu : Bir Güneş Doğuyor