Eğitim Sitesi

Okul Aile Birliklerinin Amaçları Ve Çalışma Yöntemleri

Okul Aile Birliklerinin Amaçları Ve Çalışma Yöntemleri

Okul-aile birliklerinin amaçları, okul ile işbirliği esasları, görev ve sorumlulukları ile uygulama yöntemleri aşağıdaki bentlerde öngörülmektedir:

 

1- Okul-aile birliklerinin kuruluş amacı; ilgili okul ile bu okula devam eden öğrencilerin aileleri arasında, öğrencilerin kişisel eğitim gereksinmelerinin karşılanmasında ve onların genel sorunlarının giderilmesinde maddi ve manevi katkılar sağlamak; okul ile aile arasında bir bağ oluşturarak ilişkilerin uyum içinde yürütülmesine yardımcı olmaktır.

 

2- Okul-aile birlikleri, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ilkeleri çerçevesinde, her türlü zorlayıcılıktan uzak kalmak koşuluyla, bağış kabul etmeye ve gelir getirici veya okul çevresine yönelik diğer sosyal faaliyetlerde bulunmaya yetkilidir.

 

3- Okul-aile birlikleri, ilgili okulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin velileri ile o okulda görev yapan öğretmenlerden oluşur.

 

4- Tüm üyelerden oluşan "Genel Kurul" ile Genel Kurul üyelerince seçilerek oluşan "Yönetim Kurulu" okul aile birliğinin yetkili organlarıdır.

 

 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri:

Denetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

addEditör

tag okul aile birlikleri okul aile birliği amaçları çalışma ilkeleri

Son Eklenen Eğitim-Öğretim İçin

Okul Aile Birliklerinin Amaçları Ve Çalışma Yöntemleri