Eğitim Sitesi

Okul Aile Birliklerinin Amaçları Ve Çalışma Yöntemleri:

Okul Aile Birliklerinin Amaçları Ve Çalışma Yöntemleri

Okul-aile birliklerinin amaçları, okul ile işbirliği esasları, görev ve sorumlulukları ile uygulama yöntemleri aşağıdaki bentlerde öngörülmektedir:

 

1- Okul-aile birliklerinin kuruluş amacı; ilgili okul ile bu okula devam eden öğrencilerin aileleri arasında, öğrencilerin kişisel eğitim gereksinmelerinin karşılanmasında ve onların genel sorunlarının giderilmesinde maddi ve manevi katkılar sağlamak; okul ile aile arasında bir bağ oluşturarak ilişkilerin uyum içinde yürütülmesine yardımcı olmaktır.

 

2- Okul-aile birlikleri, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ilkeleri çerçevesinde, her türlü zorlayıcılıktan uzak kalmak koşuluyla, bağış kabul etmeye ve gelir getirici veya okul çevresine yönelik diğer sosyal faaliyetlerde bulunmaya yetkilidir.

 

3- Okul-aile birlikleri, ilgili okulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin velileri ile o okulda görev yapan öğretmenlerden oluşur.

 

4- Tüm üyelerden oluşan "Genel Kurul" ile Genel Kurul üyelerince seçilerek oluşan "Yönetim Kurulu" okul aile birliğinin yetkili organlarıdır.

 

  • Okul-aile birlikleri bir araya gelerek belli okul gruplarını kapsayacak biçimde "Okul-Aile Birlikleri Federasyonları" oluşturabilir. Bu federasyonların çalışma amacı, yöntemi ve oluşumu okul aile birliklerinin çalışma amacına, yöntemine ve oluşumuna uygun olur.
  • Okul aile birliklerinin veya okul aile birlikleri federasyonlarının çalışmaları, Bakanlığın gözetim ve denetimine bağlıdır.
  • Okul aile birliklerinin veya okul aile birlikleri federasyonlarının amaçları, oluşumu, çalışma esasları ve yetkileri bu madde kurallarına göre kazanılacak tüzüklerle düzenlenir.

 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri:

Denetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

addEditör

tag okul aile birlikleri okul aile birliği amaçları çalışma ilkeleri

Son Eklenen Eğitim-Öğretim İçin

Gelecek, Okul Öncesi Eğitim İle Gelecek!

40 Soruda Mesleki Eğitim

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Nedir?

Anadolu Lisesi 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı

Yüksek Öğretime Hazırlayan Orta Öğretim Kurumları

Genel(Düz) Liseler Hakkında Bilgi

Blog Yazıları Ana Sayfa

Eğitim-Öğretim İçin