Eğitim Sitesi

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Nedir?

6764 sayılı kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 26: Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim ...

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Nedir?

En basit tanımla; fertlere, emek piyasasında geçerliliği olan bir işi yapabilmeleri için, gerekli mesleki bilgi ve davranışları kazandıran eğitim kurumudur.

 

6764 sayılı kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.

 

Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 26:

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur. Mesleki Eğitim veren Okullar;

1)   Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

2)   Çok Programlı Anadolu Liseleri

3)   Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri

4)   Mesleki Eğitim Merkezleri

 

Çırak

Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişidir.

 

Kalfa

Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir.

 

Usta

Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişidir.

 

Usta Öğretici

Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir.

 

Çıraklık Eğitimi

Okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı, bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren eğitimdir.Çıraklar haftada;

1 gün okulda teorik eğitim,

5 gün işletmelerde pratik eğitim alırlar.

 

Uygulanan Programlar

Mesleki Eğitim Merkezlerinde farklı meslek alanlarında çeşitli dallarda eğitim verilmektedir.

 

Ücret

Aday çırak ve çırağa asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez.

 

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Çırak öğrencilerin hastalık, meslek hastalığı ve iş kazası sigorta primleri devlet tarafından yatırılır.

Çıraklara yaşlarına uygun olan asgari ücretin en az 1/3’ü oranında ücreti çalıştıkları işyeri öder.

 

6764 sayılı kanun ile;

Devlet tarafından çırak çalıştıran işverene çırağa ödediği (asgari ücretin 1/3 oranında) ücretin 20´den az işçi çalıştıran işletmelerde 2/3’ ünü geri ödenmektedir.

 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE HANGİ BELGELER VERİLİYOR?

  • Kalfalık Belgesi
  • Ustalık Belgesi
  • Usta Öğreticilik Belgesi
  • İş yeri açma Belgesi

 

add

tag Mesleki Eğitim Merkezi MESEM çırak nedir kalfa nedir usta nedir usta öğretici nedir çıraklık eğitimi

Eğitim-Öğretim İçin Son Eklenenler

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Nedir? Hakkında Yorum Yazın...

  

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Nedir? Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Nedir?