Eğitim Sitesi

TBMM Hükümeti'nin başka bir devletle imzaladığı ve varlığını kabul ettirdiği ilk anlaşma hangisidir?

TBMM Hükümeti'nin başka bir devletle imzaladığı ve varlığını kabul ettirdiği ilk anlaşma hangisidir? sorusunun doğru cevabı


Gümrü Anlaşması

 

Bu soru dersimiz.com tarafından paylaşılmıştır.

 

TBMM Hükümeti'nin başka bir devletle imzaladığı ve varlığını kabul ettirdiği ilk anlaşma hangisidir? Gümrü Anlaşması

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

Basılı ilk tiyatro eseri nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2015-07-15)

"Manisa Dağı" diye de bilinen ve en yüksek noktası 1.513 metreye ulaşan dağımızın diğer adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Edebiyatımızdaki İlk Tezkire Hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2015-07-24)

Güz sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Hz. Muhammed'in babası ve dedesinin isimleri nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-26)

Cennet ve Cehennemin bekçileri olan meleklerin adını yazınız. (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Çok küçük canlılarla ilgilenen ilim dalının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

İlk kadın romancımız kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak ülkemizin güneyini işgal eden Fransızlar, Düzenli ordularımızın hangi başarısından sonra işgal ettikleri topraklardan geri çekilmişlerdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Eskiden Saraylarda Ve Büyük Konaklarda Halayıkların Başında Bulunan Kadına Ne Ad Verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Müzikte Çeşitli Melodileri Birbirine Uydurma Sanatına Ne Ad Verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Osmanlı Devleti'nin Sırplara karşı Bizans imparatorluğuna yardım etmesi sonucunda 1353 yılında Rumeli'nde kazandığı ilk toprak neresidir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Osmanlı şehzadelerini her konu da eğitmekle görevli kişilere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Allah'ın her şeye gücü yetmesi sıfatına ne ad verilir? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Dokumacılıkta ilerlemiş, Tapates adı verilen halı ve kilimleri ile de ünlü olan Anadolu uygarlığı hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Osmanlılarda İlk Demir Yolu Hattı Hangi Dönemde Döşendi? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Atatürk'ün atlarının isimleri nedir? (ekleyen Esmer MÜJDECİ - 2017-03-12)

İlk Dünya Haritası Kim Tarafından Çizilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18)

Kur'an'ın doğru okunmasını sağlayan ilme ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Mehmet Akif Ersoy bütün şiirlerini Safahat'ta toplamış; ancak birisini istisna tutmuştur. Safahata almadığı şiirinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

NBA'de oynayan ve All Star'a seçilen Türk basketbolcumuz kimdir ? (ekleyen akademi - 2014-04-08)

Tarihimizin en önemli klasik eserlerinden birisi olan ve bir ahlak/öğüt kitabı olan "Hakikatler Eşiği" anlamına gelen Edip Ahmed'in eserinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerini tartmaya mahsus ilahi adalet terazisi nedir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Dize sonlarındaki sözcüklerde biri ünlü, biri ünsüz iki sesin benzerliğine dayanan uyak türüne ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Anayasaya göre cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında yerine kimi vekil bırakmak zorundadır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Her hangi bir konuda üzerimize düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah''tan beklemeye ne denir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Peygamberimizin peygamberliğini tasdik eden hanif olanı din bilgininin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Enver Paşa'nın Güçlü Olduğu Dönemlerde, Batılıların Enver Paşa'nın Ülkesi Anlamında Kullandıkları Sözcük Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Göğüs boşluğu ile karın boşluğunun ayrıldığı yerde bulunan kasa ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Medine'ye ilk hicret eden kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları