Eğitim Sitesi

Kıtalar arasındaki büyüklük sıralamasında ikinci sırayı hangi kıta almaktadır?

Kıtalar arasındaki büyüklük sıralamasında ikinci sırayı hangi kıta almaktadır? sorusunun doğru cevabı


Afrika

 

Bu soru dersimiz.com tarafından paylaşılmıştır.

 

Kıtalar arasındaki büyüklük sıralamasında ikinci sırayı hangi kıta almaktadır? Afrika

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

Tarlayı alt üst etmek, tohum ekilebilir hale getirmek ve çift sürmek için hayvanın koşulduğu ucu sivri demirli ziraat aletine ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Türk halk müziği sazları içinde bilinen en eski sazın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2017-06-05)

Orta oyununa başlamadan önce saz takımının çaldığı köçek havası ve curcunaya ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Kuranı Kerimi baştan sona ezberleyenlere ne ad verilir? (ekleyen d e r s i m i z . c o m - 2014-04-27)

Yiyeceklerin Besin Değerini Belirlemede Kullanılan Birim? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Atatürk Hangi Sözden Hoşlanmazdı? (ekleyen zeynep - 2015-05-11)

Beynelmilel kavramının karşılığı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Murşitpınar Sınır Kapısı Hangi İldedir? (ekleyen uwk - 2015-06-22)

Hz. Ömer (R.A.) Tarafından Başlatılan, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'İn Mekke'den Medine'ye Hicretini Başlangıç Kabul Eden Ve Aya Göre Hesap Edilen Takvim Hangisidir? (ekleyen Hoca - 2014-05-02)

"Arif'e bugün ailemle birlikte gezeceğimi söylerim." cümlesindeki sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında değişiklik olmaz? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Osmanlılarda dağ geçitleriyle köprü gelişlerinden hangi vergiler alınırdı? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

İstiklal Marşımız bugün hangi bestekarın bestesiyle okunmaktadır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Yahudiler yazılı dini edebiyatlarına ne ad verirler? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Avrupalılar İlk Kez Türkleri Balkanlardan Atamayacaklarını Ne Zaman Anladılar? (ekleyen d e r s i m i z . com - 2013-12-25)

Peygamberimizin en son gazvesinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Makinelerde titreşimin şiddetini ve etkisini azaltmak için kullanılan alete ne isim verilir? (ekleyen Uzman - 2016-05-23)

Ünlü Romancı Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı eserini sinemaya aktaran yönetmenimiz kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Cumhuriyet hangi yılda kurulmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

1990 lı Yallardan Sonra Ülkemizde Bilardo Sporunun Sevilmesi Ve Gelişmesinde Büyük Katkı Sağlamış Olan, Dünya Ve Avrupa Şampiyonu Bilardocumuz Kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18)

"Salona ağır bir koku yayılmıştı." Cünlesinde geçen "ağır" sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Osmanlı Devletinde, Halk Yönetime İlk Defa Hangi Dönemde Katıldı? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Osmanlı Devleti, 'üç kıtada toprağı olan devlet' özelliğini hangi savaşta kaybetmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Osmanlılarda Tımar, Zeamet Ve Müsadere (Mallara El Koyma) İlk Defa Kim Tarafından Kaldırıldı? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Yünden dokunan, sonra dövülerek veya tepilerek yapılan, kalın, kaba kumaşın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2022-08-17)

1- Birkaç saat için izin almaya değmez.
2- Bunu senden sakladığım için üzgünüm.
3- Ona güvenmediğim için sana çok kızıyor.
4- Karar vermek için henüz çok erken.
İçin sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurmuştur?
(ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Düz yazılarda, bir satır başından diğer satır başına kadar devam eden; aynı duygu veya düşünceyi anlatmayı amaçlaya tümce veya tümce topluluğuna ne ad verilir? (ekleyen ByBilgin - 2014-04-21)

Türk Okçuluk Sporunda Madalya Sahibi Olan İlk Sporcumuz Kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Travertenleri ile meşhur olan ilimiz hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Oğuz Aral'ın Çizgi Kahramanı Kimdir? (ekleyen ByBilgin - 2013-12-29)

Ukrayna'da, Azak Denizini Karadeniz'den ayıran yarımada hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları