Eğitim Sitesi

Tiyatro Çeşitleri (Türleri)

Tiyatro Çeşitleri (Türleri)

TİYATRO ÇEŞİTLERİ (TÜRLERİ)

1.TRAJEDİ: Hayatın acıklı yönlerini sahnede gösteren tiyatro türüdür.

Genel Özellikleri:

 

Trajedi türünün ilk ve en önemli temsilcileri Racine, Corneille, Euripidies, Sophakles, Aiskhylos'tir.

 

2. KOMEDİ (Komedya): Hayatın gülünç yönlerini sahnede yansıtan tiyatro eserlerine denir.

Genel Özellikleri:

 

Komedya Çeşitleri:

1. Karakter Komedyası: Sıradan insanları ve onların kusurlarını gülünç bir şe­kilde anlatan komedyadır. Molier’in “Cimri” adlı eseri örnek verilebilir.

2. Töre Komedyası: Toplumun gülünç ve aksak yanlarını sergileyen komedidir. En önemli temsilcisi Moliere'dir(Hastalık hastası; gülünç kibarlar adlı eserleri örnektir.). Bizde Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı eseri örnektir.

3. Entrika Komedyası: Güldürmenin dışında bir amacı olmayan komedyalar­dır. Olayda düğüm ve çözüm vardır; olaylarda tesa­düflere yer verilir.

Günümüzde fars, satir, vodvil ve parodi gibi komedi çeşitler de vardır.

 

3. DRAM: Hayatı acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede gös­teren tiyatro eserlerine denir.

 

Genel Özellikleri:

Müzikli bir dram olan melodram; cin ve peri masallarına dayanan feeri, bir bakıma dram özelliklerini gösteren çeşitlerdir.

Opera, müzikte sanat değe­ri yüksek olan ve baştan sona, orkestra eşliğinde, müzikle oynanan bir tiyatro türüdür.

adddersimiz.com

tag tiyatro tiyatro çeşitleri tiyatro türleri trajedi komedi komedya Karakter Komedyası Töre Komedyası Entrika Komedyası dram genel özellikleri

Son Eklenen Tiyatro Hakkında Genel Bilgiler

Tiyatro Çeşitleri (Türleri)