Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri

note Atatürk'ün Kişisel Özellikleri

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri

Vatanseverliği:

Atatürk’ün en önemli özelliği vatanseverliği idi. Milli mücadele ve öncesinde ülkesi için sahip olduğu birçok şeyi feda etmiş bir vatan aşığı, cepheden cepheye koşarak destansı zaferlerin kahramanı olmuş eşsiz bir askerdi. “Yurt toprağı, her şey sana feda olsun; kutlu olan sensin; hepimiz senin için fedaiyiz” demiştir. Yurt ve millet sevgisi, Atatürk için kutsaldı.

 

Hakikati arama gücü:

Hakikati aramada asla kulaktan dolma bilgilere inanmaz, aklın ve bilimin kabul ettiği bilgilere dayanırdı. “Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.” derdi. Bilime büyük önem verir, hurafeci yaklaşımları asla kabul etmezdi.

 

İdealistliği:

Kurtuluş Savaşı sonrası her yönden geride olan bir milleti, dünya devletleri ile yarışır bir seviyeye getirebilmek için birçok atılımların ve yeniliklerin yapılmasına büyük çaba sarf etmiştir. Hedefi, ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmak olmuştur.

 

Sabırlı oluşu:

Atatürk, bir şeye karar vermeden önce hiçbir zaman acele etmez, yeri ve zamanı geldiği zaman hareket ederek sabırlı olduğunu gösterirdi.

 

Açık sözlülüğü:

Atatürk her zaman açık sözlü olmayı tercih etmiştir. Doğruyu söylemekten asla çekinmezdi. “Ben düşündüklerimi daima halkın önünde söylemeliyim, yanlışım varsa halk beni tekzip eder”, demiştir.

 

İleri görüşlülüğü:

Çanakkale savaşları sırasında düşmanın nereden çıkarma yapabileceğini düşünerek orduya o yönde tedbir aldırması ile adeta savaşın kaybedilebileceği bir anda kazanılmasına sebep olmuştur. Benzeri bir şekilde, bir gün SSCB’nin dağılacağını ve yeni Türk devletlerinin oluşacağını söylemiş, haklı çıkmıştır. Devletlerin kapanmayan hesapları nedeniyle İkinci bir dünya savaşının çıkacağını da önceden tahmin etmiştir.

 

Disiplinli oluşu:

Alınacak kararlar öncesinde konuyu en ince ayrıntılarına kadar inceler, araştırır ve tartışırdı. Nihayet disiplinli bir şekilde izlemiş olduğu bu yolun sonunda kesin kararını vererek öyle hareket ederdi.

 

Mantıklı oluşu:

Atatürk, devlet işlerinde her zaman mantıklı ve şuurlu hareket etmiş, aklın kabul etmeyeceği maceracı işlere hiçbir zaman atılmamıştır. Aklın ilmin ve mantığın kabul ettiği şeyleri savunmuş “Akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek bizim en belirgin özelliğimizdir” diyerek devlet ve millet menfaatlerini ilgilendiren konularda mantıklı hareket edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

 

Eğitimciliği:

Türk toplumunda harf devrimi yaparak başlattığı eğitim alanındaki yenilikleri ile eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. Birçok konuda yol gösterici

 

olarak kitaplar yazmış, eğitim çalışmalarına bizzat katılarak “Başöğretmen” ünvanını almıştır. Vatandaşlık ve Matematik kitapları yazmış; öğrenci ve öğretmenlerle zaman zaman bir araya gelmiş, eğitim işlerini takip etmiş, eğitim ortamlarını yakinen izlemiştir. “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.” demiştir.

 

Yöneticiliği (Liderlik özelliği):

Askerlik hayatında olduğu gibi devlet idaresindeki yönetiminde de kararlı, ne yaptığını bilen, vereceği emirlerin uygulanıp uygulanmadığını sürekli kontrol eden, verdiği kararların uygulanmasını sağlayan, yöneticilik (liderlik) vasıflarının en güzel örneklerini tavır ve konuşmaları ile üzerinde taşıyan bir kişilikti. Tavır ve davranışlarıyla örnek olmuştur. “Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.’” demiştir.

 

Alçakgönüllülüğü:

Yapılan işleri ve elde edilen başarıları asla kendine mal etmemiş, kendini övmemiştir. “Türk milleti, başardı”, “Milleti, milletin azim ve kararı kurtaracaktır”, “Millet, kendini kurtardı.” demiştir.

 

Bilimsever ve sanatsever bir kişiliği vardır:

“Benim manevi mirasım, akıl ve bilimdir”, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir”, “Efendiler, milletvekili olabilirsiniz, cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız.”, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” diyerek bilim ve sanata verdiği önemin göstermiştir.

 

Bağımsızlık ve özgürlük sevdalısıdır:

“Ya istiklal ya ölüm” diyerek, işgal edilen ve tüm varlıklarına el konulan bir ülkeyi düşmanlardan temizlemiş; sömürgeciliğe karşı çıkmıştır. “Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir” sözü, ona aittir. Türk milletinin esaret altında yaşamasına karşıdır, tam bağımsızlık yanlısıdır.

 

Ekleyen : Feridun ESER     Okunma: 6928 kez

tags Atatürk Kişisel Özellikleri Vatanseverliği İdealistliği Açık Sözlülük Disiplin İleri görüş Eğitimci Yönetici Bağımsızlık Feridun ESER

Atatürk İle İlgili Benzer Yazılar:

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri