Eğitim Sitesi

Açık Öğretim Lisesi Hakkında Bilgi:

Açık Öğretim Lisesi Hakkında Bilgi

Amacı

 • Bu liseler, ilköğretimden sonra örgün öğretime devam edebilme imkanını, ekonomik ve diğer nedenlerle elde edememiş kişilere, hangi yaşta olursa olsun lise bitirme fırsatı vermektedir.
 • Bu liseler, lise öğrenimini bırakmak zorunda kalanlara da lise eğitimlerini örgün eğitim dışında tamamlayabilme fırsatı vermektedir.
 • Yüksek öğretim programlarına, hayata ve iş alanlarına hazırlar.
 • Her hangi bir nedenle örgün orta öğretim programlarına devam edemeyenlere, hangi yaşta olurlarsa olsunlar, uzaktan eğitim, formunda orta öğretim imkanı sağlar.
 • Nitelikli bir meslek eğitime hazırlayan bilimsel gerçeklere, ve yöntemlere ait temel bilgileri öğretir.
 • Mesleki öğretim programlarında iş hayatında başlangıç istihdamı için gerekli mesleki yeterlikleri kazandırır.

 

Öğretim  Programı

 • Genel  lise  ve  mesleki  lisede  okutulan  öğretim programlarıyla aynıdır.
 • Genel lisede yabancı dil, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, matematik, sanat ve spor alanlarındaki akademik derslere yer verir. dersimiz.com
 • Mesleki lise öğretiminde, meslek liseleri bölümlerine ait dersler yer alır.

 

Öğrenim Şekli

 • Radyo televizyon vb. iletişim araçlarıyla uzaktan öğretim şeklinde yapılır. Devam zorunluluğu yoktur.

 

Öğrenim Süresi

 • Genel ve mesleki lisede okutulan derslerin kredilerinin tamamlanması esastır. Öğretim süresi, en fazla 12 dönemdir.

 

Kazanım

 • Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir.
 • Yaşı, mesleği, işi, sosyal yapısı nasıl olursa olsun herkes, kendi durumuma uygun olarak, öğrenimini sürdürebilir.

 

Giriş Şartları

 • İlköğretim(İlkokul Ortaokul) eğitimini bitiren herkes girebilir.

addEditör

tag açık öğretim liseleri hakkında bilgi uzaktan eğitim dışarıdan lise okumak dışarıdan lise bitirmek

Son Eklenen Eğitim-Öğretim İçin