Eğitim Sitesi

Tramvayı/metroyu şehir içinde güzergâh hattı üzerinde kurallara uygun olarak kullanarak yolcu taşıma işini yapan kişiye ne denir?

Tramvayı/metroyu şehir içinde güzergâh hattı üzerinde kurallara uygun olarak kullanarak yolcu taşıma işini yapan kişiye ne denir? sorusunun doğru cevabı

Vatman

 

Bu soru ByBilgin tarafından paylaşılmıştır.

 

Tramvayı/metroyu şehir içinde güzergâh hattı üzerinde kurallara uygun olarak kullanarak yolcu taşıma işini yapan kişiye ne denir? Vatman

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

Medine'deki Mescid-i Nebi'nin yanında yapılan eğitim öğretim kurumunun adı nedir? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-26

Atatürk Kaç Yıl Yaşamıştır? ekleyen gökçe - 2014-04-15

Eskiden İslam devletinin maliye teşkilatının gelir ve giderlerinin toplandığı hazinenin adı nedir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07

İtalya içinde bağımsız iki cumhuriyet vardır. Bunlardan birisi Vatikan'dır. Diğerinin adı nedir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08

Alkollü Kişilerin Ayılması Veya Bir Nebze Kendine Gelebilmesi İçin İkram Edilen İçecek Hangisidir? ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18

Fenerbahçe Spor Kulübünün Kurulduğu Sene Hangisidir? ekleyen bayram - 2014-03-06

Cumhuriyet hangi yılda kurulmuştur? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24

Hz Muhuhammed'in ilk eşinin adı nedir? ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05

Osmanlılarda İlk Bütçeyi Kim Yapmıştır? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25

Tiyatro oyunlarında, oyunculara; rollerinde unuttukları sözleri, izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse anlamındaki tiyatro terimi nedir? dersimiz.com ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21

Arabistan'da İslam'dan önceki karanlık döneme ne ad verilir? ekleyen dersimiz.com - 2014-04-27

Veba Hastalığına Verilen Diğer İsim Nedir? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25

Peygamberimize iman etmeyen, ancak onu her zaman koruyan amcası kimdir? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-26

Ülkemizde Özel TV Yayınları İlk Olarak Hangi Yıl Başlamıştır? ekleyen ByBilgin - 2013-12-29

Türk Medeni Yasası hangi yıl kabul edildi? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07

Kutu biçiminde dikdörtgen bir masada oynanan minyatür futbol oyununun adı nedir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07

Ebu Talip ve Hz. Hatice'nin vefat ettiği yıla ne ad verilir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24

Diğer Bir Adı "Küçük Asya"dır. Kuzeyinde Marmara Denizi Ve Kara Deniz,Doğusunda Gürcistan, Nahçivan Ve İran, Güneyinde Irak, Suriye Ve Akdeniz, Batısında İse Ege Denizi İle Çevrilidir. Yüz Ölçümü 756.855 Kilometre Karedir. Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak Ve Sakarya Önemli Akarsularıdır. En Yüksek Yeri 5165 Metre İle Ağrı Dağıdır.
Zengin Bir Tarihi Olup, Jeopolitik Açıdan Da Son Derece Büyük Bir Öneme Sahip Olan Bu
Bölgenin Adı Nedir?
ekleyen dersimiz.com - 2013-12-22

Herhangi bir olay, şahıs ya da durumun tenkit edildiği şiir türü hangisidir? ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21

Ortaklarını bir bölümünün alacaklılara karşı sınırsız, bir bölümünün belirli bir sermayeyle sınırlı sorumlu olduğu ticari şirketin adı nedir? ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29

Yeni bir aile kurmak amacıyla kadın ile erkeğin toplumsal kurallara göre birliktelik kurmalarına ne denir? ekleyen aleyna erdem - 2017-01-03

Osmanlılarda Kendi İsteği İle Taht'tan Çekilen İlk Padişah Kimdir? ekleyen d e r s i m i z . c o m - 2013-12-25

1. Dünya savaşından sonra galip devletler, yenilen devletlerle antlaşmalar imzalamışlardır. 1. Dünya savaşı sonrası Almanya ile hangi anlaşma imzalanmıştır? ekleyen Gülcan - 2016-03-13

Güreşte altta kalan güreşçinin, arkasını havaya kaldırarak ve sırtına yüklenen rakibinin dengesini sarsarak rakibini öne almasına veya yana atmasına ne isim verilir? ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24

Ay yılına dayalı ilk takvimi yapan uygarlık hangisidir? ekleyen Tarih Soruları - 2020-01-03

Babür hükümdarı Şah Cihan tarafından karısı için yaptırılan türbe Hindistan'dadır. Yapımına 1639 yılında başlanılan ve 22 yılda bitirilebilen Agra yakınlarındaki beyaz mermerden yapılmış olan türbenin adı nedir? ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22

Osmanlılarda Anadolu Türk Birliği İlk Defa Kim Tarafından Kuruldu? ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25

Ülkemizde para basma yetkisine sahip olan kurum hangisidir? ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29

Yeni bir din ve kitap sahibi olmayıp kendinden önceki bir peygamberin kitabına uygun hareket etmekle vazifeli peygamberlere ne denir? ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27

Hard Diskteki Trak Ne Anlama Gelir? ekleyen ziyaretçi - 2014-07-18

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları